Verbeteringen in JAWS 2018.1811.2 november 2018)

 

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn doorgevoerd in JAWS 2018 tussen de update van augustus 2018 en de update van november 2018.

 

Verbeteringen in JAWS 2018.1807.8 (juli 2018)

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn doorgevoerd in JAWS 2018 tussen de mei 2018 update en de juli 2018 update.

JAWS

Microsoft Office

Web browsers

Windows 10

Een probleem opgelost waarbij JAWS niet voorlas zoals je zou verwachten in een Windows-opdrachtregel.

Verbeteringen in JAWS 2018.1805.33 (mei 2018)

 

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn doorgevoerd in JAWS 2018 tussen de april 2018 update en de mei 2018 update.

 

Om de laatste release te downloaden bezoekt u de

Downloadpagina.

U moet zijn ingelogd als een administrator om deze software te installeren.

 

JAWS

• De Liblouis braillevertaler die in JAWS wordt gebruikt is bijgewerkt tot versie 3.5 omdat er verschillende verbeteringen zijn met betrekking tot de in- en uitvoer voor verschillende talen waaronder Frans en Nederlands. Merk op dat versie 3.3 nog als standaard is geselecteerd. Om over te schakelen naar versie 3.5, open het Instellingencentrum, zoek naar "vertaler", en selecteer dan Liblouis 3.5.0 in de Graad 2 Vertaler keuzelijst.

• Als JAWS werd gestart via een verbinding met een extern bureaublad, is een gemeld probleem opgelost waarbij een foutmelding werd weergegeven over dat het toegankelijkheidsstuurprogramma niet zou zijn geïnstalleerd.

• Bij het gebruik van Fusion of bij het gebruik van JAWS samen met ZoomText, is een probleem opgelost waarbij de focusrechthoek niet goed werkte bij het lezen met Lees-Alles (INSERT+PIJL OMLAAG) in Outlook of Word.

• Een gemeld probleem opgelost waarbij JAWS in bepaalde situaties onverwachts werd herstart.

• Op verzoek van Foxit zijn er veranderingen aangebracht waardoor u JAWS kunt gebruiken met een toegankelijke versie van PhantomPDF (binnenkort beschikbaar).

• Als de optie "Toegankelijkheidsstuurprogramma gebruiken voor schermopname" in het Instellingencentrum is gewist, is een gemeld probleem opgelost waarbij JAWS niet correct werkte met de Zoom Conference Client.

• Een probleem opgelost waarbij JAWS niet het geselecteerde onderdeel voorlas in bepaalde soorten invoerkeuzelijsten.

 

Microsoft Office

• Problemen opgelost in Excel waarbij JAWS traag zou worden na het invoeren van inhoud in een cel, bij het bewerken van een cel of bij het sluiten van Excel na het invoeren van tekst.

• Gemelde problemen opgelost met Excel waar spraak onverwacht zou stoppen met werken tijdens het navigeren door de spreadsheet of als ALT + TAB

werd ingedrukt tijdens het bewerken van een cel.

• Als u de focus verplaatst naar een cel met een formule, meldt JAWS nu of de formule een fout bevat samen met de Excel-toetsaanslag om het contextmenu voor de fout te openen.

• Vertragingsproblemen opgelost bij het gebruik van JAWS met Excel 2010.

• • Problemen opgelost in Word, waar wiskundige vergelijkingen en bibliografische informatie in tabelcellen niet werden gelezen zoals verwacht.

• Bij het bewerken van een object in PowerPoint, is een probleem opgelost waarbij JAWS tijdens het typen niets zou voorlezen of in braille zou weergeven.

• Een probleem opgelost waarbij JAWS in sommige situaties niet aangaf dat de focus naar een tabel in Word is verplaatst bij het gebruik van de T en SHIFT + T navigatiesneltoetsen.

• Er is een probleem opgelost waarbij JAWS niet op betrouwbare wijze de afbeeldingen en tekstvakken aangaf die in een Word-document waren ingevoegd.

• Wanneer u op ENTER op een object in PowerPoint drukt om het te bewerken, is er een probleem opgelost waarbij u eerst op een PIJL-toets moest drukken voordat JAWS een tekst zou voorlezen of in braille zou tonen.

 

Webbrowsers

• Verbeterde JAWS-prestaties en stabiliteit met Firefox 60 en hoger.

• Een probleem opgelost in Firefox 60 bij het gebruik van ALT + PIJL-OMLAAG en ALT + PIJL OMHOOG om keuzelijsten uit te vouwen of samen te vouwen.

• Problemen opgelost bij het lezen van mathematische inhoud in Firefox 60.

• In Firefox 60 plaatst JAWS nu correct de focus op de adresbalk bij het openen van een nieuw tabblad met CTRL + T.

• Prestatieverbeteringen in Firefox 60 bij het gebruik van Lees-Alles (INSERT + PIJL-OMLAAG).

• Problemen opgelost bij het lezen van het webadres in Firefox 60 met de JAWS-opdracht INSERT + A.

• In Firefox 60 heeft JAWS nu correct toegang tot de tekst die wordt weergegeven bij het omschakelen van knoppen met het kenmerk aria-hidden.

• De JAWS-focus verplaatst zich nu naar de juiste locatie op webpagina's in Firefox 60 die een anker bevatten in het pagina-adres.

• Problemen opgelost waarbij de pagina about: config niet kon worden gebruikt met JAWS in Firefox 60. Op deze pagina kunnen gebruikers meer geavanceerde opties aanpassen.

• Bij het navigeren met PIJL LINKS of RECHTS in Edge, is een probleem opgelost waarbij JAWS de knoppen niet op de juiste manier voorlas.

• Een probleem opgelost in Edge waar JAWS geen koppen of invoervelden in tabellen melde bij het gebruik van de JAWS-tabelleescommando's (ALT + CTRL + PIJL-toetsen) of de tabellaag (INSERT + SPATIEBALK, T).

• Een probleem opgelost waarbij irrelevante spraak hoorbaar was in sommige formulieren in Internet Explorer bij het verplaatsen van de focus naar het eerst veld.

• JAWS ondersteunt nu bewerkbare alinea's in Chrome.

• Problemen opgelost waarbij JAWS niet altijd de correcte labels las op de bedieningselementen van de datumkiezer.

• Een probleem opgelost waarbij JAWS live regio-updates dubbel voorlas in applicaties die Chrome gebruiken als een ingebedde webbrowser.

• Verbeterde JAWS-reactiviteit bij het navigeren door zeer grote keuzelijsten met invoervelden.

 

Windows 10

• In de Windows 10-rekenmachine kunt u nu op CTRL + INSERT + E of E AKKOORD (SPATIEBALK + E) vanaf een brailleleesregel drukken om JAWS de uitdrukking te laten melden in Standard, Scientific,

en programmeermodus. De uitdrukking is het gedeelte van een lopende berekening dat niet aanwezig is in het weergaveveld voor resultaten.

 

 Verbeteringen in JAWS 2018.1804.26 (april 2018)

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn gemaakt in JAWS 2018 tussen de update van maart 2018 en de update van april 2018.

U moet admin-rechten hebben om deze software te installeren.

JAWS

 

Microsoft Office

 

Web browsers

 

Windows 10

 

Verbeteringen in JAWS 2018.1803.24 (maart 2018)

Hieronder volgt een lijst met verbeteringen die in JAWS 2018 zijn aangebracht tussen de update van februari 2018 en de update van maart 2018.JAWS

· Nieuwe functie "dempen van mijn geluidskaart" toegevoegd. Naast het verversen van het scherm, controleert het drukken op INSERT + ESC nu ook het geluidsapparaat dat door JAWS of Fusion wordt gebruikt om te controleren of het geluidsniveau momenteel niet is gedempt of dat het geluidsniveau is ingesteld op 0 procent. Als het geluid gedempt is, wordt het weer ingeschakeld. Indien ingesteld op 0 procent, wordt het verhoogd naar 50 procent. Het geluidsapparaat wordt ook telkens gecontroleerd wanneer JAWS of Fusion opnieuw wordt opgestart. Als u JAWS-spraak gedempt hebt en niet het geluidsapparaat, zal dit commando er niet voor zorgen dat de spraak weer wordt ingeschakeld.
· Deze update bevat stuurprogramma's voor de Orbit Reader 20 brailleleesregel van APH. Zodra de update van maart 2018 of later is geïnstalleerd, werkt uw Orbit Reader 20 met JAWS zonder dat u een afzonderlijk installatiebestand voor stuurprogramma's hoeft te downloaden.
· Aangezien sommige computers niet over een PRINTSCREEN-toets beschikken, kunt u nu op INSERT + SPATIEBALK, F11 drukken als alternatief voor INSERT + SPATIEBALK, PRINTSCHERM om de functie Schermgordijn in te schakelen.
· De functie Commando's Zoeken (INSERT + SPATIEBALK, J) staat nu bovenaan in het JAWS Help-menu om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om deze functie te vinden. Het item Commando's Zoeken is verwijderd uit het JAWS Hulpprogramma's-menu.
· Een probleem opgelost met de Bookshare Book Search opzoekbron in Research It waarbij de lijst met boeken niet werd weergegeven zoals je dat zou verwachten.

· Bij het selecteren van bestanden uit een lijstweergave in Verkenner, is een probleem opgelost waarbij JAWS geen namen van bestanden voorlas als de lijst groter was dan het zichtbare venster.
· Er is een probleem opgelost waarbij JAWS onverwacht herstartte nadat op ALT + WINDOWS + I werd gedrukt om naar de volgende inconsistentie in een document te gaan.
· Bij gebruik van JAWS via een Remote Desktop- of Citrix-verbinding met een aangesloten brailleleesregel, is een probleem opgelost waarbij JAWS op het externe systeem soms onverwachts werd afgesloten.
· JAWS gebruikt nu de Liblouis braille-vertaler voor Franse braille. Merk op dat Frans Graad 1 en Frans Graad 2 momenteel alleen uitvoer ondersteunen. Als u braille zowel in Graad 1 als Graad 2 wilt kunnen weergeven en typen, moet u Universeel Frans kiezen.
· JAWS bevat nu een brailletabel in de Finse taal die kan worden geselecteerd in het dialoogvenster Computerbrailletabellen in het Instellingencentrum.

 

Amazon Kindle voor pc

· U kunt nu tekst in een Kindle-boek selecteren op teken, woord, regel en alinea. Zodra je de tekst hebt geselecteerd en op CTRL + C hebt gedrukt om te kopiëren, wordt in de Kindle-app een selectiewerkbalk geopend waarin je de geselecteerde tekst kunt kopiëren, de tekst kunt markeren, de tekst op internet kunt opzoeken, een notitie kunt toevoegen en meer.Microsoft Office

· Problemen opgelost waarbij JAWS niet correct werkte met de spellingscontrole in de nieuwste updates voor Office 365.
· Bij het navigeren in de Outlook-auto-aanvullijst die verschijnt bij het typen in de kopvelden van een nieuw bericht, is een probleem opgelost waarbij JAWS het vorige item melde in plaats van het huidige geselecteerde item.
· Wanneer u een spellingscontrole uitvoert op een Word-document en u staat in het veld met de Originele zin, kunt u nu op ENTER drukken om de eerste suggestie te accepteren.
· Gemelde problemen opgelost bij het gebruik van de regelmodus in braille in Office 2010 onder Windows 7.
· In reactie op feedback van klanten is de foutmelding verbeterd die wordt uitgesproken wanneer INSERT + C wordt ingedrukt om het woord in context te lezen en de focus bevindt zich niet in het venster van de spellingscontrole.

 

Web browsers

· U kunt nu tekst selecteren en kopiëren van webpagina's in Microsoft Edge. Momenteel worden selectie op teken, woord en regel ondersteund.
· Wanneer u navigeerde op teken in Edge, is een probleem opgelost waarbij JAWS geen hoofdletters aangaf.
· Bij het gebruik van de JAWS-tabelleescommando's om door een tabel in Edge te navigeren, is een probleem opgelost waarbij JAWS geen links in tabelcellen aangaf.
· De navigatiesneltoetsen O en SHIFT + O gaan nu naar het volgende en vorige artikel op een webpagina. Bovendien geeft het commando CTRL + INSERT + O nu een lijst met artikelen op de pagina weer. De scripts voor navigeren door objecten zijn nog steeds beschikbaar maar worden niet langer toegewezen. Ze kunnen zo nodig opnieuw worden toegewezen met behulp van het Navigatiesneltoetsenbeheer, bereikbaar via het dialoogvenster JAWS-Hulpprogramma's (INSERT + F2).
· Door het indrukken van APOSTROF of SHIFT + APOSTROF gaat u nu naar het volgende of vorige tab-element op een webpagina. U kunt nu ook op CTRL + INSERT + APOSTROF drukken om een lijst met alle tab-besturingselementen weer te geven.
· Bij het tegenkomen van een scheidingsteken op een webpagina, is een probleem opgelost waarbij JAWS ten onrechte verschillende streepjes las voordat hij "scheidingsteken" zei.
· Een probleem opgelost waarbij JAWS niet automatisch dialoogvensters las die werden geopend vanuit webpagina's in Chrome of bij gebruik van INSERT + B.
· Een probleem opgelost waarbij sommige tabellen niet goed werden gedetecteerd met JAWS 2018, hoewel ze prima werkten in JAWS 18.
· Er is een gemeld probleem opgelost met de navigatiesneltoetsen B en SHIFT + B die niet naar menuknoppen werden verplaatst zoals je dat zou verwachten.
· Er is een probleem opgelost waarbij JAWS aangepaste labels die waren toegewezen aan invoervelden niet werden gemeld in Chrome.
· Als de Formuliermodus is ingesteld op Auto of Semi-Auto, is een gemeld probleem opgelost waarbij de formuliermodus niet werd geactiveerd bij het navigeren naar een verticale schuifregelaar met de TAB toets.Windows 10

· Een probleem opgelost waarbij JAWS geen resultaten melde in de rekenmachine in de nieuwste Windows 10-updates.
· Als u meerdere bureaubladen gebruikt, meldt JAWS nu het huidige actieve bureaublad wanneer CTRL + WINDOWS + PIJL-LINKS of CTRL + WINDOWS + PIJL-RECHTS wordt ingedrukt om tussen bureaubladen te schakelen.
· Wanneer u op ENTER drukt om een categorie of subcategorie te selecteren in de Windows-instellingen-app (WINDOWS + I), geeft JAWS nu naast de weergave in braille ook via spraak aan welk item wordt geselecteerd terwijl u door de lijst navigeert.

 

Verbeteringen in JAWS 2018.1802.78 (februari 2018)

Hieronder volgt een lijst met verbeteringen die zijn aangebracht in JAWS 2018 tussen de update van december 2017 en de update van februari 2018.

JAWS

· Wanneer u een ontoegankelijk PDF-bestand opent in Adobe Reader, dat normaal alleen meldt "Leeg Document", geeft JAWS nu een dialoogvenster weer met de vraag of u OCR rechtstreeks op het bestand wilt uitvoeren. Kies Ja om JAWS de afbeelding te laten herkennen en de tekst in het resultatenvenster weer te laten geven of kies Nee om het dialoogvenster te sluiten zonder OCR uit te voeren. Dit is hetzelfde als het gebruik van het gelaagde commando INSERT + SPATIEBALK, O, D om een document met OCR te herkennen. We bieden dit nu proactief aan voor alle JAWS- en Fusion-gebruikers wanneer we herkennen dat gescande PDF-bestanden zijn geopend in Acrobat Reader.

· Wanneer u op INSERT + SPATIEBALK drukt gevolgd door VRAAGTEKEN voor hulp bij gelaagde commando's, wordt de lijst met toetsaanslagen nu weergegeven in het Resultatenvenster om ze gemakkelijker te kunnen raadplegen.

· U kunt nu op Rechter Shift + PUNTEN 1-2-3-7 drukken vanaf een Focus brailleleesregel om het JAWS-Schermgordijn in te schakelen.

· De commando's om het volgende of vorige woord te lezen (CTRL + PIJL-RECHTS en CTRL + PIJL-LINKS) zullen nu blijven spreken als "Spraak Op Commando" actief is. Merk op dat als gevolg van de manier waarop toetsaanslagen in Microsoft Office-toepassingen worden afgehandeld, deze commando's blijven zwijgen in Word-documenten en bij het bewerken van Outlook-berichten. Bovendien is spraak nu beschikbaar in de Help van het toetsenbord (INSERT + 1).

· Er is een probleem opgelost waarbij de opdracht INSERT + B de inhoud van bepaalde dialoogvensters niet kon lezen als "Spraak Op Commando" was ingeschakeld.

· Als "Spraak Op Commando" actief is, is er een probleem opgelost waarbij het indrukken van ALT + CTRL + NUM5 om de huidige tabelcel te lezen niet werkte.

· Het onderdeel "Handige OCR" in het JAWS-contextmenu Hulpprogramma's is hernoemd naar OCR-opties.

· Bij het navigeren door de Outlook-kalender in de maandweergave, is een door een klant gemeld probleem opgelost waarbij Vocalizer Expressive-stemmen voor elke datum "komma" zeiden.

· Problemen opgelost waardoor er vertraging ontstond in het dialoogvenster "Outlook-berichtenlijst aanpassen" die wordt geopend vanuit het dialoogvenster "JAWS-Hulpprogramma's" (INSERT + F2) vanuit een Outlook-berichtenmap.

Google Docs and Sheets

· Verbeterde JAWS-prestaties bij het werken met Google Documenten wanneer Braille-ondersteuning is uitgeschakeld. Hoewel u zult merken dat JAWS nu beter reageert, zelfs wanneer de Braille-modus is uitgeschakeld, raden we u toch aan Braille-ondersteuning in te schakelen, zelfs als u geen brailleleesregel gebruikt voor het krijgen van de beste ervaring bij het navigeren en bewerken van documenten. Zo is verplaatsen per teken, woord en regel veel betrouwbaarder en kunt u ook de JAWS-leescommando's voor tabellen gebruiken om gemakkelijker door tabellen te navigeren. Als u JAWS wilt gebruiken om bepaalde documenteigenschappen zoals voetnoten, eindnoten of opmerkingen aan te kondigen, moet u op dat moment Braille-ondersteuning uitschakelen om toegang te krijgen tot deze informatie. Om Braille-ondersteuning in of uit te schakelen, drukt u op ALT + SHIFT + A om het menu Toegankelijkheid-te openen, opent u het submenu Instellingen en drukt u op ENTER voor Braille-ondersteuning inschakelen.

· JAWS ondersteunt nu de nieuwe braille-modus van Google in Google Spreadsheets. Wanneer de braillemodus is ingeschakeld in Google Spreadsheets, kunt u de huidige rij met cellen op de brailleleesregel lezen en op een aanraakschakelaar boven een cel drukken om de focus ernaar te verplaatsen. De coördinaten, celkoppen en celgegevens worden weergegeven voor de huidige cel, waarbij de inhoud van de omringende cellen ook wordt weergegeven, maar van elkaar wordt gescheiden door een | teken.

Microsoft Office

· Een probleem opgelost waarbij Outlook onverwachts werd gesloten bij het openen van bepaalde berichten.

· Er is een probleem opgelost waarbij JAWS niet voorlas zoals je dat zou verwachten in het dialoogvenster "Item invoegen" die wordt weergegeven wanneer u "Outlook-Item" kiest op het tabblad "Invoegen" bij het opstellen van een bericht.

· Er is een probleem opgelost waarbij JAWS soms "0 items" zei wanneer de focus weer terug werd gezet op de inbox na het sluiten of verwijderen van een bericht.

· Gemelde problemen in Outlook opgelost waarbij JAWS onder bepaalde omstandigheden minder snel reageerde bij het opstellen van een bericht.

· Problemen opgelost bij het bekijken van de deelnemersinformatie tijdens het maken van een vergaderverzoek in Outlook.

· Bij het indrukken van F2 om een cel met een formule te bewerken, is een probleem opgelost in de laatste update van Excel 365, waar JAWS de formule niet voorlas tijdens het navigeren met de PIJLTJESTOETSEN.

· Bij de eerste keer opstarten van de spellingscontrole in Word 365, is een probleem opgelost waarbij JAWS soms het verkeerd gespelde woord en de suggestie niet melde.

· Een probleem opgelost waarbij JAWS niet altijd positie-informatie melde zoals verwacht in sommige keuzelijsten in Word-formulieren.

· Met de focus op het tabblad Miniatuurweergaven in een PowerPoint 365-presentatie, is een probleem opgelost waarbij JAWS ten onrechte tutorberichten melde tijdens het navigeren door dia's.

· In PowerPoint 365 geeft JAWS nu de nieuwe dia aan bij het invoegen van een dia in een presentatie.

Web browsers

· Problemen opgelost voor Bloomberg om JAWS en Fusion te helpen bij de ondersteuning van Chromium in de Bloomberg Terminal en de Bloomberg Chat-toepassingen zonder verdere wijzigingen in de configuratie.

· De braillecursor volgt nu correct bij het navigeren per teken of woord door de tekst van koppen op webpagina's. U kunt nu ook door de koppen lopen via de aanraakschakelaars.

· Verbeterde JAWS-meldingen van formulierveldlabels die in een live gebied worden gebruikt.

· JAWS geeft nu correct tabelcellen aan die de kenmerken aria-label en aria-labelledby gebruiken.

· Meerdere problemen opgelost bij het navigeren door keuzelijsten met een invoervak in Chrome.

· Verbeterde JAWS-meldingen van live gebied-updates in Chrome.

· Bij het typen in de Chrome-adresbalk, is een probleem opgelost waarbij JAWS alle tekst herhaalde die werd ingetypt naast het melden van de automatisch aangevulde info.

· Als u de PIJL OMHOOG of OMLAAG op de Chrome-adresbalk gebruikt om door de lijst met voorgestelde websites te navigeren, is een probleem opgelost waarbij JAWS het huidige geselecteerde item niet melde.

· Een gemeld probleem met Chrome opgelost waarbij wijzigingen in de pagina-inhoud in sommige situaties niet altijd door JAWS werden gedetecteerd totdat INSERT + ESC werd ingedrukt om de virtuele buffer handmatig te vernieuwen.

 

Windows 10

· Gemelde problemen opgelost bij het navigeren en bewerken van tekst in de Windows Mail- en Sticky Notes-apps.

· Verbeterde spraak- en braillenavigatie van keuzelijsten met een invoervak in de Windows-instellingen-app (WINDOWS-toets + I).

· JAWS-ondersteuning toegevoegd voor de Windows Feedback Hub-app.

· JAWS meldt nu en toont ook in braille de voorgangsbalk van Windows Defender bij het uitvoeren van een systeemscan.

· Een probleem opgelost waarbij het INSERT+B commando niet de tekst voorlas zoals je dat zou verwachten op het inlogscherm.

Verbeteringen in JAWS 2018.1712.10 (december 2017)

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn gemaakt tussen de JAWS 2018 release en de december 2017 update.

 

Schermgordijn voor extra privacy

Gebruik het JAWS schermgordijn voor extra privacy zodat anderen niet kunnen zien wat u aan het typen of lezen bent door het scherm op zwart te zetten. Deze functie is beschikbaar in Windows 10 en Windows 8.

 

Om het schermgordijn in te schakelen, druk INSERT+SPATIEBALK gevolgd door de PRINTSCREEN toets, of tik driemaal met drie vingers op een aanraakscherm. Daarnaast kan het schermgordijn worden in- of uitgeschakeld via Snel-instellingen (INSERT+V). Eenmaal ingeschakeld kan de inhoud van uw scherm niet meer worden gezien. Het schermgordijn blijft actief totdat het weer wordt uitgeschakeld, of als JAWS wordt herstart. Het schermgordijn kan ook worden uitgeschakeld door een rechter muisklik.

Opmerking: Het schermgordijn is alleen een privacy functie en zal de levensduur van een batterij niet verlengen op een laptop of tablet.

Daarnaast is het schermgordijn alleen beschikbaar als u alleen JAWS gebruikt. Het kan niet worden gebruikt bij het gebruik van Fusion, of als JAWS samen wordt gebruikt met ZoomText of MAGic.

 

Spraak op Commando

Spraak Op Commando is een functie waarmee u de spraak van JAWS kunt beperken tijdens het navigeren door vensters of documenten of bij het uitvoeren van andere acties middels sneltoetsen. Bij het gebruik van Spraak Op Commando meldt JAWS standaard alleen acties die zijn gekoppeld aan een beperkte groep sneltoetsen. Daarnaast zijn Muisecho en Typecho gewoon beschikbaar waarbij JAWS de tekst voorleest waar u naar wijst met de muisaanwijzer en de tekens en woorden leest als u aan het typen bent. U kunt snel wisselen tussen Spraak Op Commando en Volledige Spraak middels een handige gelaagd commando, of u kunt ook Spraak Op Commando instellen als de standaard spraakmodus als JAWS wordt gestart.

 

Voor JAWS-gebruikers die sterk afhankelijk zijn van braille of voor gebruikers van Fusion die goed genoeg kunnen zien om het scherm te gebruiken voor het volgen van de focus, kan te veel spraak overweldigend zijn tijdens het navigeren met het toetsenbord en de muis. Maar gebruikers willen wel de mogelijkheid hebben de spraak te gebruiken als ze eenmaal naar een locatie op het scherm zijn genavigeerd, of om alleen maar een venstertitel te controleren, een kolomkop in  tabel of spreadsheet te lezen, of even de tijd te lezen in de systeemwerkbalk. In beide situaties kan Spraak Op Commando heel handig zijn. U zult merken dat het schakelen tussen toepassingen met ALT+TAB of navigeren met de PIJLTJESTOETSEN door een document geen spraak genereren. Spraak wordt alleen geactiveerd bij het gebruik van een beperkte groep leescommando's zoals lezen van het huidige teken, woord, regel, alinea, of bij het uitvoeren van een Lees-Alles.

 

Gelaagde commando's om van functie te wisselen:

• Druk INSERT+SPATIEBALK gevolgd door S om de Spraakmodus te wisselen tussen Volledige Spraak en of Spraak Op Commando (standaard) of Spraak Dempen.

• Druk INSERT+SPATIEBALK gevolgd door SHIFT+S terwijl Volledige Spraak is uitgeschakeld om te wisselen tussen Spraak Op Commando en Spraak Dempen.

 

Standaard zal JAWS na een herstart altijd terugkeren naar Volledige Spraak nadat deze sneltoetsen zijn gebruikt. Voor het permanent aanpassen van de standaard instellingen doet u het volgende:

1. Druk op INSERT+F2, en selecteer Instellingencentrum.

2. Als u veranderingen op een specifieke toepassing wilt toepassen moet u deze in de lijst met toepassingen selecteren. Druk anders op CTRL+SHIFT+D om het standaard instellingenbestand te openen.

3. In de boomstructuur opent u de Spraak Opties groep.

4. Druk terwijl u op Spraakmodus staat op de SPATIEBALK om de standaard instelling te wijzigen tussen Minder Spraak of Volledige Spraak. Volledige Spraak is standaard geselecteerd.

5. Druk terwijl u op Minder Spraak staat op de SPATIEBALK om de standaard instelling te wijzigen tussen Spraak Dempen of Spraak Op Commando. Spraak Op Commando is standaard geselecteerd.

6. Open de groep Spraak Op Commando.

7. Als u geen van de leescommando's wilt laten voorlezen als Spraak Op Commando actief is, gebruik dan de SPATIEBALK om het selectievakje Leescommando's Toestaan te wissen. Standaard worden leescommando's wel voorgelezen.

8. Als de JAWS Muisecho is ingeschakeld en u wilt ook tekst horen als u de muis beweegt als Spraak Op Commando actief is, drukt u op de SPATIEBALK om het selectievakje Muisecho Toestaan te selecteren. Deze instelling staat standaard uit.

9. Als de JAWS typmodus is ingesteld op Tekens, Woorden, of Tekens En Woorden en u wilt horen wat u typt als Spraak Op Commando actief is, gebruikt u de SPATIEBALK om het selectievakje Typecho toestaan te selecteren. Deze instelling staat standaard uit.

10. Kies OK om uw wijzigingen op te slaan en het instellingencentrum te verlaten.

 

Zie het onderwerp Wat Is Er Nieuw in de JAWS Help voor een volledige lijst van vooringestelde toegewezen leescommando's die beschikbaar zijn in Spraak op Commando.

 

JAWS

• Als JAWS is geconfigureerd om te starten bij het aanmeldscherm en na het aanmelden, is een probleem opgelost in de Windows 10 Herfst Makers update waarbij JAWS niet werkte zoals je dat zou verwachten als de optie "Configuratie van mijn apparaat automatisch voltooien op basis van mijn aanmeldingsgegevens na een update of herstart" is ingeschakeld.

• Een probleem opgelost waarbij het wachtwoordveld op het Windows 10 aanmeldscherm meerdere malen werd vermeld.

• Een probleem opgelost waarbij JAWS het afsluiten van Windows blokkeerde in de Herfst Makers update.

• Als Slimme-Navigatie is ingesteld op Besturingselementen of Besturingselementen En Tabellen, wat een efficiëntere manier is om door webgebaseerde toepassingen te navigeren waarbij de meeste elementen als een enkel element worden behandeld tijdens het navigeren per teken of woord, worden koppen niet langer behandeld als een enkele navigatie-eenheid. Hierdoor kunt u de inhoud van koppen bekijken met PIJL LINKS of RECHTS en CTRL+LINKS of CTRL+RECHTS alsmede tekst selecteren net als in alinea's. Slimme-Navigatie is standaard uitgeschakeld en kan worden geconfigureerd via de Opstartwizard vanuit het JAWS-Helpmenu, en kan worden in- en uitgeschakeld via het gelaagde commando INSERT+SPATIEBALK gevolgd door X.

• JAWS zegt niet meer "cel" bij het lezen van de huidige regel in een tabel met Slimme-Navigatie ingesteld op Besturingselementen of Besturingselementen En Tabellen. U zult nu een kleine pauze horen om een cel overgang aan te geven.

• Een probleem opgelost waarbij het tweemaal snel indrukken van INSERT+A in de Windows 10 Verkenner niet de inhoud van de adresbalk weergaf in een virtueel venster.

• Problemen opgelost waarbij JAWS niet goed voorlas in het venster van een Windows 10 opdrachtregel.

• JAWS meldt nu het selectievakje "Duurt hele dag" bij het aanmaken van een nieuwe afspraak in de Windows 10 agenda.

• Diverse problemen opgelost bij het gebruik van JAWS met de Windows 10 Rekenmachine in de Herfst Makers update.

• Een probleem opgelost met een aantal Research It opzoekbronnen in de Franse versie van JAWS waarbij resultaten niet werden weergegeven zoals je dat zou verwachten.

 

Kindle voor PC

• Amazon Kindle boeken kunnen links bevatten naar andere delen van het boek of naar andere inhoud op het web. JAWS geeft nu aan wanneer de tekst een link is en geeft u de mogelijkheid om op ENTER of de SPATIEBALK te drukken om de link te activeren.

 

Microsoft Office

• Een probleem opgelost waarbij JAWS de informatie van de auto-aanvulling niet melde bij het typen van e-mailadressen in de Windows 10 Herfst Makers update van Outlook 365.

• Bij het typen van een naam in de kopvelden van een bericht in Outlook 365, zal JAWS nu een geluid afspelen om aan te geven als de auto-aanvullijst wordt geopend en sluit. Als de lijst is geopend, navigeert u met PIJL OMHOOG en OMLAAG door de auto-aanvulsuggesties en door het indrukken van INSERT+PIJL OMHOOG zal nu de huidig geselecteerde naam en het emailadres worden voorgelezen.

• Bij het gebruik van PIJL OMLAAG om door een Word-document te navigeren met afbeeldingen, is een door een klant gemeld probleem opgelost waarbij JAWS niet altijd consequent aangaf als de focus naar een afbeelding werd verplaatst.

• Bij het gebruik van AutoSum in Excel 365, is een door een klant gemeld probleem opgelost waarbij JAWS niet automatisch het standaardbereik voorlas bij het indrukken van ALT+GELIJKTEKEN.

• Als het Virtuele Lint actief was, is een door een klant gemeld probleem opgelost waarbij diverse deelknoppen niet werden weergegeven bij het navigeren door de linten van Office.

• Een probleem opgelost waarbij Outlook 365 stopte met werken in Windows 7 bij het typen in het Aan-veld van een nieuw bericht.

 

Webbrowsers

• Voortdurende verbeteringen aan JAWS-prestaties met Edge. Deze omvatten het oplossen van problemen waarbij JAWS niet altijd koppen en links melde op diverse pagina's alsmede ondersteuning voor automatisch melden van informatie zoals tijdens het downloaden van een bestand.

• Als u overschakelde naar het JAWS-toepassingsvenster vanuit Edge, is een door een klant gemeld probleem opgelost waarbij u geen enkele JAWS optie kon benaderen.

• Een probleem opgelost waarbij JAWS de huidige positie verloor op een webpagina in Chrome bij het overschakelen naar een andere toepassing en dan weer terug.

• Een door een klant gemeld probleem opgelost waarbij JAWS niet juist voorlas zoals je dat zou verwachten als je door een ARIA-menu navigeerde.

• JAWS schakelt niet langer per ongeluk de Formuliermodus aan als een schakelknop wordt geactiveerd, dit gebeurde ook als de Formuliermodus op Handmatig stond.

• Bij het selecteren en kopiëren van tekst vanaf een webpagina in Internet Explorer om deze dan te kunnen plakken in een andere toepassing, is een probleem opgelost waarbij de verkeerde tekst soms werd geplakt.

• Een probleem opgelost waarbij JAWS soms geen keuzelijsten herkende in Chrome terwijl je dat wel zou verwachten.

• Een probleem opgelost in Chrome waarbij JAWS zei "klikbaar" ook op gebieden van een pagina waar geen links stonden.

• Een door een klant gemeld probleem opgelost met een webpagina die winkundige inhoud weergeeft middels role="math" en die niet goed in braille werd weergegeven.