Wat is er nieuw in JAWS?

JAWS 2019 biedt vele nieuwe functies en verbeteringen zoals beschreven op deze pagina. Om meer te leren, lees het gehele Wat Is Er Nieuw of druk op INSERT+F6 om een lijst met koppen te openen en spring dan naar een specifiek onderwerp.

Snellere JAWS-opstartprocedure met autorisatie-uitsteltijd

JAWS 2019 introduceert een nieuw concept om de vertraging in de reactie te compenseren wanneer JAWS voor het eerst wordt gestart en naar de autorisatie zoekt. In eerdere versies zou JAWS niet volledig starten voordat de juiste autorisatie werd gevonden. Omdat de Autorisatie ook het zoeken naar een netwerklicentie kan omvatten, kan de hoeveelheid tijd voordat JAWS begon te spreken aanzienlijk zijn. Hoewel het niet mogelijk is om deze periode echt te versnellen, wordt het autorisatieproces nu gelijktijdig voltooid met het opstarten. Terwijl JAWS naar de autorisatie zoekt, wordt een nieuwe autorisatietoestand "uitsteltijd" ingevoerd die beperkte functionaliteit biedt, vergelijkbaar met wat beschikbaar is op het aanmeldingsscherm, zodat u spraak en braille kunt gebruiken terwijl het zoeken naar autorisaties plaatsvindt. Nadat de autorisatiecontrole is voltooid, gebruikt JAWS vervolgens de juiste functionaliteit op basis van de licentie.

Scheiding van Office scripts

De JAWS Microsoft Office-ondersteuning voor Word, Outlook en Excel is verdeeld in verschillende scriptsets die nu worden geladen afhankelijk van de versie van Office die op dat moment actief is. Dit maakt het veel eenvoudiger om door te gaan met het continu verbeteren van Office 365-ondersteuning zonder het risico te lopen dat de JAWS-functionaliteit in eerdere versies van Office wordt verbroken voor gebruikers die nog steeds op deze oudere versies vertrouwen. Als u Office 2016 of Office 365 gebruikt en het versienummer een buildnummer van 10000 of hoger bevat, moeten de nieuw gemaakte Office-instellingen voor Word, Outlook en Excel worden geladen wanneer u deze toepassingen uitvoert. Als u eerder Office-versies uitvoert, moet JAWS de instellingen van Word Classic, Outlook Classic of Excel Classic laden.

Om de versie en het buildnummer van het Office-programma dat u gebruikt te verifiëren, druk CTRL+INSERT+V. Deze opdracht geeft ook aan of u een handels- of abonnementsversie van Office gebruikt. Om te controleren welke JAWS-instellingen zijn geladen, druk INSERT+Q.

Verbeterde prestaties in Office 365 toepassingen

Met de wijzigingen die zijn aangebracht om de Office 365-ondersteuning te scheiden van de scripts voor eerdere Office-versies, kunnen we nu profiteren van meer UIA-functionaliteit van Microsoft. Er is ook veel minder besluitvorming die in de scripts moet worden uitgevoerd, omdat er niet langer andere Office-versies zijn waar rekening mee moet worden gehouden. Dientengevolge moeten gebruikers aanzienlijk betere prestaties en reactiesnelheid opmerken bij het gebruik van de huidige versies van Word, Excel en Outlook. Een paar gebieden waar gebruikers verhoogde reactiesnelheid kunnen ervaren zijn:

Voor braille-gebruikers wordt de afstand in documenten en de formattering nu nauwkeuriger weergegeven op de brailleleesregel. Dit omvat inspringen, inspringen verkleinen en tabstops. We hebben ook een aantal problemen opgelost waarbij de braillecursor niet altijd op de verwachte plek was geplaatst, waardoor het soms moeilijk was om met braille te bewerken.

Als u een brailleleesregel gebruikt met statuscellen, zal het nu ook gemakkelijker zijn om te bepalen of de tekst gecentreerd is of juist rechts is uitgelijnd door "gu" of "ru" weer te geven in de eerste twee cellen wanneer deze is gepositioneerd op de regel met de gecentreerde of rechtse uitgelijnde inhoud.

Melding van spelfouten in Word 365

JAWS was de eerste schermlezer die Spelling-foutdetectie introduceerde in Microsoft Word rond 1998. Deze functie gaf aan wanneer de cursor bij het navigeren in of uit een spelling- of grammaticale fout kwam en ook in staat was de fouten op de huidige regel te tellen. Deze fouten kunnen ook worden gemarkeerd in braille met punten 7 en 8. De mogelijkheid om de fouten te tellen en in braille te markeren, had echter een negatief effect op de responsiviteit van het navigeren door het document en was standaard uitgeschakeld.

De verbeteringen aan deze functie in JAWS 2019 bieden nu het volgende boven de vorige functionaliteit:

Om te regelen dat het zoemergeluid wordt afgespeeld als de SPATIEBALK wordt ingedrukt nadat een foutgespeld woord is ingetypt, open Snel-instellingen (INSERT+V) vanuit Word of Outlook en selecteer of wis het selectievakje "Spellingszoemer op verkeerd gespelde woorden". Deze optie is beschikbaar bij gebruik van JAWS met Office 365-versies hoger dan 16.0.10000.

De andere spellingopties in de Snelle instellingen van Microsoft Word, 'Spellingsfoutdetectie' en 'Grammaticale foutdetectie', blijven op dit moment hetzelfde. Hiermee kunt u de Spelling- en grammaticafuncties wisselen tussen Uit, Spelling- / Grammatica-fouten horen terwijl u navigeert op teken, woord, lijn of Alles melden of spelling- / grammaticafouten horen plus tellen.

Lees teken fonetisch na pauze tijdens navigatie per teken

Als u per teken navigeert spreekt JAWS nu de fonetische weergave van letters als u even pauseert. Hierdoor kunt u onmiddellijk de fonetische weergave van een letter horen zonder dat u een extra opdracht hoeft uit te voeren.

Standaard spreekt JAWS het teken fonetisch na een pauze van anderhalve seconde. Om de duur van de tijd te veranderen dat JAWS wacht op de fonetische aankondiging, of om deze functie volledig uit te schakelen, doet u het volgende:

 1. Druk INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen.
 2. Als u veranderingen op een specifieke toepassing wilt toepassen moet u deze in de lijst met toepassingen selecteren. Druk anders op CTRL+SHIFT+D om het standaard instellingenbestand te openen.
 3. Typ "Fonetisch"
 4. Druk PIJL OMLAAG en ga naar "Bij pauzeren tijdens navigatie per teken, spreek teken fonetisch," druk dan op de SPATIEBALK om door de beschikbare opties te lopen.
 5. Selecteer OK om het Instellingencentrum te verlaten.

JAWS biedt tevens een handmatige optie om doorlopend fonetisch te spreken tijdens het navigeren per teken. Door het tweemaal snel indrukken van de Lees-Teken sneltoets schakelt u deze functie aan en uit. Als u de handmatige optie voor alle letters gebruikt, is de pauze-instelling neit van toepassing.

Nieuwe optie voor uitschakelen van vraag om JAWS af te sluiten voor sneller afsluiten

Als u een van de commando's uitvoert om JAWS af te sluiten waaronder INSERT+F4, wordt er een prompt weergegeven met de vraag of u zeker weet dat u JAWS wilt afsluiten. U kunt dan ENTER indrukken om af te sluiten of ESC om te annuleren. JAWS 2019 biedt u nu de mogelijkheid om deze prompt uit te schakelen, zodat JAWS onmiddellijk wordt afgesloten. Om de afsluitprompt uit te schakelen, opent u het Algemeen-dialoogvenster in het JAWS-contextmenu Opties en wist u het selectievakje "Vraag om te bevestigen wanneer JAWS wordt afgesloten".

Audio ducking-ondersteuning voor Windows 10 versie 1803 en hoger

De JAWS audio ducking-functie wordt nu ondersteund in de Windows 10 Lente 2018 Makers update (versie 1803) en hoger. Audio Ducking zorgt ervoor dat het volume van andere programma's wordt verlaagd terwijl JAWS spreekt. Als u bijvoorbeeld naar muziek of een video aan het luisteren bent en JAWS begint te spreken, zal het volume van de muziek of video wat worden verlaagd zodat u JAWS goed kunt horen en zal het volume weer worden terug gezet naar zijn normale niveau als JAWS is uitgesproken.

Standaard blijft het audiovolume op het zelfde niveau als JAWS aan het spreken is. Om de audio ducking in te schakelen opent u de Opstartwizard vanuit het JAWS helpmenu en selecteert u het selectievakje "Verlaag het volume van andere programma's als JAWS aan het spreken is", welke zich op de spraakinstellingenpagina bevindt. Daarnaast kan audio ducking worden ingeschakeld via het Instellingencentrum door het volgende te doen:

 1. Druk INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen.
 2. Druk op CTRL+SHIFT+D om het standaard instellingenbestand te openen.
 3. Typ in het zoekvak "audiovolume" (zonder de aanhalingstekens)
 4. Druk Pijl Omlaag en ga naar "Verlaag audiovolume van toepassingen als JAWS spreekt" in de gefilterde zoekresultaten van de boomstructuur.
 5. Druk op de SPATIEBALK om de instelling van deze optie te wisselen.

U kunt ook INSERT+SPATIEBALK indrukken gevolgd door D om de instelling van audio ducking snel te wisselen. De huidige instelling zal actief blijven totdat u de gelaagde toetscombinatie weer indrukt, of JAWS wordt herstart.

TAB-toets wordt niet langer uitgesproken

Voor gebruikers die de toetsecho ingeschakeld laten, zal JAWS niet langer de TAB-toets standaard vermelden. Dit houdt in dat u niet constant "ALT+TAB" zult horen tijdens het schakelen tussen toepassingen of "TAB" hoort elke keer als u door koppelingen op webpagina's navigeert.

Als u liever wilt dat de TAB-toets wordt uitgesproken, of u wilt graag andere toetsen dempen zoals SPATIEBALK, ENTER, of ESC, doet u het volgende:

 1. Druk INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen.
 2. Druk op CTRL+SHIFT+D om het standaard instellingenbestand te openen.
 3. Typ "Toetslabels".
 4. Druk PIJL OMLAAG om naar Toetslabels beheren te gaan, druk dan op de SPATIEBALK om het dialoogvenster te openen.
 5. navigeer door de lijst totdat u de toets heeft gevonden die u wilt veranderen en gebruik dan de SPATIEBALK om te wisselen tussen dempen of melden.
 6. Selecteer OK om het dialoogvenster te sluiten.
 7. Selecteer OK om het Instellingencentrum te verlaten.

Skype

Skype biedt nu drie opties onder Windows 10.

 1. U kunt Skype Classic blijven gebruiken, dit is versie 7, en werkt heel goed met JAWS. Merk op dat Skype Classic naar verwachting op enig moment met pensioen zal gaan, maar de datum is nog niet bekend.
 2. U kunt de nieuwe Desktop-versie 8 downloaden en installeren, die nu wordt ondersteund in JAWS. Zie de onderstaande details.
 3. U kunt de Universal-app installeren vanuit de Microsoft Store. Dit is echter het minst toegankelijk op dit moment en we raden u aan Skype 7 of 8 te installeren voor de beste ondersteuning.

Voor gebruikers die naar Skype 8 overstappen, moet u de versie downloaden die wordt aangeduid als "Skype voor Windows" en die goed werkt op Windows 10. Merk op dat de Universele app die we niet aanbevelen, wordt aangeduid als "Skype voor Windows 10".

Voor degenen die Skype-versie 8 gebruiken, hebben we een aantal extra toetsaanslagen toegevoegd om de navigatie te vergemakkelijken, omdat deze opties niet worden aangeboden in Skype. Deze commando's zijn:

U kunt ook de JAWS-commando's gebruiken INSERT+W en INSERT+H terwijl Skype de focus heeft voor een lijst met de meeste toetscommando's die u wilt weten als u Skype gebruikt. Voor een volledige lijst van Microsoft, bezoek de Skype-sneltoetsen webpagina (Engelstalig).

Tip: U kunt een sneltoets toewijzen zoals ALT+CTRL+S aan het Skype-pictogram op het bureaublad om Skype snel te openen om een binnenkomend gesprek te beantwoorden. Als u zich in een andere toepassing bevindt en u ontvangt een melding van een binnenkomend gesprek, kunt u uw sneltoets indrukken om Skype te openen, vervolgens drukt u INSERT+PIJL OMHOOG of INSERT+TAB om de informatie van de beller te lezen, en dan drukt u CTRL+SHIFT+P of gebruikt u TAB en kiest u beantwoorden of weigeren.

Help Freedom Scientific producten te verbeteren

JAWS 2019 bevat een nieuwe optie waarmee we anonieme gebruiksinformatie kunnen verzamelen die wordt gegenereerd terwijl u de software gebruikt voor uw dagelijkse taken. Deze gegevens helpen ons om verbeteringen door te voeren en om problemen eenvoudiger op te sporen en aan te pakken. Verzamelde informatie bevat JAWS-versie, versie besturingssysteem, taal, land, alsmede informatie over diverse JAWS-instellingen zoals de huidige synthesizer, brailleleesregel, en brailletabel.

Als u besluit om deel te nemen, wordt er geen gesproken of braille-inhoud verzameld en er worden geen gegevens gedeeld met partijen buiten Freedom Scientific. De gegevens die we verzamelen, helpen ons om beter te begrijpen hoe onze software in het veld wordt gebruikt, zodat we snel verbeteringen kunnen aanbrengen in functies die het meest worden gebruikt door onze klanten. Als u ervoor kiest om niet deel te nemen, worden er geen gebruiksgegevens verzameld en verzonden.

U kunt uw selectie op elk moment wijzigen door het volgende te doen:

 1. Druk INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen en druk CTRL+SHIFT+D om het standaard instellingenbestand te laden.
 2. Navigeer naar Diversen in de boomstructuur en druk PIJL RECHTS om de groep te openen.
 3. Gebruik de SPATIEBALK voor het wissen of selecteren van het selectievakje "Anonieme gebruiksgegevens versturen".
 4. Druk ENTER om uw wijziging op te slaan en het Instellingencentrum te sluiten.

U kunt ook kiezen om al dan niet deel te nemen aan dit programma via de Opstartwizard in het JAWS Help-menu.

Het laatst bijgewerkt op 10 oktober 2018

Verbeteringen in JAWS 2019.1812.49 (december 2018)

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn gemaakt tussen de JAWS 2019 release en de december 2018 update.

Verbeterde herkenning van autocorrectie in Word en Outlook

Met de verbeteringen aan UIA-ondersteuning in Office 365-versies die hoger zijn dan 16.0.10400, kan JAWS u nu onmiddellijk waarschuwen wanneer er autocorrectie wordt toegepast op tekst als u documenten bewerkt in Word of wanneer u e-mails samenstelt in Outlook. Als u aan het typen bent in Word of in het hoofdgedeelte van een e-mail, en u na een woord dat automatisch is gecorrigeerd op de SPATIEBALK drukt, zal JAWS standaard een pop-geluid afspelen.

Daarnaast, als u stopt met typen, zodat spraak niet wordt onderbroken, zegt JAWS "Auto Correctie" gevolgd door het gecorrigeerde woord inclusief de spelling.

Terwijl u door een document navigeert, kan JAWS ook aangeven of Word de huidige tekst automatisch heeft gecorrigeerd. U kunt dan op ALT+SHIFT+F10 drukken om een contextmenu te openen waarmee u de correctie ongedaan kunt maken, de betreffende autocorrectie optie kan uitschakelen of de autocorrectie-instellingen kunt aanpassen. Als JAWS u bijvoorbeeld waarschuwt dat een woord dat u zojuist hebt getypt, is gecorrigeerd maar u het woord liever wilt gebruiken zoals u het oorspronkelijk hebt getypt, kunt u teruggaan naar het item, op ALT+SHIFT+F10 drukken, en kiezen voor “Weer wijzigen in”.

Opmerking: Wanneer u in het hoofdgedeelte van een nieuw bericht in Outlook typt, kan JAWS u waarschuwen wanneer tekst automatisch wordt gecorrigeerd, maar het contextmenu voor het wijzigen van AutoCorrectie-opties is alleen toegankelijk met een muis. Microsoft staat momenteel alleen toe om het ALT+SHIFT+F10 commando te gebruiken in Word.

Als u niet wilt worden gewaarschuwd wanneer tekst automatisch wordt gecorrigeerd wanneer u op de SPATIEBALK drukt, open Snel-Instellingen (INSERT+V) vanuit Word en zet de optie "Spellingszoemer op verkeerd gespelde woorden" uit. Merk op dat dit ook het zoemergeluid zal uitschakelen dat normaal hoorbaar is om een verkeerd gespeld woord aan te duiden.

Als u niet wilt dat JAWS u waarschuwt voor het corrigeren van woorden terwijl u door een document navigeert, opent u de Snel-instellingen van Word en schakelt u de optie AutoCorrectie Detecteren uit.

Ondersteuning voor cocreatie van documenten in Word 365

Als een gedeeld document door meerdere gebruikers is geopend, kan JAWS nu het volgende doen:

Lijst met 3 items

• Aangeven wie het document heeft geopend met behulp van een meldingsbericht.

• Als een andere medeauteur naar dezelfde regel navigeert als de JAWS-gebruiker, zal JAWS aangeven wie dezelfde regel aan het bewerken is. Bij het indrukken van INSERT+PIJL OMHOOG om de huidige regel te lezen zal ook worden vermeld wie ook op de huidige locatie de tekst aan het lezen of bewerken is.

• Als een medeauteur dezelfde regel waarop u zich bevindt aan het bewerken is, zal JAWS aangeven dat de tekst is geblokkeerd voor bewerken. Als u INSERT+PIJL OMHOOG indrukt, zult u horen "Bewerken is geblokkeerd". U zult ook worden gewaarschuwd dat de regel is geblokkeerd als u begint met typen.

einde lijst

Navigatiesneltoetsen nu ook beschikbaar in Google Docs

Google Docs biedt een aantal toetsaanslagen om gebruikers te helpen om meer efficiënter door documenten te navigeren. Maar deze commando's zijn moeilijk te vinden en herhaaldelijk te gebruiken voor gebruikers. U kunt bijvoorbeeld op ALT+CTRL+N drukken gevolgd door ALT+CTRL+H om naar de volgende kop te gaan, maar dat kan voor sommige gebruikers lastig zijn om herhaaldelijk in te drukken.

Om het navigeren door documenten te verbeteren kunt u nu in Google Docs INSERT+SPATIEBALK indrukken gevolgd door Q om een laag met sneltoetsen te activeren.

Braille-ondersteuning moet ook in Google Docs zijn ingeschakeld om er voor te zorgen dat dit correct werkt. Als de braille-ondersteuning nog niet is ingeschakeld, druk ALT+SHIFT+A voor het Toegankelijkheid menu, open het submenu Instellingen, en druk ENTER op Braille ondersteuning inschakelen. Als de laag met sneltoetsen eenmaal actief is zijn de volgende navigatiecommando's beschikbaar:

Lijst met 3 items

• Ga naar de volgende of vorige kop: H of SHIFT+H

• Ga naar de volgende of vorige lijst: L of SHIFT+L

• Ga naar de volgende of vorige tabel: T of SHIFT+T

einde lijst

Als deze laag actief is kunt u de PIJLTJES toetsen blijven gebruiken om de tekst te lezen. U kunt bijvoorbeeld INSERT+SPATIEBALK, Q, H indrukken om naar een kop te navigeren, PIJL OMLAAG indrukken om een paar regels te lezen, en dan H indrukken om naar de volgende kop te springen zonder dat u weer op INSERT+SPATIEBALK, Q hoeft te drukken. Deze laag blijft actief totdat u ESC indrukt of een toets die niet een van de hierboven beschreven ondersteunde navigatietoetsen is.

Andere veranderingen

• JAWS las niet goed de nieuwe Windows-klembordgeschiedenis functie, Windows-toets + V.
• Een probleem opgelost waarbij JAWS links dubbel uitsprak in PDF-documenten.
• De Liblouis braille-vertaler die in JAWS wordt gebruikt, is bijgewerkt naar versie 3.7 met verbeterde Unified English Braille (UEB) -tabellen, verbeterde vertaalvertalingen en nieuwe Chinese-taaltabellen.
• Een probleem opgelost waarbij JAWS niet voorlas zoals je dat zou verwachten in het Windows 10 Emoji-paneel, dat toegankelijk is door op WINDOWS-toets + Puntkomma te drukken. Merk op dat er nog steeds een bekend probleem is waarbij emoji's niet correct zullen worden voorgelezen in e-mails die in Outlook 365 zijn geopend.
• Als gevolg van grote wijzigingen met de website van UPS is de UPS Tracking Research It-opzoekbron verwijderd, omdat deze niet meer op deze site kan zoeken en de resultaten kan ophalen.
• JAWS ondersteunt nu het lezen van PDF-documenten in Edge. Dit omvat het navigeren door documenten met behulp van standaard leesopdrachten, met behulp van de navigatiesneltoetsen zoals H om te navigeren per kop, en het activeren van de formuliermodus in invoervelden.
• JAWS kan nu aangeven of een formulierveld is gemarkeerd als "vereist" in Edge.
• Een gemeld probleem opgelost waarbij de optie Meld Invoerveld met meerdere regels in het Instellingencentrum niet actief zou blijven in het standaard instellingenbestand.
• Een gemeld probleem opgelost in Kladblok waar JAWS niet automatisch de aanwijzingen voor de invoervelden voorlas in het dialoogvenster Zoeken en vervangen.
• Het JAWS-installatieprogramma geeft nu een opstartscherm weer wanneer het voor het eerst wordt opgestart en voordat het hoofdinstallatievenster verschijnt.
• Als u in Google Chrome tweemaal snel achter elkaar op INSERT + F1 drukt, wordt nu een JAWS-helponderwerp weergegeven.
• Naast het indrukken van INSERT + SPATIEBALK gevolgd door H om de spraakgeschiedenis in het Resultatenvenster weer te geven, kunt u nu op INSERT + SPATIEBALK drukken gevolgd door CTRL + H om de spraakgeschiedenis naar het Klembord te kopiëren om in een toepassing te plakken. De spraakgeschiedenis bevat de laatste 50 meldingen die door de spraaksynthesizer zijn uitgesproken.
• In Winamp kunt u nu één letter commando’s rechtstreeks vanaf het toetsenbord van een brailleleesregel uitvoeren, waaronder de Focus Blue, zoals x om af te spelen, v om te stoppen, c om te pauzeren, en b en z om naar het volgende of vorige item in een afspeellijst te gaan.
• Bij het openen van documenten in de onlineversie van Word 365 met behulp van Chrome of Firefox, is een probleem opgelost waarbij JAWS niet voorlas zoals je dat zou verwachten bij het navigeren per regel.
• Een probleem opgelost waarbij JAWS geen adressen voorlas bij automatisch aanvullen in Outlook 365.
• Een gemeld probleem opgelost waarbij JAWS geen lijsten met opsommingstekens in Word voorlas die waren opgemaakt met behulp van opsommingstekens in de vorm van een lege pijl.
• Bij het in en uit een lijst gaan in Word 2013 of later, kondigt JAWS nu lijst-nesting niveaus aan, bijvoorbeeld "niveau 1". Als u bovendien op INSERT + PIJL OMHOOG drukt om de huidige regel van een lijstitem te lezen, kondigt JAWS nu positie-informatie aan, bijvoorbeeld "2 van 5".
• Als een Excel-spreadsheet meerdere regio's bevat, is een gemeld probleem opgelost waarbij JAWS geen rij- en kolomtotalen las.
• Een probleem opgelost waarbij de achtergrondkleur niet correct werd gerapporteerd in Excel bij het gebruik van het commando INSERT + F.
• Een nieuwe JAWS-toetsaanslag toegevoegd, CTRL + INSERT + B, voor gebruik in een aanstaande release van Skype. Nadat de update van Skype bij u is uitgevoerd, activeert dit commando de knop Terug in het actieve gesprek, zodat u terug kunt gaan naar het startscherm. Als deze toetsaanslag nog niet voor u werkt, is uw versie van Skype nog niet bijgewerkt.
• De optie " Spellingszoemer op verkeerd gespelde woorden" is nu beschikbaar in de Snel-instellingen voor de Windows 10 Mail-app.
• Situaties opgelost waarbij JAWS willekeurig kon melden "JAWS visual tracking window".
• Een gemeld probleem opgelost waarbij de keuzelijst met talen in het woordenboekbeheer niet alle beschikbare talen weergeeft.
• Ondersteuning toegevoegd voor filmstrook-structuurweergaven in Google Slides.

 

Verbeteringen in JAWS 2019.1901.66 (januari 2019)

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn doorgevoerd in JAWS 2019 tussen de december 2018 update en de januari 2019 update.

Toevoegen/Verwijderen Vocalizer Expressive Stemmen

Dit nieuwe hulpprogramma dat is opgenomen in de nieuwste releases van JAWS, ZoomText en Fusion biedt een oplossing voor het op een eenvoudige manier beluisteren en installeren of verwijderen van de Vocalizer Expressive 2-stemmen die door alle drie de producten worden gebruikt. Dit voorkomt de noodzaak om iets van externe pagina's te downloaden en maakt het hele proces veel eenvoudiger voor alle producten. En onthoud dat wanneer stemmen voor één product zijn ingesteld, het niet nodig is ze opnieuw voor de andere producten te installeren.

 

Vanuit het JAWS-contextmenu, druk O om het Opties submenu te openen, en selecteer dan Stemmen toevoegen/verwijderen om het Vocalizer Expressive Stemmen toevoegen/verwijderen dialoogvenster te openen.

 

Dit dialoogvenster bevat:

• Taal specifieke lijst van momenteel beschikbare Vocalizer Expressive 2 Premium-stemmen.

• Mogelijkheid om zoveel stemmen te selecteren en te installeren als u wilt, rechtstreeks vanuit de lijst.

• Bekijk welke stemmen al zijn geïnstalleerd terwijl u de lijst doorneemt.

• Luister naar een voorbeeld van de stem die op dat moment de focus heeft in de lijst voordat u besluit of u deze wilt selecteren om te worden geïnstalleerd.

Om een voorbeeld af te spelen, druk gewoon op ALT+P terwijl u op de naam van de stem staat in de lijst.

• Optie om één of meerdere stemmen te verwijderen.

• Optie om alle stemmen te verwijderen.

• Optie om alleen de compact stemmen te verwijderen die eerder zijn geïnstalleerd.

 

Opmerking: Als u een stem verwijdert die momenteel in gebruik is, blijft JAWS met die stem spreken totdat u JAWS of de computer herstart. Nadat JAWS opnieuw is opgestart, wordt standaard het volgende profiel gebruikt, of wordt teruggeschakeld naar Eloquence als er geen andere Vocalizer Expressive-stemmen beschikbaar zijn.

 

Nadat u een premium stem hebt geïnstalleerd, wordt een profiel gemaakt voor elk van die nieuwe individuele stemmen die verder kunnen worden aangepast via het dialoogvenster Stem aanpassen. U kunt ook gemakkelijk schakelen tussen alle nieuwe stemmen door te drukken op CTRL+INSERT+S voor het openen van het Selecteer een stemprofiel dialoogvenster, dan de eerste letter van de stem in te drukken die u wilt gebruiken, en dan op ENTER drukken.

 

Als je ontdekt dat er eerder diverse compacte stemmen zijn geïnstalleerd, kun je ook alle compacte stemmen verwijderen. Dit is vooral handig voor gebruikers van Fusion of ZoomText 2018 of later die standaard tientallen compacte stemmen installeert. Als je al deze stemmen en talen niet nodig hebt, kun je eenvoudig alle compacte stemmen in één keer verwijderen.

 

Verbeterde ondersteuning voor Kindle

We hebben verschillende prestatieverbeteringen aangebracht bij het gebruik van JAWS met de Kindle voor pc-app van Amazon. In het bijzonder kunt u nu het volgende doen tijdens het lezen van een boek:

·         Gebruik U of SHIFT+U om naar de volgende of vorige link in een boek te gaan.

Daarnaast meldt JAWS nu ook wanneer u naar een nieuwe pagina gaat tijdens het lezen.

Andere aanpassingen

• Bij een verbinding met een extern bureaublad of via Citrix werd een probleem opgelost waarbij de spraak niet werd onderbroken zoals verwacht bij het indrukken van CTRL of tijdens het typen.

• JAWS leest nu correct de emoji's in berichten die u in Outlook ontvangt.

• Een probleem opgelost waarbij JAWS niets voorlas bij het selecteren van een adres uit de Auto-aanvullingslijst in een Outlook-bericht.

• Wanneer u van weergave wisselt in de Outlook-agenda, is overbodige spraak verwijderd zodat alleen details voor de huidige weergave worden aangekondigd.

• U kunt nu configureren of niveaus worden aangekondigd bij het navigeren door Word-documenten of Outlook-e-mails, zoals bij het in- en uitgaan van lijsten. Om deze functie in te schakelen, opent u Snel-instellingen (INSERT + V) en navigeert u naar "Indicatie overzichtsniveau".

• Als u tijdens het typen in Word of Outlook het zoemergeluid hoort om een ​​verkeerd gespeld woord aan te geven, speelt JAWS bij het handmatig corrigeren of verwijderen van het woord een ding geluid af om aan te geven dat de fout is gecorrigeerd. Als deze functie is ingeschakeld, geeft JAWS tijdens het navigeren ook spelfouten aan in documenten. Als u JAWS liever geen spelfouten wilt laten melden terwijl u navigeert, of als u meer wilt weten over spelfouten, maar niet gewaarschuwd wilt worden terwijl u typt en een correctie uitvoert, opent u Snel-instellingen (INSERT + V), schakelt u de " Spellingszoemer op verkeerd gespelde woorden" optie uit, en dan kunt u de instelling "Spellingsfouten detecteren" configureren.

• Bij een poging om een symbool in te voegen in Word, Excel of PowerPoint, is een probleem opgelost waarbij JAWS niet voorlas zoals je dat zou verwachten tijdens het navigeren door de beschikbare symbolen.

• Problemen opgelost met tafelnavigatie en ook met kolommen die niet correct worden gerapporteerd in bepaalde niet-uniforme tabellen in Word.

• Wanneer een Lees-Alles (INSERT + PIJL OMLAAG) in Word 2013 werd uitgevoerd, werd een door een klant gemeld probleem opgelost waarbij tekst werd overgeslagen als er een pagina-einde werd aangetroffen.

• Links die worden geselecteerd in Research It worden nu geopend in de standaardwebbrowser van de gebruiker.

• Een gemeld probleem opgelost waarbij positie-informatie in lijsten niet werd aangekondigd zoals verwacht wanneer de optie " Meld positie en aantal tijdens navigeren in lijsten" in het gedeelte Informatieniveau aanpassen van het Instellingencentrum was uitgeschakeld. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, zou JAWS alleen positie-informatie moeten aankondigen wanneer de lijst eerst de focus krijgt of wanneer INSERT + PIJL-OMHOOG of INSERT + TAB wordt ingedrukt.

• Door klanten gemelde problemen in Adobe Reader opgelost, waarbij JAWS de kolomtitels van een tabel meerdere keren herhaalde en niet altijd de eerste regel van een nieuwe pagina voorlas als de vorige pagina werd afgesloten met een lijst.

• Een gemeld probleem opgelost in Adobe Reader, waarbij toetsaanslagen zoals CTRL + PAGE UP of PAGE DOWN om per pagina te navigeren niet werkten in bepaalde PDF-documenten.

• Een gemeld probleem opgelost waarbij de automatische taaldetectie van JAWS niet werkte in PDF-documenten.

• Een probleem opgelost in Chrome met lijstitems met opsommingstekens waarbij het opsommingsteken op een afzonderlijke regel werd weergegeven.

• Wanneer u in Google Docs de JAWS Snelnavigatiemodus activeert (INSERT + SPATIEBALK, Q), kunt u nu op M of SHIFT + M drukken om naar de volgende of vorige spelfout te gaan. Bovendien kunt u nu op VRAAGTEKEN drukken om hulp voor deze laag weer te geven.

• Een probleem opgelost waarbij JAWS "0 van min 1" zei tijdens het navigeren in keuzelijsten in Internet Explorer of bij het gebruik van virtuele linten in Office.

• Gemelde problemen opgelost bij het gebruik van JAWS met de iManage desksite-software.

• JAWS bevat nu een Tsjechische brailletabel die kan worden geselecteerd in het dialoogvenster Computerbrailletabellen in het Instellingencentrum.