Notitieblok Help

Met het Focus Notitieblok kunt u notities maken en deze opslaan op een ingestoken Micro SD-kaart. Als u bijvoorbeeld bepaalde informatie moet noteren zoals een telefoonnummer of e-mailadres, maar u heeft niet direct toegang tot een PC of mobiel apparaat. U kunt ook bestanden die zijn opgemaakt in braille (BRF) en platte tekst (TXT) openen en lezen.

Het Notitieblok biedt zeer eenvoudige bestandsnavigatie- en bewerkingsfuncties, waaronder knippen, kopiŽren en plakken. Een actieve USB- of Bluetooth-verbinding is niet vereist om het Notitieblok te gebruiken. Notities worden geschreven met behulp van het Perkins-stijl toetsenbord op de Focus-leesregel en kunnen worden ingevoerd met gebruik van platte tekst of braillekortschrift. Als de Focus momenteel op een computer of ander apparaat is aangesloten, kunt u ook de inhoud van een door u gemaakt bestand exporteren naar het bewerkingsvenster van de geopende toepassing.

Opmerking: De Micro SD-kaartsleuf bevindt zich aan de linkerkant van de leesregel direct voor de aan/uit-knop.

U kunt dit helpbestand op elk gewenst moment openen door op Rechter Shift+h (PUNTEN 1-2-5) te drukken. Druk z Akkoord (PUNTEN 1-3-5-6) om de help te sluiten en terug te keren naar het huidige geopende bestand.

Het Notitieblok starten

Om het Notitieblok te starten, druk Menu+n (Punten 1-3-4-5). U wordt in een nieuw bestand geplaatst waar u meteen kunt beginnen met typen. Door het indrukken van Menu+b (Punten 1-2) wordt het Notitieblok op de achtergrond geplaatst zonder het te sluiten en wordt de huidige actieve USB- of Bluetooth-verbinding hervat, of wordt het Focus statusbericht weergegeven. Door het weer indrukken van Menu+n wordt er teruggeschakeld naar het huidige geopende bestand in het Notitieblok.

Door het indrukken van de Menuknop in het Notitieblok wordt een menu geopend met bestandsbeheer, bewerking, en export opties. Gebruik de Tuimelbalken of Punt 1 of Punt 4 Akkoord om door menu onderdelen te navigeren en druk Punt 8 of een Cursorroutingtoets om een submenu te openen of een onderdeel te selecteren. Gebruik Punten 1-2-3 Akkoord en Punten 4-5-6 Akkoord om naar de bovenkant of onderkant van het menu te gaan. Druk z Akkoord (Punten 1-3-5-6) om het menu te sluiten en terug te keren naar het bestand. De meeste menu opties bieden ook sneltoetsen die in de volgende onderdelen worden beschreven.

Om het Notitieblok volledig te sluiten, druk Rechter Shift+f (Punten 1-2-4).

Commando's voor bestandsnavigatie

Ga naar volgende regel Punt 4 Akkoord of Tuimelbalk omlaag

Ga naar vorige regel Punt 1 Akkoord of Tuimelbalk omhoog

Ga naar volgend woord Punt 5 Akkoord

Ga naar vorig woord Punt 2 Akkoord

Ga naar volgend teken Punt 6 Akkoord

Ga naar vorig teken Punt 3 Akkoord

Ga naar het begin van het bestand: l Akkoord (Punten 1-2-3 Akkoord)

Ga naar het einde van het bestand: Punten 4-5-6 Akkoord

Backspace: Punt 7

Enter (start een nieuwe regel): Punt 8

Met de NAV-tuimeltoetsen aan beide uiteinden van de leesregel kunt u door bestanden navigeren per regel, alinea, of voorwaarts en achterwaarts schuiven. Om tussen de navigatiemodi te wisselen, druk de Nav-modustoets die zich direct boven elke NAV-Tuimeltoets bevindt.

Aanmaken van een nieuw bestand

Telkens als u het Notitieblok opent wordt er een nieuw bestand aangemaakt. Als dit nodig is kunt u ook een nieuw leeg bestand aanmaken door het indrukken van Rechter Shift+n (Punten 1-3-4-5). Daarnaast kunt u ook de Menu knop indrukken, Bestand kiezen, en dan kiezen voor Nieuw. Als het huidige geopende bestand nog niet is opgeslagen, wordt u gevraagd om uw werk op te slaan. Druk j (Punten 2-4-5) om het huidige bestand op te slaan of druk n (Punten 1-3-4-5) om uw huidige veranderingen te negeren.

U kunt in het Notitieblok bestanden aanmaken tot een omvang van 32 kilobytes. Als u tekst aan het invoeren bent terwijl deze limiet wordt bereikt, krijgt u een melding dat het bestand vol is. Op dat moment kunt u onnodige tekst verwijderen of het huidige bestand opslaan en een nieuwe aanmaken.

Opmerking: Bestanden die u van plan bent om als TXT op te slaan moeten worden geschreven in Computer Braille en niet in literair braille of braillekortschrift. Dit zorgt er voor dat het bestand correct zal worden weergegeven als het wordt geopend op uw computer.

Opslaan van een Bestand

Als u een bestand voor de eerste keer opslaat, druk Rechter Shift+a (Punt 1). Daarnaast kunt u op de Menuknop drukken, kiezen voor Bestand, en dan kiezen voor Opslaan Als.

U wordt eerst gevraagd of u het bestand wilt opslaan als een TXT bestand. Druk j (Punten 2-4-5) om het bestand met een TXT extensie op te slaan of druk n (Punten 1-3-4-5) op het op te slaan met een fnz extensie. Nadat u het bestandsformaat heeft gekozen, typ een naam voor uw bestand, en druk dan Punt 8.

Opmerking: Bestanden die als TXT zijn opgeslagen kunnen op een PC worden geopend en bewerkt met elke tekstverwerker zoals Windows Kladblok. FNZ bestanden kunnen alleen worden gelezen en bewerkt in het Notitieblok. Maar de inhoud van FNZ bestanden kunnen worden geŽxporteerd naar elke open bewerkingsprogramma over een actieve USB of Bluetooth verbinding.

Als het bestand waarin u aan het werken bent al een naam heeft, druk Rechter Shift+s om uw laatste veranderingen op te slaan. Daarnaast kunt u ook de Menu knop indrukken, Bestand kiezen, en dan kiezen voor Opslaan.

Bestanden die zijn aangemaakt in het Notitieblok worden automatisch opgeslagen naar de Micro SD-kaart in een map met de naam Notities.

Verplaatsen van brailleboeken en tekstbestanden

Met het Notitieblok kunt u boeken die zijn opgemaakt in het brailleformaat en de extensie BRF hebben direct openen en lezen op uw Focus5 leesregel. U kunt ook tekstbestanden openen en lezen die een TXT extensie hebben, of tekstbestanden die zijn aangemaakt in het Notitieblok kopiŽren naar uw PC.

Opmerking: TXT bestanden moeten zijn opgeslagen in UTF-8 opmaak om ze goed te kunnen openen in het Notitieblok. Diverse tekstverwerkingsprogramma's waaronder Kladblok bieden de mogelijkheid om bestanden op te slaan als UTF-8.

Om de Focus te configureren zodat u bestanden kunt kopiŽren naar en van de Micro SD-kaart, Zorg dan dat het apparaat is uitgeschakeld en druk dan de Linker Schuiftoets en houd deze vast terwijl u tegelijkertijd de leesregel inschakelt. Sluit de Focus aan op uw computer met behulp van de meegeleverde USB-kabel, en de leesregel wordt herkend als een verwijderbare USB-drive.

Opmerking: Als u een schermleesprogramma gebruikt zoals JAWS via USB, wordt het aanbevolen om spraak in te schakelen of een Bluetooth-verbinding te gebruiken omdat braille op dit moment niet via USB werkt wanneer de Focus als een opslagapparaat wordt gebruikt. U kunt het Notitieblok ook niet gebruiken in deze modus.

Voor het verplaatsen van BRF en TXT bestanden naar de micro SD-kaart:

1. Open op de PC de map met de bestanden die u wilt kopiŽren, selecteer de bestanden die u wilt, en druk dan Ctrl+c.

2. Navigeer naar en open de USB-drive om de inhoud van de micro SD-kaart weer te geven.

3. Open FSI, Focus5, Scratchpad, en open dan de map waar u de bestanden wilt opslaan en druk Ctrl+v. Het wordt aanbevolen dat BRF en TXT bestanden die u niet hoeft te bewerken worden opgeslagen in de map Books, en kleinere TXT bestanden die moeten worden bewerkt (kleiner dan 32 kilobytes) worden opgeslagen in de map Notes.

Om TXT bestanden die in het Notitieblok zijn aangemaakt te verplaatsen:

1. Navigeer naar en open de USB-drive om de inhoud van de micro SD-kaart weer te geven.

2. Open FSI, Focus5, Scratchpad, Notes, en selecteer dan de TXT bestanden die u wilt kopiŽren en druk Ctrl+c.

3. Navigeer op uw PC naar de map waar u de bestanden wilt opslaan en druk Ctrl+v. U kunt nu Kladblok of een andere tekstverwerker gebruiken om deze bestanden te benaderen.

Als u klaar bent met het overzetten van bestanden, drukt u op de APPLICATIE -toets op uw computer terwijl u op het USB-station staat en kiest u Uitwerpen. Zet de Focus uit en weer aan en u bent weer in staat het Notitieblok te gebruiken en ook weer braille te ontvangen van uw schermleesprogramma via USB.

Openen van een bestand

Om een opgeslagen bestand te openen, druk Rechter Shift+o (Punten 1-3-5). Gebruik de Tuimelbalken of Punt 1 of Punt 4 Akkoord om naar de map te navigeren met het bestand dat u wilt openen en druk Punt 8. Als de map eenmaal is geopend, gebruik de Tuimelbalken of Punt 1 of Punt 4 Akkoord om een bestand uit de lijst te selecteren en druk Punt 8. Het bestand wordt geopend, en de cursor wordt op de laatste locatie teruggezet waar u was voordat u het bestand had afgesloten. Merk op dat bestanden die zijn aangemaakt in het Notitieblok altijd worden opgeslagen in de map Notes.

Daarnaast kunt u ook de Menu knop indrukken, Bestand kiezen, en dan kiezen voor Opslaan.

Opmerking: BRF bestanden worden altijd geopend als Alleen-lezen. U kunt dan geen tekst toevoegen of veranderen in deze bestanden. Daarnaast kunt u geen TXT bestanden bewerken die groter zijn dan 32 kilobytes.

Verwijderen van een bestand

Om een bestand te verwijderen, druk op de Menu knop, kies Bestand, en kies dan Verwijderen. Gebruik de Tuimelbalken of Punt 1 of Punt 4 Akkoord om naar de map te navigeren met het bestand dat u wilt openen en druk Punt 8. Als de map eenmaal is geopend, gebruik de Tuimelbalken of Punt 1 of Punt 4 Akkoord om een bestand uit de lijst te selecteren en druk Punt 8. U wordt dan gevraagd om het verwijderen te bevestigen. Druk j (Punten 2-4-5) om het bestand te verwijderen of druk n (Punten 1-3-4-5) om te annuleren.

Bewerken van tekst

Het Notitieblok biedt enkele standaard tekstbewerkingsfuncties waaronder selecteren, kopiŽren, knippen, plakken, en verwijderen van tekst.

Opmerking: Bewerken van tekst is alleen beschikbaar in bestanden die zijn aangemaakt in het Notitieblok of TXT bestanden kleiner dan 32 kilobytes die naar de map Notes zijn gekopieerd. Deze functionaliteit wordt niet ondersteund in BRF bestanden.

Om een blok met tekst te selecteren, plaats de cursor op de locatie waar u de selectie wilt beginnen en druk Linker Shift+m (Punten 1-3-4) om een markering op die locatie aan te brengen. Verplaats dan de cursor naar de locatie waar u de selectie wilt beŽindigen en druk Linker Shift+s(Punten 2-3-4) om de tekst te selecteren tussen de markering en de cursorlocatie. Om de geselecteerde tekst aan te geven worden punten 7 en 8 weergegeven onder elk teken in het geselecteerde blok. Als de tekst eenmaal is geselecteerd kunt u een van de volgende handelingen uitvoeren:

KopiŽren naar klembord: Linker Shift+c (Punten 1-4)

Knippen naar klembord: Linker Shift+x (Punten 1-3-4-6)

Verwijderen: Linker Shift+d (Punten 1-4-5)

Om tekst vanaf het klembord in het huidige geopende bestand te plakken, druk Linker Shift+v (Punten 1-2-3-6). U kunt ook de huidige tijd en datum in een bestand invoegen. Om de tijd of datum in te voegen, druk de Menu knop, kies Bewerken, en kies dan Tijd Invoegen of Datum Invoegen.

U kunt ook een locatie in uw bestand markeren zodat u er snel naar kunt terugkeren. Als u eenmaal een markering heeft aangebracht met Linker Shift+m, kunt u naar een andere locatie in uw tekst navigeren en dan Linker Shift+g (Punten 1-2-4-5) indrukken om terug te keren naar de gemarkeerde locatie.

Vinden van tekst

U kunt snel een woord of zinsdeel vinden in een open bestand. Om naar tekst te zoeken, druk Rechter Shift+z (Punten 1-3-5-6). Daarnaast kunt u ook de Menu knop indrukken, Bewerken kiezen, en dan kiezen voor Zoeken. Typ de tekst die u wilt zoeken, en druk dan Punt 8 om het zoeken te starten.

Om het volgende resultaat te vinden van uw zoekopdracht, druk Rechter Shift+Punt 4. Daarnaast kunt u ook op de Menuknop drukken, Bewerken kiezen, en dan kiezen voor Zoek Volgende.

Een bestand exporteren

Als er momenteel een actieve USB- of Bluetooth-verbinding is tussen de Focus en een computer of ander apparaat, kunt u de inhoud van het geopende bestand exporteren naar het bewerkingsvenster van een toepassing op uw computer. U kunt bijvoorbeeld notities die u in een bestand heeft geschreven exporteren naar Microsoft Word waar u dan meer geavanceerde bewerkingen kunt uitvoeren.

 Als uw aantekeningen in braillekortschrift zijn, moet u een schermleesprogramma draaien zoals JAWS die braille-invoer ondersteunt, zo dat de inhoud wordt terugvertaald naar tekst in het document. De braille-invoer instellingen van de schermlezer moeten ook overeenkomen met het brailleformaat dat u gebruikt als u aan het typen bent in het Notitieblok. Als u bijvoorbeeld aantekeningen aan het typen bent in Nederlands literair braille, moet de schermlezer ook worden ingesteld voor Nederlands literair braille om er voor te zorgen dat de tekst op de juiste manier wordt terugvertaald.

Om een bestand te exporteren doet u het volgende:

1. Zorg er voor dat op de computer of het mobiel apparaat de focus zich in het document bevindt waarin de geŽxporteerde tekst moet komen te staan.

2. Open de notitie die u wilt exporteren in het Notitieblok.

3. Druk op de Menu knop en kies Exporteren. De inhoud van het bestand zal in het document op uw computer verschijnen als platte tekst. Indien noodzakelijk kunt u z Akkoord (Punten 1-3-5-6) indrukken om het exportproces te annuleren.

Opmerking: De inhoud van BRF en TXT bestanden kunnen niet worden geŽxporteerd.