Wat is er nieuw in JAWS?

JAWS 2019 biedt vele nieuwe functies en verbeteringen zoals beschreven op deze pagina. Om meer te leren, lees het gehele Wat Is Er Nieuw of druk op INSERT+F6 om een lijst met koppen te openen en spring dan naar een specifiek onderwerp.

Snellere JAWS-opstartprocedure met autorisatie-uitsteltijd

JAWS 2019 introduceert een nieuw concept om de vertraging in de reactie te compenseren wanneer JAWS voor het eerst wordt gestart en naar de autorisatie zoekt. In eerdere versies zou JAWS niet volledig starten voordat de juiste autorisatie werd gevonden. Omdat de Autorisatie ook het zoeken naar een netwerklicentie kan omvatten, kan de hoeveelheid tijd voordat JAWS begon te spreken aanzienlijk zijn. Hoewel het niet mogelijk is om deze periode echt te versnellen, wordt het autorisatieproces nu gelijktijdig voltooid met het opstarten. Terwijl JAWS naar de autorisatie zoekt, wordt een nieuwe autorisatietoestand "uitsteltijd" ingevoerd die beperkte functionaliteit biedt, vergelijkbaar met wat beschikbaar is op het aanmeldingsscherm, zodat u spraak en braille kunt gebruiken terwijl het zoeken naar autorisaties plaatsvindt. Nadat de autorisatiecontrole is voltooid, gebruikt JAWS vervolgens de juiste functionaliteit op basis van de licentie.

Scheiding van Office scripts

De JAWS Microsoft Office-ondersteuning voor Word, Outlook en Excel is verdeeld in verschillende scriptsets die nu worden geladen afhankelijk van de versie van Office die op dat moment actief is. Dit maakt het veel eenvoudiger om door te gaan met het continu verbeteren van Office 365-ondersteuning zonder het risico te lopen dat de JAWS-functionaliteit in eerdere versies van Office wordt verbroken voor gebruikers die nog steeds op deze oudere versies vertrouwen. Als u Office 2016 of Office 365 gebruikt en het versienummer een buildnummer van 10000 of hoger bevat, moeten de nieuw gemaakte Office-instellingen voor Word, Outlook en Excel worden geladen wanneer u deze toepassingen uitvoert. Als u eerder Office-versies uitvoert, moet JAWS de instellingen van Word Classic, Outlook Classic of Excel Classic laden.

Om de versie en het buildnummer van het Office-programma dat u gebruikt te verifiëren, druk CTRL+INSERT+V. Deze opdracht geeft ook aan of u een handels- of abonnementsversie van Office gebruikt. Om te controleren welke JAWS-instellingen zijn geladen, druk INSERT+Q.

Verbeterde prestaties in Office 365 toepassingen

Met de wijzigingen die zijn aangebracht om de Office 365-ondersteuning te scheiden van de scripts voor eerdere Office-versies, kunnen we nu profiteren van meer UIA-functionaliteit van Microsoft. Er is ook veel minder besluitvorming die in de scripts moet worden uitgevoerd, omdat er niet langer andere Office-versies zijn waar rekening mee moet worden gehouden. Dientengevolge moeten gebruikers aanzienlijk betere prestaties en reactiesnelheid opmerken bij het gebruik van de huidige versies van Word, Excel en Outlook. Een paar gebieden waar gebruikers verhoogde reactiesnelheid kunnen ervaren zijn:

Voor braille-gebruikers wordt de afstand in documenten en de formattering nu nauwkeuriger weergegeven op de brailleleesregel. Dit omvat inspringen, inspringen verkleinen en tabstops. We hebben ook een aantal problemen opgelost waarbij de braillecursor niet altijd op de verwachte plek was geplaatst, waardoor het soms moeilijk was om met braille te bewerken.

Als u een brailleleesregel gebruikt met statuscellen, zal het nu ook gemakkelijker zijn om te bepalen of de tekst gecentreerd is of juist rechts is uitgelijnd door "gu" of "ru" weer te geven in de eerste twee cellen wanneer deze is gepositioneerd op de regel met de gecentreerde of rechtse uitgelijnde inhoud.

Melding van spelfouten in Word 365

JAWS was de eerste schermlezer die Spelling-foutdetectie introduceerde in Microsoft Word rond 1998. Deze functie gaf aan wanneer de cursor bij het navigeren in of uit een spelling- of grammaticale fout kwam en ook in staat was de fouten op de huidige regel te tellen. Deze fouten kunnen ook worden gemarkeerd in braille met punten 7 en 8. De mogelijkheid om de fouten te tellen en in braille te markeren, had echter een negatief effect op de responsiviteit van het navigeren door het document en was standaard uitgeschakeld.

De verbeteringen aan deze functie in JAWS 2019 bieden nu het volgende boven de vorige functionaliteit:

Om te regelen dat het zoemergeluid wordt afgespeeld als de SPATIEBALK wordt ingedrukt nadat een foutgespeld woord is ingetypt, open Snel-instellingen (INSERT+V) vanuit Word of Outlook en selecteer of wis het selectievakje "Spellingszoemer op verkeerd gespelde woorden". Deze optie is beschikbaar bij gebruik van JAWS met Office 365-versies hoger dan 16.0.10000.

De andere spellingopties in de Snelle instellingen van Microsoft Word, 'Spellingsfoutdetectie' en 'Grammaticale foutdetectie', blijven op dit moment hetzelfde. Hiermee kunt u de Spelling- en grammaticafuncties wisselen tussen Uit, Spelling- / Grammatica-fouten horen terwijl u navigeert op teken, woord, lijn of Alles melden of spelling- / grammaticafouten horen plus tellen.

Lees teken fonetisch na pauze tijdens navigatie per teken

Als u per teken navigeert spreekt JAWS nu de fonetische weergave van letters als u even pauseert. Hierdoor kunt u onmiddellijk de fonetische weergave van een letter horen zonder dat u een extra opdracht hoeft uit te voeren.

Standaard spreekt JAWS het teken fonetisch na een pauze van anderhalve seconde. Om de duur van de tijd te veranderen dat JAWS wacht op de fonetische aankondiging, of om deze functie volledig uit te schakelen, doet u het volgende:

 1. Druk INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen.
 2. Als u veranderingen op een specifieke toepassing wilt toepassen moet u deze in de lijst met toepassingen selecteren. Druk anders op CTRL+SHIFT+D om het standaard instellingenbestand te openen.
 3. Typ "Fonetisch"
 4. Druk PIJL OMLAAG en ga naar "Bij pauzeren tijdens navigatie per teken, spreek teken fonetisch," druk dan op de SPATIEBALK om door de beschikbare opties te lopen.
 5. Selecteer OK om het Instellingencentrum te verlaten.

JAWS biedt tevens een handmatige optie om doorlopend fonetisch te spreken tijdens het navigeren per teken. Door het tweemaal snel indrukken van de Lees-Teken sneltoets schakelt u deze functie aan en uit. Als u de handmatige optie voor alle letters gebruikt, is de pauze-instelling neit van toepassing.

Nieuwe optie voor uitschakelen van vraag om JAWS af te sluiten voor sneller afsluiten

Als u een van de commando's uitvoert om JAWS af te sluiten waaronder INSERT+F4, wordt er een prompt weergegeven met de vraag of u zeker weet dat u JAWS wilt afsluiten. U kunt dan ENTER indrukken om af te sluiten of ESC om te annuleren. JAWS 2019 biedt u nu de mogelijkheid om deze prompt uit te schakelen, zodat JAWS onmiddellijk wordt afgesloten. Om de afsluitprompt uit te schakelen, opent u het Algemeen-dialoogvenster in het JAWS-contextmenu Opties en wist u het selectievakje "Vraag om te bevestigen wanneer JAWS wordt afgesloten".

Audio ducking-ondersteuning voor Windows 10 versie 1803 en hoger

De JAWS audio ducking-functie wordt nu ondersteund in de Windows 10 Lente 2018 Makers update (versie 1803) en hoger. Audio Ducking zorgt ervoor dat het volume van andere programma's wordt verlaagd terwijl JAWS spreekt. Als u bijvoorbeeld naar muziek of een video aan het luisteren bent en JAWS begint te spreken, zal het volume van de muziek of video wat worden verlaagd zodat u JAWS goed kunt horen en zal het volume weer worden terug gezet naar zijn normale niveau als JAWS is uitgesproken.

Standaard blijft het audiovolume op het zelfde niveau als JAWS aan het spreken is. Om de audio ducking in te schakelen opent u de Opstartwizard vanuit het JAWS helpmenu en selecteert u het selectievakje "Verlaag het volume van andere programma's als JAWS aan het spreken is", welke zich op de spraakinstellingenpagina bevindt. Daarnaast kan audio ducking worden ingeschakeld via het Instellingencentrum door het volgende te doen:

 1. Druk INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen.
 2. Druk op CTRL+SHIFT+D om het standaard instellingenbestand te openen.
 3. Typ in het zoekvak "audiovolume" (zonder de aanhalingstekens)
 4. Druk Pijl Omlaag en ga naar "Verlaag audiovolume van toepassingen als JAWS spreekt" in de gefilterde zoekresultaten van de boomstructuur.
 5. Druk op de SPATIEBALK om de instelling van deze optie te wisselen.

U kunt ook INSERT+SPATIEBALK indrukken gevolgd door D om de instelling van audio ducking snel te wisselen. De huidige instelling zal actief blijven totdat u de gelaagde toetscombinatie weer indrukt, of JAWS wordt herstart.

TAB-toets wordt niet langer uitgesproken

Voor gebruikers die de toetsecho ingeschakeld laten, zal JAWS niet langer de TAB-toets standaard vermelden. Dit houdt in dat u niet constant "ALT+TAB" zult horen tijdens het schakelen tussen toepassingen of "TAB" hoort elke keer als u door koppelingen op webpagina's navigeert.

Als u liever wilt dat de TAB-toets wordt uitgesproken, of u wilt graag andere toetsen dempen zoals SPATIEBALK, ENTER, of ESC, doet u het volgende:

 1. Druk INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen.
 2. Druk op CTRL+SHIFT+D om het standaard instellingenbestand te openen.
 3. Typ "Toetslabels".
 4. Druk PIJL OMLAAG om naar Toetslabels beheren te gaan, druk dan op de SPATIEBALK om het dialoogvenster te openen.
 5. navigeer door de lijst totdat u de toets heeft gevonden die u wilt veranderen en gebruik dan de SPATIEBALK om te wisselen tussen dempen of melden.
 6. Selecteer OK om het dialoogvenster te sluiten.
 7. Selecteer OK om het Instellingencentrum te verlaten.

Skype

Skype biedt nu drie opties onder Windows 10.

 1. U kunt Skype Classic blijven gebruiken, dit is versie 7, en werkt heel goed met JAWS. Merk op dat Skype Classic naar verwachting op enig moment met pensioen zal gaan, maar de datum is nog niet bekend.
 2. U kunt de nieuwe Desktop-versie 8 downloaden en installeren, die nu wordt ondersteund in JAWS. Zie de onderstaande details.
 3. U kunt de Universal-app installeren vanuit de Microsoft Store. Dit is echter het minst toegankelijk op dit moment en we raden u aan Skype 7 of 8 te installeren voor de beste ondersteuning.

Voor gebruikers die naar Skype 8 overstappen, moet u de versie downloaden die wordt aangeduid als "Skype voor Windows" en die goed werkt op Windows 10. Merk op dat de Universele app die we niet aanbevelen, wordt aangeduid als "Skype voor Windows 10".

Voor degenen die Skype-versie 8 gebruiken, hebben we een aantal extra toetsaanslagen toegevoegd om de navigatie te vergemakkelijken, omdat deze opties niet worden aangeboden in Skype. Deze commando's zijn:

U kunt ook de JAWS-commando's gebruiken INSERT+W en INSERT+H terwijl Skype de focus heeft voor een lijst met de meeste toetscommando's die u wilt weten als u Skype gebruikt. Voor een volledige lijst van Microsoft, bezoek de Skype-sneltoetsen webpagina (Engelstalig).

Tip: U kunt een sneltoets toewijzen zoals ALT+CTRL+S aan het Skype-pictogram op het bureaublad om Skype snel te openen om een binnenkomend gesprek te beantwoorden. Als u zich in een andere toepassing bevindt en u ontvangt een melding van een binnenkomend gesprek, kunt u uw sneltoets indrukken om Skype te openen, vervolgens drukt u INSERT+PIJL OMHOOG of INSERT+TAB om de informatie van de beller te lezen, en dan drukt u CTRL+SHIFT+P of gebruikt u TAB en kiest u beantwoorden of weigeren.

Help Freedom Scientific producten te verbeteren

JAWS 2019 bevat een nieuwe optie waarmee we anonieme gebruiksinformatie kunnen verzamelen die wordt gegenereerd terwijl u de software gebruikt voor uw dagelijkse taken. Deze gegevens helpen ons om verbeteringen door te voeren en om problemen eenvoudiger op te sporen en aan te pakken. Verzamelde informatie bevat JAWS-versie, versie besturingssysteem, taal, land, alsmede informatie over diverse JAWS-instellingen zoals de huidige synthesizer, brailleleesregel, en brailletabel.

Als u besluit om deel te nemen, wordt er geen gesproken of braille-inhoud verzameld en er worden geen gegevens gedeeld met partijen buiten Freedom Scientific. De gegevens die we verzamelen, helpen ons om beter te begrijpen hoe onze software in het veld wordt gebruikt, zodat we snel verbeteringen kunnen aanbrengen in functies die het meest worden gebruikt door onze klanten. Als u ervoor kiest om niet deel te nemen, worden er geen gebruiksgegevens verzameld en verzonden.

U kunt uw selectie op elk moment wijzigen door het volgende te doen:

 1. Druk INSERT+6 op de cijferrij om het Instellingencentrum te openen en druk CTRL+SHIFT+D om het standaard instellingenbestand te laden.
 2. Navigeer naar Diversen in de boomstructuur en druk PIJL RECHTS om de groep te openen.
 3. Gebruik de SPATIEBALK voor het wissen of selecteren van het selectievakje "Anonieme gebruiksgegevens versturen".
 4. Druk ENTER om uw wijziging op te slaan en het Instellingencentrum te sluiten.

U kunt ook kiezen om al dan niet deel te nemen aan dit programma via de Opstartwizard in het JAWS Help-menu.

Het laatst bijgewerkt op 10 oktober 2018