Wat is Web Accessibility?

Poppetje kijkt door vergrootglas naar vraagteken

Wat is Web Accessibility?

Web accessibility is het principe om websites toegankelijker te maken voor alle bezoekers, inclusief mensen met een beperking. Een goede website ziet er niet alleen strak uit voor de gemiddelde bezoeker, maar is ook zo opgezet dat deze bruikbaar is voor bezoekers met een functiebeperking, zoals een visuele, motorieke en cognitieve handicap.

Dit houdt onder meer in dat de HTML-code van pagina's structuur en betekenis toevoegt aan teksten, dat van afbeeldingen en video alternatieve tekstversies beschikbaar zijn, dat teksten zo geschreven en opgemaakt zijn dat ze makkelijk te lezen zijn en dat de site zo is gebouwd dat deze eenvoudig met een screenreader en zonder muis gebruikt kan worden.

Dit zijn slechts enkele algemene voorbeelden.

De Accessibility Act

Er is al jaren discussie over het maken van beleid en het nemen van maatregelen om iedereen gelijkwaardig deel te laten nemen aan de samenleving. Overheidsinstanties en de publieke sector moeten niet alleen publieke gebouwen en voorzieningen toegankelijk maken, ook de websites en apps dienen goed bruikbaar te zijn voor mensen met beperkingen. Zowel fysiek beperkte mensen als mensen met een geestelijke beperking of ouderdomsproblemen moeten digitaal mee kunnen komen.

Zelfs het aanbod van goederen en diensten door private aanbieders gaat onder de 'Accessibility Act' vallen. Winkels, bioscopen, cafe's, musea en sportverenigingen mogen hun doelgroep niet langer beperken en moeten hun websites en apps aanpassen om drempels weg te nemen.

Wetgeving

Europa gaat strenger toezien op de toegankelijkheid van digitale dienstverlening bij de overheid. Belangrijkste wijzigingen voor Nederland zijn dat deze aanscherping ook voor apps geldt en voor intra -en extranetten.

Overheidsinstanties (op alle niveaus) en publieke sectordiensten met sites zoals voor afvalverwijdering, moeten hun websites en apps geschikt maken voor mensen met beperkingen. Het gaat in de nieuwe richtlijn niet enkel om mensen met een fysieke beperking, maar ook mensen met een geestelijke beperking of ouderdomsproblemen. De voorgestelde richtlijn schrijft een aantal minimale voorwaarden voor. Uiteindelijk moet de digitale dienstverlening van onder meer overheden, rechtbanken, politie, ziekenhuizen, universiteiten en bibliotheken hierdoor verbeteren.

De nieuwe wettelijke eisen (in februari 2018 besloten door de ministerraad) gaan zowel over publieke website als intranetten en extranetten en apps voor mobiel. Als een site of app grote veranderingen ondergaat, moet deze ook voldoen aan de nieuwe afspraken.

Ingroeimodel website aanpassing:

  • Gepubliceerd > 23 september 2018, dienen 23 september 2019 toegankelijk te zijn
  • Gepubliceerd < 23 september 2018, dienen 23 september 2020 toegankelijk te zijn
  • Mobiele apps dienen 23 juni 2021 toegankelijk te zijn

Voor bepaalde instanties of inhoud zijn uitzonderingen gemaakt. Websites van publieke omroepen en live streaming maar ook materiaal dat door derden wordt geproduceerd of museale of historische (audiovisuele) collecties zijn vrijgesteld. Nieuw materiaal, zoals gearchiveerde uitzendingen, bijvoorbeeld Uitzending Gemist, moeten straks wel door iederen te gebruiken zijn.

Meer weten?

Vul dan het webformulier hieronder in, of stuur een e-mail naar info@optelec.nl of bel 088-6783555. 

Telefoon: 088-6783555

Door op verzend te klikken bevestigt u de Privacy policy te hebben gelezen en begrepen.