Drie tips voor het aanvragen van een hulpmiddel bij uw zorgverzekeraar

Drie tips voor het aanvragen van een hulpmiddel bij uw zorgverzekeraar

Als u op zoek bent naar een hulpmiddel dat u helpt bij het lezen, televisie kijken of computeren, kan dit vaak vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Hieronder geven wij u drie tips die u helpen bij het aanvragen van een hulpmiddel bij uw zorgverzekeraar.

 

Tip 1: Bedenk goed welk hulpmiddel u wilt hebben

Vaak vergoedt uw zorgverzekeraar slechts één product per categorie hulpmiddelen. Als u bijvoorbeeld al een beeldschermloep heeft, is de kans klein dat uw zorgverzekeraar ook een mobiele beeldschermloep vergoedt. Dit komt doordat de beeldschermloep en de mobiele beeldschermloep vaak in dezelfde situaties (thuis) en voor dezelfde doeleinden (lezen) gebruikt worden. Een kleinere draagbare elektronische loep wordt gebruikt in andere situaties (onderweg en buitenshuis) en komt daarom vaak wel in aanmerking om vergoed te worden naast de beeldschermloep.

Bedenk dus van tevoren goed welke hulpmiddelen u vergoed zou willen krijgen en zorg ervoor dat deze qua gebruik en gebruikssituatie van elkaar verschillen.

 

Tip 2: Zorg dat u een medische verklaring heeft

Als u een hulpmiddel vergoed wilt krijgen van de zorgverzekeraar, heeft u een medische verklaring nodig waarin staat dat u een oogaandoening of een gezichtsbeperking heeft waardoor u bepaalde dingen niet (meer) kan doen of speciale voorzieningen nodig heeft. U kunt een medische verklaring aanvragen bij uw behandelend (oog/huis)arts, optometrist, orthopedagoog, GZ-psycholoog, of een verwijzende instantie (zoals Koninklijke Visio of Bartiméus). Als wij de medische verklaring (inclusief uw oogaandoening, restvisus en indicatie van het benodigde hulpmiddel) hebben ontvangen, kunnen wij de aanvraag beoordelen of het gewenste hulpmiddel aanvragen bij de zorgverzekeraar.

Houdt u er ook rekening mee dat u voor elke aanvraag een aparte medische verklaring nodig heeft. Dit komt omdat er in de medische verklaring naar specifieke voorzieningen of hulpmiddelen verwezen wordt. Als u via VGZ (IZZ, IZA, UMC, Univé & Cares) verzekerd bent, heeft u niet voor elke aanvraag een aparte medische verklaring nodig.

 

Tip 3: Maak duidelijk waarom u juist dit product nodig heeft

Naast de medische verklaring wil de zorgverzekeraar ook graag weten waarom u juist dát hulpmiddel nodig heeft. In een motivatiebrief kunt u de zorgverzekeraar uitleggen en overtuigen waarom u het hulpmiddel nodig heeft. Wij kunnen u helpen om deze brief op te stellen, maar u zult de brief wel zelf moeten schrijven en aan ons moeten overdragen.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie

Voor meer informatie over het aanvragen van hulpmiddelen bij uw zorgverzekeraar kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorgverzekeraar via telefoonnummer: 088-6783513 of per email: zv@optelec.nl. Ook voor het daadwerkelijk aanvragen van een hulpmiddel met tussenkomst van de zorgverzekeraar kunt u bij de afdeling Zorgverzekeraar terecht.

Op werkdagen (ma-vr) is de afdeling Zorgverzekeraar telefonisch bereikbaar tussen 08.30 - 12.30 uur en 13.00 - 17.00 uur.

 

Benieuwd hoe het aanvragen van een hulpmiddel via de zorgverzekeraar in zijn werk gaat? Lees meer over vergoedingen voor hulpmiddelen.

Telefoon: 088-6783555

Door op verzend te klikken bevestigt u de Privacy policy te hebben gelezen en begrepen.