Verbeteringen in JAWS 2019.1907.42 (augustus 2019)

Deze extra update van de release van augustus 2019 lost een recent ontdekt probleem op waarbij JAWS-toepassingsscripts niet konden worden geladen in de nieuwe release van de Skype voor Desktop-toepassing (versie 8.51) die gepland staat voor de week van 12 augustus. Er zijn mogelijk ook andere toepassingen waarbij dit ertoe kan hebben geleid dat scripts niet worden geladen, zoals de Desktop-versie van Slack.

 

Verbeteringen in JAWS 2019.1907.31 (augustus 2019)

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn doorgevoerd in de augustus update van JAWS 2019.

• In deze update is een probleem opgelost die sommige gebruikers tegenkwamen waarbij JAWS niets voorlas in het Start-menu van Windows 10. Als u dit probleem ondervindt, opent u JAWS Instellingencentrum, drukt u op CTRL + SHIFT + D om het standaardbestand te laden, typt u "start" in het zoekvak en selecteert u het selectievakje: "Startmenu alternatieve Toegang".

• Als reactie op feedback van klanten worden JAWS-geluiden niet langer onderdrukt als Spraak Op Commando is geselecteerd. Zoals het geluid dat u hoort als u INSERT + SPATIEBALK indrukt om de Gelaagde toetsenbordmodus te openen.

• Een probleem opgelost waarbij de sneltoetsen voor de Tekstanalist niet werden gevonden bij gebruik van de JAWS-functie Commando's Zoeken (INSERT + SPATIEBALK, J).

• Bij het maken van vergaderverzoeken met behulp van de Outlook-agenda is een probleem opgelost waarbij nieuwe deelnemersinformatie niet betrouwbaar werd aangegeven in spraak of braille.

• Een gemeld probleem opgelost waarbij de toetsaanslagen voor het lezen van berichtkoppen in Outlook, ALT + 1 tot en met 4 op de cijferrij niet werkten in Windows 7.

• Een probleem opgelost waarbij het terugkeren naar een open Outlook-e-mail na het afsluiten van een Word-document ertoe zou leiden dat uw cursor boven aan de e-mail belandde in plaats van de vorige locatie waar u aan het lezen was.

• Een probleem opgelost in Microsoft Office waarbij JAWS niet met spraak melde of een eindnoot of voetnoot was ingevoegd, hoewel Braille de informatie correct weergaf.

• Een probleem opgelost in Word 2016 gemeld door SSA waarbij JAWS de laatste regel van het document zou herhalen na het voltooien van Lees-Alles (INSERT + PIJL OMLAAG).

• Een gemeld probleem opgelost waarbij de spellingszoemer om een verkeerd gespeld woord aan te geven nog steeds te horen was, zelfs wanneer de optie "Detecteer spelling tijdens typen" in het Instellingencentrum was uitgeschakeld.

• In Microsoft Teams een probleem opgelost waarbij JAWS meerdere keren een inkomend bericht voorlas.

• Bij het navigeren per teken in beveiligde wachtwoordvelden in Chrome en Firefox is een probleem opgelost waarbij JAWS voor elk teken meerdere keren "sterretje" zei.

• Een gemeld probleem in Chrome opgelost waarbij het typen in braillekortschrift niet werkte zoals verwacht.

• Een door een klant gemeld probleem met SQL Server Management Studio opgelost waarbij JAWS niet correct in een gegevensraster met resultaten navigeerde en voorlas.

• Een probleem opgelost dat werd gemeld door internationale braillegebruikers waarbij onder bepaalde omstandigheden onjuiste Unicode-tekens werden ingevoerd met behulp van computerbraille.


 

Verbeteringen in JAWS 2019.1906.10 (juni 2019)

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn doorgevoerd in JAWS 2019 tussen de update van april 2019 en de update van juni 2019.

Bezoek onze downloadpagina om de laatste release te downloaden. U moet zijn aangemeld als beheerder om deze software te installeren.

Verbeterde ondersteuning voor toegang tot opmerkingen en revisies in braille

Voor gebruikers die voornamelijk braille gebruiken bij het navigeren door Word-documenten, zal het volgende aanzienlijk de ervaring verbeteren wanneer u probeert toegang te krijgen tot verschillende documentfuncties, zoals opmerkingen, revisies, voetnoten en eindnoten vanaf de brailleleesregel.

Wanneer de cursor op een opmerking staat, wordt de letter O nu weergegeven in de laatste statuscel. Daarnaast wordt net als bij eerdere versies R nog steeds weergegeven om gereviseerde tekst aan te geven en als Wijzigingen bijhouden in Word is geconfigureerd om alle opmaak weer te geven, worden de letters i en r weergegeven om ingevoegde tekst aan te geven en de letters v en r voor verwijderde tekst.

Tijdens het lezen van een document, wordt de tekst waarop een opmerking is toegepast, gereviseerde tekst, voetnoot en eindnootreferenties onderstreept met behulp van de punten 7 en 8 in het hoofddocumentvenster. Door tweemaal snel op een cursorroutingtoets te drukken boven de onderstreepte tekst wordt een flitsbericht getoond met details over de opmerking, revisie, voetnoot of eindnoot.

Als u bijvoorbeeld op een cursorroutingtoets drukt bij een revisie die verwijderde tekst bevat, zullen JAWS en Fusion een bericht weergeven dat de volgende tekst is verwijderd en de verwijderde tekst tonen.

Als de cursor zich op de tekst bevindt die een opmerking bevat, of op gereviseerde tekst, een voetnoot of een eindnootreferentie, zal door het indrukken van INSERT+TAB deze informatie ook worden uitgesproken.

Als u twee keer snel op een cursorroutingtoets drukt op een tekst in het document die niet onderstreept is in braille, zal Alleen lettertype- en attribuutinformatie zoals vet, cursief en onderstreept worden weergegeven. Dit is vergelijkbaar met de info die wordt uitgesproken bij het indrukken van INSERT + F.

 

Ondersteuning voor het lezen van wiskundige inhoud in Kindle-boeken

Je kunt nu JAWS en Fusion gebruiken om wiskundige vergelijkingen te bestuderen die zijn opgenomen in Kindle-boeken die zijn geopend in de Amazon Kindle voor pc-app met zowel spraak als braille. Voor braillegebruikers worden wiskundige uitdrukkingen weergegeven in de Nemeth braillecode, een systeem exclusief voor het Engels.

Het lezen van wiskunde in de Kindle-app werkt ongeveer hetzelfde als wanneer u wiskunde tegenkomt op webpagina's. Wanneer je Wiskundige inhoud in een Kindle-boek tegenkomt, beschrijft JAWS de uitdrukking, gevolgd door de melding 'wiskundige inhoud'.

Als u een brailleleesregel gebruikt en JAWS is ingesteld op een van de Engelse braillekortschrift modi, wordt het bericht "Wiskunde" weergegeven, gevolgd door de uitdrukking.

Als de focus op de wiskundige inhoud staat kunt u Door op ENTER te drukken het Wiskundevenster openen waar u dan in spraak en braille de expressie in meer detail Kunt verkennen door het volgende te doen:

• Navigeer tussen de verschillende delen van de uitdrukking met PIJL LINKS en RECHTS.

• Druk op PIJL OMLAAG om dieper in te gaan op een specifiek deel.

• Druk PIJL OMHOOG om terug te keren naar de gehele uitdrukking.

• Druk op INSERT + PIJL OMHOOG om alle delen van de uitdrukking op het huidige niveau te lezen.

• Druk op NUMERIEK 5 of INSERT + NUMERIEK 5 om het huidige deel van de uitdrukking te lezen.

• Druk vanuit het Wiskundevenster op ESC of ALT + F4 om af te sluiten.

 

Veranderingen hoe JAWS werkt met de Access Bridge voor Java toepassingen

Nu dat Oracle de licentievoorwaarden heeft veranderd voor de standaard versie van het Java Platform, zoeken veel klanten naar alternatieven. Een van deze alternatieven is het AdoptOpenJDK.

Voorheen zou JAWS de WindowsAccessBridge DLL alleen laden vanuit de Windows System32 map. Dit werkte met de Oracle Java Runtime Environment omdat deze altijd de WindowsAccessBridge DLL in die locatie installeerde. De alternatieve Java Runtime Environments installeren de WindowsAccessBridge DLL niet in die locatie.

JAWS is nu zo aangepast dat het drie verschillende strategieën gebruikt voor het lokaliseren van de WindowsAccessBridge DLL.

1. Het pad naar de WindowsAccessBridge DLL kan worden opgegeven in het Windows-register. JAWS zoekt naar een registervermelding met de naam WindowsAccessBridgeDllPath in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Freedom Scientific\JAWS\Common en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FreedomScientific\JAWS\Common. Als de registervermelding aanwezig is en het bestand waarnaar verwezen wordt ook bestaat, zal JAWS de WindowsAccessBridge DLL laden vanuit die locatie.

2. Als strategie 1 niet is geslaagd, zal JAWS zoeken naar de WindowsAccessBridge DLL in de Windows System32 directory.

3. Als strategie 2 niet is geslaagd, zal JAWS naar de WindowsAccessBridge DLL zoeken in de mappen die zijn opgegeven in de PATH omgevingsvariabel.

 

Andere wijzigingen

• In Adobe Acrobat Reader is een gemeld probleem opgelost waarbij het virtueel venster leeg was na het openen van een PDF-document en de Adobe-opties voor "Beveiligde modus inschakelen bij opstarten" en "Uitgebreide beveiliging inschakelen" waren geselecteerd.

• Problemen Opgeloste waarbij Fusion en ZoomText (snelkoppelingen voor hulpprogramma's) in de Startmenu zoekopdrachten bleven staan, zelfs na het verwijderen van de software.

• Bekende problemen opgelost waarbij het soms nodig was om JAWS te configureren om de Classic instellingen te gebruiken voor sommige Retail versies van Office 2016 en 2019 om bepaalde functies zoals spellingcontrole en auto-aanvullen goed te laten werken.

• Als de cursor op een revisie in een document staat, zoals ingevoegde of verwijderde tekst, evenals een opmerking, zal bij het indrukken van INSERT + TAB extra informatie worden uitgesproken over de gereviseerde tekst.

• Net als in Word zal als u de cursor verplaatst naar tekst die automatisch is gecorrigeerd in een bewerkbaar bericht in Outlook, zal JAWS nu een melding geven over het Office commando ALT + SHIFT + F10 om het menu te openen met de opties voor Auto Correctie.

• In de Outlook-agenda, zijn problemen opgelost met JAWS en de planningsweergave.

• In de meest recente updates van Outlook 365 zijn de problemen opgelost met de ALT + 1 - 4-opdrachten waarbij de berichtkoppen niet werden voorgelezen, en braille niet werkte zoals je dat zou verwachten in de velden Aan, CC en BCC.

• In toepassingen zoals Microsoft Office of de Windows Mail-app, wanneer u INSERT + 5 indrukt op de cijferrij om de voorgrond- en achtergrondkleuren te controleren, zegt JAWS nu "standaard" als er geen specifieke tekst- of achtergrondkleuren zijn ingesteld.

• Een gemeld probleem opgelost waarbij de instelling voor het toestaan van web specifieke toetsaanslagen niet werkte in Chrome. Als deze optie is ingeschakeld in het Instellingencentrum of in de Snelle-instellingen, zullen JAWS toetsaanslagen die ook worden gedefinieerd als sneltoetsen op bepaalde websites zoals Facebook rechtstreeks worden doorgegeven aan de webtoepassing in plaats van de JAWS-opdracht uit te voeren.

• Bij het opstellen van een bericht in Gmail met Chrome, is een probleem opgelost waarbij Lees-Alles (INSERT + PIJL OMLAAG) niet werkte.

• Irrelevante "klikbaar" meldingen verwijderd bij het lezen van verschillende webpagina's in Chrome.

• De Help van het toetsenbord en de beschrijvingen bij Commando's Zoeken bijgewerkt voor de INSERT + A toetsaanslag dat wanneer u tweemaal snel in Chrome of Firefox drukt, het adres van de huidige webpagina wordt weergegeven in het virtueel venster. Merk op dat je in alle browsers op ALT + D kunt drukken om de focus naar de adresbalk te verplaatsen om een webadres in te voeren.

• Als u een element tegenkomt op een webpagina met een gedefinieerde ARIA-besturingselementenrelatie, zal JAWS standaard niet langer melden "gebruik JAWStoets + ALT + M om naar het besturend element te gaan". In de meeste gevallen is de doellocatie van de relatie direct naast het element, of deze biedt geen bruikbare informatie.

• Wanneer domeinspecifieke scripts zoals die voor Google Docs worden geladen en INSERT + Q tweemaal snel wordt ingedrukt om informatie in het virtueel venster weer te geven, is een gemeld probleem opgelost waarbij de verkeerde configuratie informatie werd weergegeven.

• Als de focus zich in een webdialoogvenster in Chrome bevindt en u een actie uitvoert die een tweede dialoogvenster opent, is een probleem opgelost waarbij de focus niet automatisch in het nieuwe dialoogvenster werd geplaatst.

• Verschillende problemen opgelost met JAWS en de teksteditor van Notepad ++. Enkele belangrijke verbeteringen zijn: lezen van geselecteerde tekst met INSERT + SHIFT + PIJL-OMLAAG, suggesties voor automatisch aanvullen in spraak en braille, correct lezen van regelnummers en correct lezen van spaties en tabs wanneer per teken wordt genavigeerd.

• Verbeterd hoe JAWS werkt met de PuTTY- en SecureCRT SSH- en Telnet-applicaties. Commando-uitvoer wordt nu goed weergegeven en het volgen van de cursor is veel nauwkeuriger.

• Een probleem opgelost dat werd geïntroduceerd door een wijziging in de april Update, waarbij groepsnamen in het Windows Startmenu en de Windows Verkenner niet correct werden weergegeven in braille.

• De Liblouis braille-vertaler die door JAWS en Fusion wordt gebruikt is bijgewerkt naar versie 3.9.0.

• Een gemeld probleem opgelost in Thunderbird 60 waarbij JAWS in sommige berichten tekst oversloeg.

 

Verbeteringen in JAWS en Fusion (april 2019)

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn gemaakt tussen de maart 2019 update en de april 2019 update.

Verbeterde kopnavigatie bij het gebruik van de cijferrij

Jarenlang konden gebruikers 1 tot en met 6 op de cijferrij gebruiken om naar specifieke koppen op webpagina's te gaan. Bijvoorbeeld 1 voor koppen op niveau 1, 2 voor koppen op niveau 2, 3 voor koppen op niveau 3, enzovoorts. Maar met deze manier van navigatie kon u alleen naar koppen gaan die gelijk of lager waren dan het niveau waarmee u navigeerde. Als u bijvoorbeeld probeerde te navigeren naar een niveau 3 maar de volgende kop was een niveau 2, zou JAWS melden: "Geen koppen meer op niveau 3 in deze sectie," en JAWS sprong niet voorbij de kop op niveau 2.

 

Vanaf de update van april 2019 kunt u nu naar elk opgegeven kopniveau op een pagina gaan, en als het onder een ander hoger kopniveau staat, zal de kop op het hogere niveau ook worden vermeld, zodat u weet dat de nieuwe kop tot een andere sectie behoort. Als u bijvoorbeeld probeert om naar een kop op niveau 3 te navigeren waarbij u over een kop op niveau 2 springt, zal JAWS de kop op niveau 2 eerst melden voordat hij de kop op niveau 3 meldt zodat u weet dat u naar een nieuwe sectie bent genavigeerd. U kunt er ook voor kiezen dat JAWS een geluid afspeelt als u naar een nieuwe sectie navigeert of u kunt ook terugschakelen naar het vorige gedrag waarbij de navigatie is beperkt tot de huidige sectie.

 

Om te bepalen hoe JAWS door koppen navigeert bij het gebruik van de nummers 1 tot en met 6, open het Instellingencentrum (INSERT+6 op de cijferrij), typ "kopnavigatie" in het zoekvak, selecteer de optie "Kopnavigatie middels 1-6", en druk dan op de SPATIEBALK om de instelling te kiezen die u wilt. Of open Snel-instellingen (INSERT+V) vanuit uw browser en configureer de instelling "Kopnavigatie".

 

Ondersteuning voor MathType inhoud tijdens het lezen in Office 365 Word documenten

U kunt nu JAWS of Fusion gebruiken voor het lezen en bestuderen van wiskundige problemen in Word documenten die zijn aangemaakt met de MathType software van Design Science. Om deze functie te kunnen gebruiken moet u het volgende doen:

•             Zorg er voor dat u de april 2019 release van JAWS of Fusion gebruikt samen met Microsoft Word van Office 365.

•             Installeer MathType van Wiris.com en activeer de software als een proef of daadwerkelijke licentie.

•             Zorg er voor dat in het Instellingencentrum het selectievakje "Gebruik Accessibility stuurprogramma voor schermopname" is geselecteerd.

Als u een wiskundige vergelijking of formule tegenkomt in een document, leest JAWS het probleem en zegt dan "Wiskundige inhoud". U kunt dan op INSERT+SPATIEBALK drukken gevolgd door het GELIJKTEKEN om het JAWS Wiskundevenster te openen zodat u de vergelijking in meer detail kunt bestuderen.

Als het Wiskundevenster eenmaal is geopend kunt u door afzonderlijke onderdelen van een vergelijking navigeren zoals variabelen, termen, coëfficiënten, exponenten, enz. Als u door de verschillende componenten navigeert, kunt u met Pijl Omlaag in een onderdeel één niveau omlaag en dan met Pijl Rechts en Links binnen dat niveau van de vergelijking navigeren. Met Pijl Omhoog gaat u dan weer één niveau omhoog. Daarnaast als u een brailleleesregel gebruikt en het braille in JAWS is ingesteld op Engels Verenigde Staten of Universeel Engels braille graad 1 of graad 2, zal de wiskundige vergelijking of formule worden weergegeven in Nemeth Braille. Door het indrukken van Escape wordt het Wiskundevenster gesloten en keert u terug naar het document.

Zie ons MathType demonstratiedocument voor voorbeelden hoe JAWS en Fusion studenten toegang kunnen krijgen tot wiskundige inhoud.

Bezoek de Design Science website voor meer details over MathType.

 

Gemakkelijke toegang tot beantwoorden of verbreken van een Skype gesprek met de Bureaublad toepassing versie 8.42 of hoger

In Skype voor Bureaublad 8.42 en later, bieden JAWS en Fusion nu sneltoetsen voor het beantwoorden of verbreken van een gesprek vanuit elke toepassing en ook kan de focus worden gezet op het Skype hoofdvenster. Merk op dat deze sneltoetsen alleen beschikbaar zijn in de Skype voor Bureaublad toepassing. Zij zullen niet werken in de Skype voor Windows 10 universele app van de Microsoft winkel of in de Skype voor Bedrijven app.

Om een binnenkomende oproep te beantwoorden, druk INSERT+SPATIEBALK, y gevolgd door PIJL OMHOOG.

Om een gesprek te beëindigen, druk INSERT+SPATIEBALK, y gevolgd door PIJL OMLAAG.

Om de focus direct op het Skype hoofdvenster te zetten, druk INSERT+SPATIEBALK, Y gevolgd door S.

 

Andere aanpassingen

• Bij het uitvoeren van de maandelijkse updates van JAWS, ZoomText en Fusion, wordt de sneltoets van het bureaubladpictogram dat werd gebruikt om de toepassing te starten, niet langer verwijderd tijdens het updateproces.

• In de Amazon Kindle-app ondersteunt JAWS en Fusion nu het lezen en navigeren binnen in tabellen.

• Er is een probleem opgelost waarbij u het toetsenbord niet kon gebruiken om te communiceren met de bedieningselementen in het dialoogvenster Weergaveopties in de Amazon Kindle-app.

• Als Wijzigingen bijhouden is ingeschakeld in een Word-document, kunt u nu INSERT + SHIFT + R gebruiken om revisies in voetnoten, eindnoten en opmerkingen weer te geven naast het hoofddocument.

Merk op dat deze opdracht alleen revisies bevat in het actieve deelvenster. Als u bijvoorbeeld INSERT + SHIFT + R indrukt in het documentvenster, worden revisies in het hoofddocument weergegeven, terwijl u met deze toetsaanslag vanuit een voetnoot alleen revisies in voetnoten weergeeft.

• Als een woorddocument meer dan 150 revisies bevatte, is een probleem opgelost waarbij het aantal revisies niet juist werd gemeld bij gebruik van INSERT + SHIFT + R.

• De optie "Document en webpagina automatisch lezen na laden" in het Instellingencentrum is nu standaard ingeschakeld in PowerPoint. Wanneer u een presentatie start en naar de volgende of vorige dia gaat, begint JAWS automatisch de huidige dia te lezen.

• In Excel geven JAWS en Fusion nu in zowel spraak als Braille aan of een cel een gegevenstype bevat.

• Een probleem opgelost waarbij het indrukken van INSERT + E de standaardknop in een Chrome-dialoogvenster niet melde.

• Een gemeld probleem opgelost waarbij het aria-required attribuut niet werd weergegeven zoals verwacht in Internet Explorer tijdens het navigeren met de virtuele cursor.

• Gemelde problemen opgelost waarbij JAWS en Fusion niet consequent elementen voorlazen die de aria-describedby" of title attributen gebruiken tijdens het navigeren met tab door een pagina.

• Als u zich in een tabel in een Google Docs-document bevindt en u drukt op INSERT + SPATIEBALK, Q om de snelle navigatiemodus te activeren, kunt u nu met de pijltoetsen naar elke cel gaan. U kunt ook CTRL + PIJL OMHOOG / OMLAAG gebruiken om naar de bovenkant of onderkant van de huidige kolom te gaan, CTRL + PIJL LINKS / RECHTS om naar het begin of einde van de huidige rij te gaan en CTRL + HOME / END om naar het begin of einde van de tabel te gaan.

• Gebruikers van de Focus Blue Brailleleesregels kunnen nu op een selectieknop drukken, samen met de linker of rechter NAV-modusknop om spraak in of uit te schakelen voor de bijbehorende NAV-tuimelschakelaar. Indien ingeschakeld, leest JAWS de tekst terwijl u navigeert per lijn, zin of alinea. Deze instelling is standaard uitgeschakeld voor beide NAV-tuimelschakelaars.

• Aanvullende informatie toegevoegd aan foutmeldingen van het installatieprogramma, zoals wanneer u een ongeldige taalcode opneemt bij gebruik van het argument /language in een opdrachtregel.

• U kunt nu op INSERT + F8 drukken in de toepassing Skype voor Desktop om een ​​lijst met JAWS-toetsaanslagen specifiek voor Skype weer te geven. U kunt vervolgens de actie selecteren die u wilt uitvoeren en op ENTER drukken.

• De optie "Vraag om te bevestigen wanneer JAWS wordt afgesloten" is toegevoegd aan de pagina Instellingen Voor Starten van de Opstartwizard en in het JAWS contextmenu bij Opties/algemeen in het dialoogvenster Algemene Instellingen.

• Wanneer u Braille gebruikt in een WPF-app (Windows Presentation Foundation), bevat JAWS nu de naam en het type van het huidige venster op de brailleleesregel om het voor Braille-gebruikers gemakkelijker te maken om te weten wanneer een nieuw venster wordt geopend.

• In Microsoft Teams zijn problemen opgelost met het lezen van chatberichten en het verwijderen van extra spraak die werd gehoord bij een poging om deel te nemen aan een vergadering.

• De benodigde wijzigingen aan JAWS toegevoegd om Gaaiho Doc, Nuance Power PDF en Nuance Power PDF Reader te ondersteunen zodra deze producten door Nuance zijn uitgebracht.

• Verbeterd hoe JAWS binnenkomende tekst leest bij verbinding met externe sites met behulp van SecureCRT of andere SSH-software zoals Windows TelNet.

• Ondersteuning toegevoegd voor de nieuwste Remote Desktop Terminal Services-client van Microsoft.

• Als gevolg van problemen met de Research It opzoekbron "Weather" wordt deze standaard niet meer weergegeven in het dialoogvenster Research It (INSERT + SPATIEBALK, R) totdat een oplossing wordt gevonden. Bovendien is de opzoekbron voor zoeken naar Amazon-producten ook verwijderd vanwege aanhoudende problemen die we nog steeds onderzoeken.

 

Verbeteringen in ZoomText en Fusion (april 2019)

De volgende items zijn aanvullingen en oplossingen die zijn doorgevoerd in de april updates van ZoomText 2019 en Fusion 2019.

• ZoomText prestaties en -stabiliteit zijn verbeterd bij gebruik met Excel (beschikbaar in Office 365, Office 2016 en Office 2013).

• Er zijn wijzigingen aangebracht in ZoomText om problemen op te lossen waarbij ZoomText traag zou worden en een herstart vereiste na enkele uren gebruik. Dit was merkbaar in Outlook en andere Office-toepassingen.

• Bij het uitvoeren van de maandelijkse updates van ZoomText en Fusion, wordt de sneltoets van het bureaubladpictogram dat werd gebruikt om de toepassing te starten, niet langer verwijderd tijdens het updateproces.

• U merkt betere prestaties wanneer u focus accentueringen en verschillende echo-opties gebruikt bij het werken met Outlook 2016.

• Probleem opgelost waarbij het indrukken van ALT + TAB de opgeslagen instellingen voor de huidige applicatie zou veranderen.

• Probleem opgelost in ZoomText en Fusion waarbij de sneltoets CAPS LOCK + CTRL + S niet de instellingen van de toepassing zou opslaan. Dit is waargenomen bij het gebruik van Chrome, Internet Explorer, Verkenner, Kladblok, en andere toepassingen.

• De prestaties zijn verbeterd bij het gebruik van de ZoomText Finder in Word 2010.

• Verschillende problemen opgelost met betrekking tot installatie en taalondersteuning van internationale versies van Fusion.

• Problemen opgelost met de spraak van JAWS-in Fusion na het reageren op een Windows UAC-melding.

Wat is er nieuw in JAWS?

JAWS 2019 biedt vele nieuwe functies en verbeteringen zoals beschreven op deze pagina. Om meer te leren, lees het gehele Wat Is Er Nieuw of druk op INSERT+F6 om een lijst met koppen te openen en spring dan naar een specifiek onderwerp.

Snellere JAWS-opstartprocedure met autorisatie-uitsteltijd

JAWS 2019 introduceert een nieuw concept om de vertraging in de reactie te compenseren wanneer JAWS voor het eerst wordt gestart en naar de autorisatie zoekt. In eerdere versies zou JAWS niet volledig starten voordat de juiste autorisatie werd gevonden. Omdat de Autorisatie ook het zoeken naar een netwerklicentie kan omvatten, kan de hoeveelheid tijd voordat JAWS begon te spreken aanzienlijk zijn. Hoewel het niet mogelijk is om deze periode echt te versnellen, wordt het autorisatieproces nu gelijktijdig voltooid met het opstarten. Terwijl JAWS naar de autorisatie zoekt, wordt een nieuwe autorisatietoestand "uitsteltijd" ingevoerd die beperkte functionaliteit biedt, vergelijkbaar met wat beschikbaar is op het aanmeldingsscherm, zodat u spraak en braille kunt gebruiken terwijl het zoeken naar autorisaties plaatsvindt. Nadat de autorisatiecontrole is voltooid, gebruikt JAWS vervolgens de juiste functionaliteit op basis van de licentie.

Scheiding van Office scripts

De JAWS Microsoft Office-ondersteuning voor Word, Outlook en Excel is verdeeld in verschillende scriptsets die nu worden geladen afhankelijk van de versie van Office die op dat moment actief is. Dit maakt het veel eenvoudiger om door te gaan met het continu verbeteren van Office 365-ondersteuning zonder het risico te lopen dat de JAWS-functionaliteit in eerdere versies van Office wordt verbroken voor gebruikers die nog steeds op deze oudere versies vertrouwen. Als u Office 2016 of Office 365 gebruikt en het versienummer een buildnummer van 10000 of hoger bevat, moeten de nieuw gemaakte Office-instellingen voor Word, Outlook en Excel worden geladen wanneer u deze toepassingen uitvoert. Als u eerder Office-versies uitvoert, moet JAWS de instellingen van Word Classic, Outlook Classic of Excel Classic laden.

Om de versie en het buildnummer van het Office-programma dat u gebruikt te verifiëren, druk CTRL+INSERT+V. Deze opdracht geeft ook aan of u een handels- of abonnementsversie van Office gebruikt. Om te controleren welke JAWS-instellingen zijn geladen, druk INSERT+Q.

Verbeterde prestaties in Office 365 toepassingen

Met de wijzigingen die zijn aangebracht om de Office 365-ondersteuning te scheiden van de scripts voor eerdere Office-versies, kunnen we nu profiteren van meer UIA-functionaliteit van Microsoft. Er is ook veel minder besluitvorming die in de scripts moet worden uitgevoerd, omdat er niet langer andere Office-versies zijn waar rekening mee moet worden gehouden. Dientengevolge moeten gebruikers aanzienlijk betere prestaties en reactiesnelheid opmerken bij het gebruik van de huidige versies van Word, Excel en Outlook. Een paar gebieden waar gebruikers verhoogde reactiesnelheid kunnen ervaren zijn:

Voor braille-gebruikers wordt de afstand in documenten en de formattering nu nauwkeuriger weergegeven op de brailleleesregel. Dit omvat inspringen, inspringen verkleinen en tabstops. We hebben ook een aantal problemen opgelost waarbij de braillecursor niet altijd op de verwachte plek was geplaatst, waardoor het soms moeilijk was om met braille te bewerken.

Als u een brailleleesregel gebruikt met statuscellen, zal het nu ook gemakkelijker zijn om te bepalen of de tekst gecentreerd is of juist rechts is uitgelijnd door "gu" of "ru" weer te geven in de eerste twee cellen wanneer deze is gepositioneerd op de regel met de gecentreerde of rechtse uitgelijnde inhoud.

Melding van spelfouten in Word 365

JAWS was de eerste schermlezer die Spelling-foutdetectie introduceerde in Microsoft Word rond 1998. Deze functie gaf aan wanneer de cursor bij het navigeren in of uit een spelling- of grammaticale fout kwam en ook in staat was de fouten op de huidige regel te tellen. Deze fouten kunnen ook worden gemarkeerd in braille met punten 7 en 8. De mogelijkheid om de fouten te tellen en in braille te markeren, had echter een negatief effect op de responsiviteit van het navigeren door het document en was standaard uitgeschakeld.

De verbeteringen aan deze functie in JAWS 2019 bieden nu het volgende boven de vorige functionaliteit:

Om te regelen dat het zoemergeluid wordt afgespeeld als de SPATIEBALK wordt ingedrukt nadat een foutgespeld woord is ingetypt, open Snel-instellingen (INSERT+V) vanuit Word of Outlook en selecteer of wis het selectievakje "Spellingszoemer op verkeerd gespelde woorden". Deze optie is beschikbaar bij gebruik van JAWS met Office 365-versies hoger dan 16.0.10000.

De andere spellingopties in de Snelle instellingen van Microsoft Word, 'Spellingsfoutdetectie' en 'Grammaticale foutdetectie', blijven op dit moment hetzelfde. Hiermee kunt u de Spelling- en grammaticafuncties wisselen tussen Uit, Spelling- / Grammatica-fouten horen terwijl u navigeert op teken, woord, lijn of Alles melden of spelling- / grammaticafouten horen plus tellen.

Lees teken fonetisch na pauze tijdens navigatie per teken

Als u per teken navigeert spreekt JAWS nu de fonetische weergave van letters als u even pauseert. Hierdoor kunt u onmiddellijk de fonetische weergave van een letter horen zonder dat u een extra opdracht hoeft uit te voeren.

Standaard spreekt JAWS het teken fonetisch na een pauze van anderhalve seconde. Om de duur van de tijd te veranderen dat JAWS wacht op de fonetische aankondiging, of om deze functie volledig uit te schakelen, doet u het volgende:

 1. Druk INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen.
 2. Als u veranderingen op een specifieke toepassing wilt toepassen moet u deze in de lijst met toepassingen selecteren. Druk anders op CTRL+SHIFT+D om het standaard instellingenbestand te openen.
 3. Typ "Fonetisch"
 4. Druk PIJL OMLAAG en ga naar "Bij pauzeren tijdens navigatie per teken, spreek teken fonetisch," druk dan op de SPATIEBALK om door de beschikbare opties te lopen.
 5. Selecteer OK om het Instellingencentrum te verlaten.

JAWS biedt tevens een handmatige optie om doorlopend fonetisch te spreken tijdens het navigeren per teken. Door het tweemaal snel indrukken van de Lees-Teken sneltoets schakelt u deze functie aan en uit. Als u de handmatige optie voor alle letters gebruikt, is de pauze-instelling neit van toepassing.

Nieuwe optie voor uitschakelen van vraag om JAWS af te sluiten voor sneller afsluiten

Als u een van de commando's uitvoert om JAWS af te sluiten waaronder INSERT+F4, wordt er een prompt weergegeven met de vraag of u zeker weet dat u JAWS wilt afsluiten. U kunt dan ENTER indrukken om af te sluiten of ESC om te annuleren. JAWS 2019 biedt u nu de mogelijkheid om deze prompt uit te schakelen, zodat JAWS onmiddellijk wordt afgesloten. Om de afsluitprompt uit te schakelen, opent u het Algemeen-dialoogvenster in het JAWS-contextmenu Opties en wist u het selectievakje "Vraag om te bevestigen wanneer JAWS wordt afgesloten".

Audio ducking-ondersteuning voor Windows 10 versie 1803 en hoger

De JAWS audio ducking-functie wordt nu ondersteund in de Windows 10 Lente 2018 Makers update (versie 1803) en hoger. Audio Ducking zorgt ervoor dat het volume van andere programma's wordt verlaagd terwijl JAWS spreekt. Als u bijvoorbeeld naar muziek of een video aan het luisteren bent en JAWS begint te spreken, zal het volume van de muziek of video wat worden verlaagd zodat u JAWS goed kunt horen en zal het volume weer worden terug gezet naar zijn normale niveau als JAWS is uitgesproken.

Standaard blijft het audiovolume op het zelfde niveau als JAWS aan het spreken is. Om de audio ducking in te schakelen opent u de Opstartwizard vanuit het JAWS helpmenu en selecteert u het selectievakje "Verlaag het volume van andere programma's als JAWS aan het spreken is", welke zich op de spraakinstellingenpagina bevindt. Daarnaast kan audio ducking worden ingeschakeld via het Instellingencentrum door het volgende te doen:

 1. Druk INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen.
 2. Druk op CTRL+SHIFT+D om het standaard instellingenbestand te openen.
 3. Typ in het zoekvak "audiovolume" (zonder de aanhalingstekens)
 4. Druk Pijl Omlaag en ga naar "Verlaag audiovolume van toepassingen als JAWS spreekt" in de gefilterde zoekresultaten van de boomstructuur.
 5. Druk op de SPATIEBALK om de instelling van deze optie te wisselen.

U kunt ook INSERT+SPATIEBALK indrukken gevolgd door D om de instelling van audio ducking snel te wisselen. De huidige instelling zal actief blijven totdat u de gelaagde toetscombinatie weer indrukt, of JAWS wordt herstart.

TAB-toets wordt niet langer uitgesproken

Voor gebruikers die de toetsecho ingeschakeld laten, zal JAWS niet langer de TAB-toets standaard vermelden. Dit houdt in dat u niet constant "ALT+TAB" zult horen tijdens het schakelen tussen toepassingen of "TAB" hoort elke keer als u door koppelingen op webpagina's navigeert.

Als u liever wilt dat de TAB-toets wordt uitgesproken, of u wilt graag andere toetsen dempen zoals SPATIEBALKENTER, of ESC, doet u het volgende:

 1. Druk INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen.
 2. Druk op CTRL+SHIFT+D om het standaard instellingenbestand te openen.
 3. Typ "Toetslabels".
 4. Druk PIJL OMLAAG om naar Toetslabels beheren te gaan, druk dan op de SPATIEBALK om het dialoogvenster te openen.
 5. navigeer door de lijst totdat u de toets heeft gevonden die u wilt veranderen en gebruik dan de SPATIEBALK om te wisselen tussen dempen of melden.
 6. Selecteer OK om het dialoogvenster te sluiten.
 7. Selecteer OK om het Instellingencentrum te verlaten.

Skype

Skype biedt nu drie opties onder Windows 10.

 1. U kunt Skype Classic blijven gebruiken, dit is versie 7, en werkt heel goed met JAWS. Merk op dat Skype Classic naar verwachting op enig moment met pensioen zal gaan, maar de datum is nog niet bekend.
 2. U kunt de nieuwe Desktop-versie 8 downloaden en installeren, die nu wordt ondersteund in JAWS. Zie de onderstaande details.
 3. U kunt de Universal-app installeren vanuit de Microsoft Store. Dit is echter het minst toegankelijk op dit moment en we raden u aan Skype 7 of 8 te installeren voor de beste ondersteuning.

Voor gebruikers die naar Skype 8 overstappen, moet u de versie downloaden die wordt aangeduid als "Skype voor Windows" en die goed werkt op Windows 10. Merk op dat de Universele app die we niet aanbevelen, wordt aangeduid als "Skype voor Windows 10".

Voor degenen die Skype-versie 8 gebruiken, hebben we een aantal extra toetsaanslagen toegevoegd om de navigatie te vergemakkelijken, omdat deze opties niet worden aangeboden in Skype. Deze commando's zijn:

U kunt ook de JAWS-commando's gebruiken INSERT+W en INSERT+H terwijl Skype de focus heeft voor een lijst met de meeste toetscommando's die u wilt weten als u Skype gebruikt. Voor een volledige lijst van Microsoft, bezoek de Skype-sneltoetsen webpagina (Engelstalig).

Tip: U kunt een sneltoets toewijzen zoals ALT+CTRL+S aan het Skype-pictogram op het bureaublad om Skype snel te openen om een binnenkomend gesprek te beantwoorden. Als u zich in een andere toepassing bevindt en u ontvangt een melding van een binnenkomend gesprek, kunt u uw sneltoets indrukken om Skype te openen, vervolgens drukt u INSERT+PIJL OMHOOG of INSERT+TAB om de informatie van de beller te lezen, en dan drukt u CTRL+SHIFT+P of gebruikt u TAB en kiest u beantwoorden of weigeren.

Help Freedom Scientific producten te verbeteren

JAWS 2019 bevat een nieuwe optie waarmee we anonieme gebruiksinformatie kunnen verzamelen die wordt gegenereerd terwijl u de software gebruikt voor uw dagelijkse taken. Deze gegevens helpen ons om verbeteringen door te voeren en om problemen eenvoudiger op te sporen en aan te pakken. Verzamelde informatie bevat JAWS-versie, versie besturingssysteem, taal, land, alsmede informatie over diverse JAWS-instellingen zoals de huidige synthesizer, brailleleesregel, en brailletabel.

Als u besluit om deel te nemen, wordt er geen gesproken of braille-inhoud verzameld en er worden geen gegevens gedeeld met partijen buiten Freedom Scientific. De gegevens die we verzamelen, helpen ons om beter te begrijpen hoe onze software in het veld wordt gebruikt, zodat we snel verbeteringen kunnen aanbrengen in functies die het meest worden gebruikt door onze klanten. Als u ervoor kiest om niet deel te nemen, worden er geen gebruiksgegevens verzameld en verzonden.

U kunt uw selectie op elk moment wijzigen door het volgende te doen:

 1. Druk INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen en druk CTRL+SHIFT+D om het standaard instellingenbestand te laden.
 2. Navigeer naar Diversen in de boomstructuur en druk PIJL RECHTS om de groep te openen.
 3. Gebruik de SPATIEBALK voor het wissen of selecteren van het selectievakje "Anonieme gebruiksgegevens versturen".
 4. Druk ENTER om uw wijziging op te slaan en het Instellingencentrum te sluiten.

U kunt ook kiezen om al dan niet deel te nemen aan dit programma via de Opstartwizard in het JAWS Help-menu.

Het laatst bijgewerkt op 10 oktober 2018

Verbeteringen in JAWS 2019.1812.49 (december 2018)

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn gemaakt tussen de JAWS 2019 release en de december 2018 update.

Verbeterde herkenning van autocorrectie in Word en Outlook

Met de verbeteringen aan UIA-ondersteuning in Office 365-versies die hoger zijn dan 16.0.10400, kan JAWS u nu onmiddellijk waarschuwen wanneer er autocorrectie wordt toegepast op tekst als u documenten bewerkt in Word of wanneer u e-mails samenstelt in Outlook. Als u aan het typen bent in Word of in het hoofdgedeelte van een e-mail, en u na een woord dat automatisch is gecorrigeerd op de SPATIEBALK drukt, zal JAWS standaard een pop-geluid afspelen.

Daarnaast, als u stopt met typen, zodat spraak niet wordt onderbroken, zegt JAWS "Auto Correctie" gevolgd door het gecorrigeerde woord inclusief de spelling.

Terwijl u door een document navigeert, kan JAWS ook aangeven of Word de huidige tekst automatisch heeft gecorrigeerd. U kunt dan op ALT+SHIFT+F10 drukken om een contextmenu te openen waarmee u de correctie ongedaan kunt maken, de betreffende autocorrectie optie kan uitschakelen of de autocorrectie-instellingen kunt aanpassen. Als JAWS u bijvoorbeeld waarschuwt dat een woord dat u zojuist hebt getypt, is gecorrigeerd maar u het woord liever wilt gebruiken zoals u het oorspronkelijk hebt getypt, kunt u teruggaan naar het item, op ALT+SHIFT+F10 drukken, en kiezen voor “Weer wijzigen in”.

Opmerking: Wanneer u in het hoofdgedeelte van een nieuw bericht in Outlook typt, kan JAWS u waarschuwen wanneer tekst automatisch wordt gecorrigeerd, maar het contextmenu voor het wijzigen van AutoCorrectie-opties is alleen toegankelijk met een muis. Microsoft staat momenteel alleen toe om het ALT+SHIFT+F10 commando te gebruiken in Word.

Als u niet wilt worden gewaarschuwd wanneer tekst automatisch wordt gecorrigeerd wanneer u op de SPATIEBALK drukt, open Snel-Instellingen (INSERT+V) vanuit Word en zet de optie "Spellingszoemer op verkeerd gespelde woorden" uit. Merk op dat dit ook het zoemergeluid zal uitschakelen dat normaal hoorbaar is om een verkeerd gespeld woord aan te duiden.

Als u niet wilt dat JAWS u waarschuwt voor het corrigeren van woorden terwijl u door een document navigeert, opent u de Snel-instellingen van Word en schakelt u de optie AutoCorrectie Detecteren uit.

Ondersteuning voor cocreatie van documenten in Word 365

Als een gedeeld document door meerdere gebruikers is geopend, kan JAWS nu het volgende doen:

Lijst met 3 items

• Aangeven wie het document heeft geopend met behulp van een meldingsbericht.

• Als een andere medeauteur naar dezelfde regel navigeert als de JAWS-gebruiker, zal JAWS aangeven wie dezelfde regel aan het bewerken is. Bij het indrukken van INSERT+PIJL OMHOOG om de huidige regel te lezen zal ook worden vermeld wie ook op de huidige locatie de tekst aan het lezen of bewerken is.

• Als een medeauteur dezelfde regel waarop u zich bevindt aan het bewerken is, zal JAWS aangeven dat de tekst is geblokkeerd voor bewerken. Als u INSERT+PIJL OMHOOG indrukt, zult u horen "Bewerken is geblokkeerd". U zult ook worden gewaarschuwd dat de regel is geblokkeerd als u begint met typen.

einde lijst

Navigatiesneltoetsen nu ook beschikbaar in Google Docs

Google Docs biedt een aantal toetsaanslagen om gebruikers te helpen om meer efficiënter door documenten te navigeren. Maar deze commando's zijn moeilijk te vinden en herhaaldelijk te gebruiken voor gebruikers. U kunt bijvoorbeeld op ALT+CTRL+N drukken gevolgd door ALT+CTRL+H om naar de volgende kop te gaan, maar dat kan voor sommige gebruikers lastig zijn om herhaaldelijk in te drukken.

Om het navigeren door documenten te verbeteren kunt u nu in Google Docs INSERT+SPATIEBALK indrukken gevolgd door Q om een laag met sneltoetsen te activeren.

Braille-ondersteuning moet ook in Google Docs zijn ingeschakeld om er voor te zorgen dat dit correct werkt. Als de braille-ondersteuning nog niet is ingeschakeld, druk ALT+SHIFT+A voor het Toegankelijkheid menu, open het submenu Instellingen, en druk ENTER op Braille ondersteuning inschakelen. Als de laag met sneltoetsen eenmaal actief is zijn de volgende navigatiecommando's beschikbaar:

Lijst met 3 items

• Ga naar de volgende of vorige kop: H of SHIFT+H

• Ga naar de volgende of vorige lijst: L of SHIFT+L

• Ga naar de volgende of vorige tabel: T of SHIFT+T

einde lijst

Als deze laag actief is kunt u de PIJLTJES toetsen blijven gebruiken om de tekst te lezen. U kunt bijvoorbeeld INSERT+SPATIEBALK, Q, H indrukken om naar een kop te navigeren, PIJL OMLAAG indrukken om een paar regels te lezen, en dan H indrukken om naar de volgende kop te springen zonder dat u weer op INSERT+SPATIEBALK, Q hoeft te drukken. Deze laag blijft actief totdat u ESC indrukt of een toets die niet een van de hierboven beschreven ondersteunde navigatietoetsen is.

Andere veranderingen

• JAWS las niet goed de nieuwe Windows-klembordgeschiedenis functie, Windows-toets + V.
• Een probleem opgelost waarbij JAWS links dubbel uitsprak in PDF-documenten.
• De Liblouis braille-vertaler die in JAWS wordt gebruikt, is bijgewerkt naar versie 3.7 met verbeterde Unified English Braille (UEB) -tabellen, verbeterde vertaalvertalingen en nieuwe Chinese-taaltabellen.
• Een probleem opgelost waarbij JAWS niet voorlas zoals je dat zou verwachten in het Windows 10 Emoji-paneel, dat toegankelijk is door op WINDOWS-toets + Puntkomma te drukken. Merk op dat er nog steeds een bekend probleem is waarbij emoji's niet correct zullen worden voorgelezen in e-mails die in Outlook 365 zijn geopend.
• Als gevolg van grote wijzigingen met de website van UPS is de UPS Tracking Research It-opzoekbron verwijderd, omdat deze niet meer op deze site kan zoeken en de resultaten kan ophalen.
• JAWS ondersteunt nu het lezen van PDF-documenten in Edge. Dit omvat het navigeren door documenten met behulp van standaard leesopdrachten, met behulp van de navigatiesneltoetsen zoals H om te navigeren per kop, en het activeren van de formuliermodus in invoervelden.
• JAWS kan nu aangeven of een formulierveld is gemarkeerd als "vereist" in Edge.
• Een gemeld probleem opgelost waarbij de optie Meld Invoerveld met meerdere regels in het Instellingencentrum niet actief zou blijven in het standaard instellingenbestand.
• Een gemeld probleem opgelost in Kladblok waar JAWS niet automatisch de aanwijzingen voor de invoervelden voorlas in het dialoogvenster Zoeken en vervangen.
• Het JAWS-installatieprogramma geeft nu een opstartscherm weer wanneer het voor het eerst wordt opgestart en voordat het hoofdinstallatievenster verschijnt.
• Als u in Google Chrome tweemaal snel achter elkaar op INSERT + F1 drukt, wordt nu een JAWS-helponderwerp weergegeven.
• Naast het indrukken van INSERT + SPATIEBALK gevolgd door H om de spraakgeschiedenis in het Resultatenvenster weer te geven, kunt u nu op INSERT + SPATIEBALK drukken gevolgd door CTRL + H om de spraakgeschiedenis naar het Klembord te kopiëren om in een toepassing te plakken. De spraakgeschiedenis bevat de laatste 50 meldingen die door de spraaksynthesizer zijn uitgesproken.
• In Winamp kunt u nu één letter commando’s rechtstreeks vanaf het toetsenbord van een brailleleesregel uitvoeren, waaronder de Focus Blue, zoals x om af te spelen, v om te stoppen, c om te pauzeren, en b en z om naar het volgende of vorige item in een afspeellijst te gaan.
• Bij het openen van documenten in de onlineversie van Word 365 met behulp van Chrome of Firefox, is een probleem opgelost waarbij JAWS niet voorlas zoals je dat zou verwachten bij het navigeren per regel.
• Een probleem opgelost waarbij JAWS geen adressen voorlas bij automatisch aanvullen in Outlook 365.
• Een gemeld probleem opgelost waarbij JAWS geen lijsten met opsommingstekens in Word voorlas die waren opgemaakt met behulp van opsommingstekens in de vorm van een lege pijl.
• Bij het in en uit een lijst gaan in Word 2013 of later, kondigt JAWS nu lijst-nesting niveaus aan, bijvoorbeeld "niveau 1". Als u bovendien op INSERT + PIJL OMHOOG drukt om de huidige regel van een lijstitem te lezen, kondigt JAWS nu positie-informatie aan, bijvoorbeeld "2 van 5".
• Als een Excel-spreadsheet meerdere regio's bevat, is een gemeld probleem opgelost waarbij JAWS geen rij- en kolomtotalen las.
• Een probleem opgelost waarbij de achtergrondkleur niet correct werd gerapporteerd in Excel bij het gebruik van het commando INSERT + F.
• Een nieuwe JAWS-toetsaanslag toegevoegd, CTRL + INSERT + B, voor gebruik in een aanstaande release van Skype. Nadat de update van Skype bij u is uitgevoerd, activeert dit commando de knop Terug in het actieve gesprek, zodat u terug kunt gaan naar het startscherm. Als deze toetsaanslag nog niet voor u werkt, is uw versie van Skype nog niet bijgewerkt.
• De optie " Spellingszoemer op verkeerd gespelde woorden" is nu beschikbaar in de Snel-instellingen voor de Windows 10 Mail-app.
• Situaties opgelost waarbij JAWS willekeurig kon melden "JAWS visual tracking window".
• Een gemeld probleem opgelost waarbij de keuzelijst met talen in het woordenboekbeheer niet alle beschikbare talen weergeeft.
• Ondersteuning toegevoegd voor filmstrook-structuurweergaven in Google Slides.

 

Verbeteringen in JAWS 2019.1901.66 (januari 2019)

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn doorgevoerd in JAWS 2019 tussen de december 2018 update en de januari 2019 update.

Toevoegen/Verwijderen Vocalizer Expressive Stemmen

Dit nieuwe hulpprogramma dat is opgenomen in de nieuwste releases van JAWS, ZoomText en Fusion biedt een oplossing voor het op een eenvoudige manier beluisteren en installeren of verwijderen van de Vocalizer Expressive 2-stemmen die door alle drie de producten worden gebruikt. Dit voorkomt de noodzaak om iets van externe pagina's te downloaden en maakt het hele proces veel eenvoudiger voor alle producten. En onthoud dat wanneer stemmen voor één product zijn ingesteld, het niet nodig is ze opnieuw voor de andere producten te installeren.

 

Vanuit het JAWS-contextmenu, druk O om het Opties submenu te openen, en selecteer dan Stemmen toevoegen/verwijderen om het Vocalizer Expressive Stemmen toevoegen/verwijderen dialoogvenster te openen.

 

Dit dialoogvenster bevat:

• Taal specifieke lijst van momenteel beschikbare Vocalizer Expressive 2 Premium-stemmen.

• Mogelijkheid om zoveel stemmen te selecteren en te installeren als u wilt, rechtstreeks vanuit de lijst.

• Bekijk welke stemmen al zijn geïnstalleerd terwijl u de lijst doorneemt.

• Luister naar een voorbeeld van de stem die op dat moment de focus heeft in de lijst voordat u besluit of u deze wilt selecteren om te worden geïnstalleerd.

Om een voorbeeld af te spelen, druk gewoon op ALT+P terwijl u op de naam van de stem staat in de lijst.

• Optie om één of meerdere stemmen te verwijderen.

• Optie om alle stemmen te verwijderen.

• Optie om alleen de compact stemmen te verwijderen die eerder zijn geïnstalleerd.

 

Opmerking: Als u een stem verwijdert die momenteel in gebruik is, blijft JAWS met die stem spreken totdat u JAWS of de computer herstart. Nadat JAWS opnieuw is opgestart, wordt standaard het volgende profiel gebruikt, of wordt teruggeschakeld naar Eloquenceals er geen andere Vocalizer Expressive-stemmen beschikbaar zijn.

 

Nadat u een premium stem hebt geïnstalleerd, wordt een profiel gemaakt voor elk van die nieuwe individuele stemmen die verder kunnen worden aangepast via het dialoogvenster Stem aanpassen. U kunt ook gemakkelijk schakelen tussen alle nieuwe stemmen door te drukken op CTRL+INSERT+S voor het openen van het Selecteer een stemprofiel dialoogvenster, dan de eerste letter van de stem in te drukken die u wilt gebruiken, en dan op ENTER drukken.

 

Als je ontdekt dat er eerder diverse compacte stemmen zijn geïnstalleerd, kun je ook alle compacte stemmen verwijderen. Dit is vooral handig voor gebruikers van Fusion of ZoomText 2018 of later die standaard tientallen compacte stemmen installeert. Als je al deze stemmen en talen niet nodig hebt, kun je eenvoudig alle compacte stemmen in één keer verwijderen.

 

Verbeterde ondersteuning voor Kindle

We hebben verschillende prestatieverbeteringen aangebracht bij het gebruik van JAWS met de Kindle voor pc-app van Amazon. In het bijzonder kunt u nu het volgende doen tijdens het lezen van een boek:

·         Gebruik U of SHIFT+U om naar de volgende of vorige link in een boek te gaan.

Daarnaast meldt JAWS nu ook wanneer u naar een nieuwe pagina gaat tijdens het lezen.

Andere aanpassingen

• Bij een verbinding met een extern bureaublad of via Citrix werd een probleem opgelost waarbij de spraak niet werd onderbroken zoals verwacht bij het indrukken van CTRL of tijdens het typen.

• JAWS leest nu correct de emoji's in berichten die u in Outlook ontvangt.

• Een probleem opgelost waarbij JAWS niets voorlas bij het selecteren van een adres uit de Auto-aanvullingslijst in een Outlook-bericht.

• Wanneer u van weergave wisselt in de Outlook-agenda, is overbodige spraak verwijderd zodat alleen details voor de huidige weergave worden aangekondigd.

• U kunt nu configureren of niveaus worden aangekondigd bij het navigeren door Word-documenten of Outlook-e-mails, zoals bij het in- en uitgaan van lijsten. Om deze functie in te schakelen, opent u Snel-instellingen (INSERT + V) en navigeert u naar "Indicatie overzichtsniveau".

• Als u tijdens het typen in Word of Outlook het zoemergeluid hoort om een ​​verkeerd gespeld woord aan te geven, speelt JAWS bij het handmatig corrigeren of verwijderen van het woord een ding geluid af om aan te geven dat de fout is gecorrigeerd. Als deze functie is ingeschakeld, geeft JAWS tijdens het navigeren ook spelfouten aan in documenten. Als u JAWS liever geen spelfouten wilt laten melden terwijl u navigeert, of als u meer wilt weten over spelfouten, maar niet gewaarschuwd wilt worden terwijl u typt en een correctie uitvoert, opent u Snel-instellingen (INSERT + V), schakelt u de " Spellingszoemer op verkeerd gespelde woorden" optie uit, en dan kunt u de instelling "Spellingsfouten detecteren" configureren.

• Bij een poging om een symbool in te voegen in Word, Excel of PowerPoint, is een probleem opgelost waarbij JAWS niet voorlas zoals je dat zou verwachten tijdens het navigeren door de beschikbare symbolen.

• Problemen opgelost met tafelnavigatie en ook met kolommen die niet correct worden gerapporteerd in bepaalde niet-uniforme tabellen in Word.

• Wanneer een Lees-Alles (INSERT + PIJL OMLAAG) in Word 2013 werd uitgevoerd, werd een door een klant gemeld probleem opgelost waarbij tekst werd overgeslagen als er een pagina-einde werd aangetroffen.

• Links die worden geselecteerd in Research It worden nu geopend in de standaardwebbrowser van de gebruiker.

• Een gemeld probleem opgelost waarbij positie-informatie in lijsten niet werd aangekondigd zoals verwacht wanneer de optie " Meld positie en aantal tijdens navigeren in lijsten" in het gedeelte Informatieniveau aanpassen van het Instellingencentrum was uitgeschakeld. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, zou JAWS alleen positie-informatie moeten aankondigen wanneer de lijst eerst de focus krijgt of wanneer INSERT + PIJL-OMHOOG of INSERT + TAB wordt ingedrukt.

• Door klanten gemelde problemen in Adobe Reader opgelost, waarbij JAWS de kolomtitels van een tabel meerdere keren herhaalde en niet altijd de eerste regel van een nieuwe pagina voorlas als de vorige pagina werd afgesloten met een lijst.

• Een gemeld probleem opgelost in Adobe Reader, waarbij toetsaanslagen zoals CTRL + PAGE UP of PAGE DOWN om per pagina te navigeren niet werkten in bepaalde PDF-documenten.

• Een gemeld probleem opgelost waarbij de automatische taaldetectie van JAWS niet werkte in PDF-documenten.

• Een probleem opgelost in Chrome met lijstitems met opsommingstekens waarbij het opsommingsteken op een afzonderlijke regel werd weergegeven.

• Wanneer u in Google Docs de JAWS Snelnavigatiemodus activeert (INSERT + SPATIEBALK, Q), kunt u nu op M of SHIFT + M drukken om naar de volgende of vorige spelfout te gaan. Bovendien kunt u nu op VRAAGTEKEN drukken om hulp voor deze laag weer te geven.

• Een probleem opgelost waarbij JAWS "0 van min 1" zei tijdens het navigeren in keuzelijsten in Internet Explorer of bij het gebruik van virtuele linten in Office.

• Gemelde problemen opgelost bij het gebruik van JAWS met de iManage desksite-software.

• JAWS bevat nu een Tsjechische brailletabel die kan worden geselecteerd in het dialoogvenster Computerbrailletabellen in het Instellingencentrum.

 

 

Verbeteringen in JAWS 2019 (maart 2019 Update)

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn doorgevoerd in JAWS 2019 tussen de updates van januari en maart 2019.

 

Picture Smart voor het beschrijven van afbeeldingen met JAWS en Fusion

Met Picture Smart kunt u een foto kiezen en deze verzenden om te laten analyseren. Een beschrijving van de afbeelding wordt vervolgens weergegeven in het JAWS resultatenvenster. Beschrijvingen kunnen details bevatten zoals het aantal mensen op de foto, herkenbare oriëntatiepunten, landschap details zoals "buitenshuis met een blauwe lucht en groen gras", en of er voertuigen zichtbaar zijn zoals auto's of treinen, en meer. Als er tekst in de afbeelding staat, zal deze via OCR worden omgezet en ook worden weergegeven.

Om Picture Smart te gebruiken, druk op INSERT + SPATIEBALK gevolgd door P. Zodra de Picture Smart-laag actief is, zijn de volgende toetsaanslagen beschikbaar:

• A - Open het dialoogvenster Picture Smart, waar u een afbeelding van een flatbed-scanner of de Freedom Scientific PEARL-camera kunt verwerven.

• F - Beschrijft de momenteel geselecteerde afbeelding in de Windows Verkenner. Ondersteunde afbeeldingsformaten zijn BMP, JPEG, GIF, TIF of PNG.

• C - beschrijft een afbeelding die is gekoppeld aan het huidige besturingselement. Bijvoorbeeld een afbeelding op een webpagina of in een e-mailbericht.

• B - Beschrijft de inhoud van het Windows-klembord als het een afbeelding bevat.

• VRAAGTEKEN - Geeft hulp weer voor de Picture Smart-laag.

JAWS maakt nu ook een nieuwe PictureSmart-map aan die zich bevindt in uw map met gebruikersdocumenten onder Mijn afbeeldingen. Als een enkele afbeelding in deze map wordt opgeslagen, zal JAWS deze automatisch voor analyse indienen en de resulterende beschrijving weergeven.

Om Picture Smart te kunnen gebruiken, moet de optie "Anonieme gebruiksgegevens versturen" in het Instellingencentrum worden ingeschakeld. Dit stuurt gecodeerde informatie naar Freedom Scientific. De afbeeldingen van Picture Smart worden vervolgens verzonden naar de verschillende services (zoals Microsoft en Google) die de afbeeldingen analyseren en de beschrijvingen terugsturen naar ons. Deze beschrijvingen worden vervolgens weergegeven in het resultatenvenster. Als u Picture Smart probeert te gebruiken en deze instelling is uitgeschakeld, verschijnt er een bericht waarin u wordt gevraagd om de functie in te schakelen.

Opmerking: Picture Smart is momenteel alleen beschikbaar in de Engelstalige gebruikersinterface van JAWS en Fusion omdat de services die de beeldanalyse uitvoeren, momenteel geen internationale talen ondersteunen voor beschrijvingen van afbeeldingen. Voor gebruikers van gelokaliseerde versies van JAWS die in andere versies van Windows dan Engels werken, moet u de JAWS taal van de gebruikersinterface naar Engels schakelen om deze functie uit te proberen.

Omdat deze services zich blijven uitbreiden met extra talen zijn we van plan Picture Smart in de toekomst in meerdere talen beschikbaar te stellen.

 

Verbeteringen bij het selecteren en kopiëren van inhoud in Chrome

Na een nauw samenwerking met ontwikkelaars bij Google, zijn we verheugd om te melden dat we vanaf Chrome 74.0.3717, een update die is gepland voor release in april 2019, dat bij het selecteren en kopiëren van tekst met behulp van het toetsenbord deze nu ook de HTML-opmaak zal bevatten zoals we al jaren in Internet Explorer hebben gedaan. De functionaliteit is inbegrepen voor alle gebruikers van JAWS en Fusion 2019, die hiermee de mogelijkheid hebben om links, lijsten met items en zelfs tabellen uit de Chrome-browser te kopiëren en deze te plakken in e-mailberichten of Documenten zonder de opmaak te verliezen.

 

Virtuele cursor ondersteuning in PowerPoint presentaties

Wanneer u op F5 drukt om een diavoorstelling in PowerPoint te starten, kunt u nu de virtuele cursor gebruiken om door de dia-inhoud te navigeren net als op een webpagina. Dit stelt u in staat om het volgende te doen:

• Navigeer door de diavoorstelling en lees alle inhoud, inclusief tekst, gelabelde afbeeldingen en andere objecten.

• Gebruik TAB of SHIFT + TAB om naar links te gaan en ze te activeren met ENTER of SPATIEBALK.

• Gebruik de navigatiesneltoetsen om naar verschillende soorten objecten zoals koppen te gaan.

• Gebruik de JAWS leestoetsen voor tabellen (ALT + CTRL + pijltoetsen) om in tabellen te navigeren.

• Vraag lijsten op met objecten waaronder koppelingen, koppen, tabellen en afbeeldingen van een draaiende diavoorstelling en activeer of spring naar het geselecteerde onderdeel in de lijst.

• Gebruik de commando's INSERT + F of INSERT + 5 (op de cijferrij) om de indeling en kleurgegevens van de teksten op een dia te controleren.

 

Filter opeenvolgende dubbele links nu standaard uit in Chrome en Firefox

Regelmatig maken webpagina-auteurs een grafische link en een tekstlink die op elkaar lijken. Visueel gezien zien geoefende gebruikers dit als één link, maar het zijn echt twee verschillende links die naar dezelfde locatie op internet verwijzen. Voor gebruikers van een schermlezer, zult u uiteindelijk de link twee keer moeten lezen zonder enig voordeel.

Om de leeservaring te verbeteren heeft JAWS jarenlang de optie "Filter opeenvolgende dubbele links" in het Instellingencentrum aangeboden, en deze optie was standaard ingeschakeld. Het resultaat is dat bij het lezen van webpagina's met de virtuele cursor, en je opeenvolgende links tegenkomt die wijzen naar dezelfde locatie, één grafische en één tekst, alleen de tekstlink wordt vermeld.

Vanaf de update van maart 2019 is deze instelling nu standaard uitgeschakeld in Chrome en Firefox vanwege visuele trackingproblemen bij gebruik van TAB of SHIFT + TAB op een webpagina. Het kan namelijk gebeuren dat de visuele pc-focus die beweegt als je met TAB navigeert niet langer synchroon loopt met de virtuele focus die volgt, vooral in Chrome en Firefox. Dit kan verwarring veroorzaken voor iedereen die naar het scherm kijkt of JAWS gebruikt in combinatie met een schermvergrotingsprogramma zoals Fusion.

Voor gebruikers van Chrome of Firefox die bereid zijn om de mogelijke verwarring vanwege het visuele aspect dat hierboven is beschreven te accepteren, kunnen altijd het Instellingencentrum openen (INSERT + 6 op de cijferrij), zoeken naar "dubbele links" en deze functie weer inschakelen. Deze instelling is nog steeds standaard ingeschakeld in Internet Explorer.

 

Andere aanpassingen

• In Spraak Op Commando (INSERT + SPATIEBALK, S) worden alle geluiden die door JAWS worden afgespeeld nu gedempt. Dit is het geluid dat u hoort wanneer u op INSERT + SPATIEBALK drukt om de modus voor gelaagde toetsen in te schakelen, evenals het geluid dat u hoort bij het invullen van een adres in Outlook.

• De opties voor het configureren van spelling- en grammaticafoutdetectie zijn uitgebreid en zijn nu beschikbaar in het Instellingencentrum. U kunt deze instellingen vinden in de nieuwe groep Spellingscontrole binnen Tekstverwerking.

• De JAWS spelfoutdetectie werkt nu bij het bewerken van dia's in PowerPoint.

• Een gemeld probleem opgelost met braille waarbij het scherm leeg was bij de eerste keer starten van een PowerPoint-diavoorstelling.

• Een gemeld probleem opgelost waarbij wijzigingen bijhouden niet correct werkte met JAWS in de detailhandel versie van Word 2016.

• In Word een gemeld probleem opgelost waarbij JAWS het aantal woorden in een document niet vermelde wanneer u op CTRL + SHIFT + G drukt.

• Een gemeld probleem opgelost waarbij JAWS niets voorlas bij het zoeken naar tekst in een Word document nadat de knop “Volgend resultaat” was geactiveerd.

• Een gemeld probleem opgelost waarbij JAWS onverwachts zou sluiten bij het scannen van een document met Adobe DC Pro.

• Het is niet langer nodig om JAWS, ZoomText of Fusion opnieuw te starten tijdens het installeren of verwijderen van stemmen via het hulpprogramma Stemmen toevoegen/verwijderen. De stemmen zijn onmiddellijk beschikbaar als ze zijn geïnstalleerd en worden niet langer meer weergegeven wanneer ze zijn verwijderd.

• Een beschrijving van de gelaagde toetsaanslag om de spraakgeschiedenis naar het klembord te kopiëren (INSERT+ SPATIEBALK, CTRL + H) is toegevoegd aan de gelaagde hulp (INSERT + SPATIEBALK, VRAAGTEKEN).

• Een gemeld probleem opgelost waarbij JAWS niet "Niet geselecteerd" zei bij het gebruik van CTRL + SPATIEBALK om een item te deselecteren.

• JAWS leest nu ondertitel informatie van items in Windows-instellingen (WINDOWS-toets + I). Deze informatie wordt automatisch gesproken als het informatieniveau is ingesteld op beginners en is standaard uitgeschakeld voor de andere twee niveaus.

• De optie "Gebruik accessibility stuurprogramma voor schermopname" in het Instellingencentrum is nu niet meer beschikbaar bij het gebruik van Fusion.