Verbeteringen in ZoomText 2019.1907.79 en Fusion 2019.1907.6 (augustus 2019)

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn doorgevoerd in de augustus updates van ZoomText 2019 en Fusion 2019. U moet zijn ingelogd als een administrator om deze software te installeren.

• De belangrijkste aandachtspunten in de update van augustus waren verbeterde prestaties en de stabiliteit in ZoomText en Fusion.

ZoomText en Fusion bevatten nu een nieuwe functie voor Windows 10-computers met meer dan één adapter voor videoweergave. ZoomText zal nu de beste optie tijdens runtime bepalen en die optie selecteren, maar de gebruiker heeft de keuze om deze optie in het ZoomText- of Fusion-menu te wijzigen, Selecteer Voorkeuren en vervolgens Beeldschermadapter.

• Een probleem met het afronden van lettertypen in het Start-menu opgelost waardoor het moeilijk was menu-items met hoge vergrotingsniveaus te lezen.

• Een probleem opgelost waarbij de cursoraccentuering niet de cursor volgde tijdens het scrollen in een Word-document.

• Een probleem opgelost in Outlook waarbij de cursoraccentuering in een invoerveld zou blijven staan na het navigeren naar andere invoervelden in een dialoogvenster.

• Een probleem opgelost waarbij de focusaccentuering het hele Postvak IN omvatte terwijl u door de lijst met e-mailberichten in Outlook navigeerde.

• Een probleem opgelost waarbij het volgen van de focus niet werkte bij het navigeren door de lijst met contactpersonen in Outlook.

• Een probleem opgelost waarbij programma-echo niet goed werkte in Word.

• Wanneer u van taal wisselt, wordt ZoomText nu afgesloten en opnieuw gestart met behulp van de nieuw geselecteerde taal.

ZoomText herhaalt nu correct de verwijderde tekens wanneer u in Kladblok op BACKSPACE drukt.

• De CAPS LOCK-toets wordt gebruikt in veel ZoomText- en Fusion-sneltoetsen. Als de CAPS LOCK-toets niet werkt tijdens het typen van sneltoetsen, raadpleegt

u "Wat als mijn ZoomText-sneltoetsen niet werken wanneer CAPS LOCK is ingeschakeld?" Voor een tijdelijke oplossing.

• Voor Fusion problemen die betrekking hebben op de JAWS-spraak, raadpleeg de lijst met verbeteringen in de augustus update van JAWS.

 

Verbeteringen in ZoomText 2019.1906.15 en Fusion 2019.1906.8 (juni 2019)

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn doorgevoerd in de nieuwste juni releases van ZoomText 2019 en Fusion 2019.

Bezoek onze downloadpagina om de laatste release te downloaden. U moet zijn aangemeld als beheerder om deze software te installeren.

• In ZoomText zijn de Verbeterde prestaties en stabiliteitsverbeteringen de belangrijkste focus voor de juni update.

• Er wordt doorlopend gewerkt aan UIA en MSAA refactoring binnen ZoomText.

• Er zijn verbeteringen doorgevoerd om ZoomText beter te ontkoppelen van het systeem als ZoomText wordt afgesloten.

• De opstarttijd van Chrome als ZoomText draait is verbeterd.

• We hebben code geoptimaliseerd op het gebeid van muisbewegingen en muisecho om het gebruik van onnodig veel bronnen te voorkomen.

 

Verbeteringen in Fusion 2019.1906.8 (juni 2019)

Het volgende is een lijst met verbeteringen in de Fusion 2019 juni release.

Verbeterde ondersteuning voor toegang tot opmerkingen en revisies in braille

Voor gebruikers die voornamelijk braille gebruiken bij het navigeren door Word-documenten, zal het volgende aanzienlijk de ervaring verbeteren wanneer u probeert toegang te krijgen tot verschillende documentfuncties, zoals opmerkingen, revisies, voetnoten en eindnoten vanaf de brailleleesregel.

Wanneer de cursor op een opmerking staat, wordt de letter O nu weergegeven in de laatste statuscel. Daarnaast wordt net als bij eerdere versies R nog steeds weergegeven om gereviseerde tekst aan te geven en als Wijzigingen bijhouden in Word is geconfigureerd om alle opmaak weer te geven, worden de letters i en r weergegeven om ingevoegde tekst aan te geven en de letters v en r voor verwijderde tekst.

Tijdens het lezen van een document, wordt de tekst waarop een opmerking is toegepast, gereviseerde tekst, voetnoot en eindnootreferenties onderstreept met behulp van de punten 7 en 8 in het hoofddocumentvenster. Door tweemaal snel op een cursorroutingtoets te drukken boven de onderstreepte tekst wordt een flitsbericht getoond met details over de opmerking, revisie, voetnoot of eindnoot.

Als u bijvoorbeeld op een cursorroutingtoets drukt bij een revisie die verwijderde tekst bevat, zullen JAWS en Fusion een bericht weergeven dat de volgende tekst is verwijderd en de verwijderde tekst tonen.

Als de cursor zich op de tekst bevindt die een opmerking bevat, of op gereviseerde tekst, een voetnoot of een eindnootreferentie, zal door het indrukken van INSERT+TAB deze informatie ook worden uitgesproken.

Als u twee keer snel op een cursorroutingtoets drukt op een tekst in het document die niet onderstreept is in braille, zal Alleen lettertype- en attribuutinformatie zoals vet, cursief en onderstreept worden weergegeven. Dit is vergelijkbaar met de info die wordt uitgesproken bij het indrukken van INSERT + F.

 

Ondersteuning voor het lezen van wiskundige inhoud in Kindle-boeken

Je kunt nu JAWS en Fusion gebruiken om wiskundige vergelijkingen te bestuderen die zijn opgenomen in Kindle-boeken die zijn geopend in de Amazon Kindle voor pc-app met zowel spraak als braille. Voor braillegebruikers worden wiskundige uitdrukkingen weergegeven in de Nemeth braillecode, een systeem exclusief voor het Engels.

Het lezen van wiskunde in de Kindle-app werkt ongeveer hetzelfde als wanneer u wiskunde tegenkomt op webpagina's. Wanneer je Wiskundige inhoud in een Kindle-boek tegenkomt, beschrijft JAWS de uitdrukking, gevolgd door de melding 'wiskundige inhoud'.

Als u een brailleleesregel gebruikt en JAWS is ingesteld op een van de Engelse braillekortschrift modi, wordt het bericht "Wiskunde" weergegeven, gevolgd door de uitdrukking.

Als de focus op de wiskundige inhoud staat kunt u Door op ENTER te drukken het Wiskundevenster openen waar u dan in spraak en braille de expressie in meer detail Kunt verkennen door het volgende te doen:

• Navigeer tussen de verschillende delen van de uitdrukking met PIJL LINKS en RECHTS.

• Druk op PIJL OMLAAG om dieper in te gaan op een specifiek deel.

• Druk PIJL OMHOOG om terug te keren naar de gehele uitdrukking.

• Druk op INSERT + PIJL OMHOOG om alle delen van de uitdrukking op het huidige niveau te lezen.

• Druk op NUMERIEK 5 of INSERT + NUMERIEK 5 om het huidige deel van de uitdrukking te lezen.

• Druk vanuit het Wiskundevenster op ESC of ALT + F4 om af te sluiten.

 

Veranderingen hoe JAWS werkt met de Access Bridge voor Java toepassingen

Nu dat Oracle de licentievoorwaarden heeft veranderd voor de standaard versie van het Java Platform, zoeken veel klanten naar alternatieven. Een van deze alternatieven is het AdoptOpenJDK.

Voorheen zou JAWS de WindowsAccessBridge DLL alleen laden vanuit de Windows System32 map. Dit werkte met de Oracle Java Runtime Environment omdat deze altijd de WindowsAccessBridge DLL in die locatie installeerde. De alternatieve Java Runtime Environments installeren de WindowsAccessBridge DLL niet in die locatie.

JAWS is nu zo aangepast dat het drie verschillende strategieën gebruikt voor het lokaliseren van de WindowsAccessBridge DLL.

1. Het pad naar de WindowsAccessBridge DLL kan worden opgegeven in het Windows-register. JAWS zoekt naar een registervermelding met de naam WindowsAccessBridgeDllPath in HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Freedom Scientific\JAWS\Common en HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Freedom Scientific\JAWS\Common. Als de registervermelding aanwezig is en het bestand waarnaar verwezen wordt ook bestaat, zal JAWS de WindowsAccessBridge DLL laden vanuit die locatie.

2. Als strategie 1 niet is geslaagd, zal JAWS zoeken naar de WindowsAccessBridge DLL in de Windows System32 directory.

3. Als strategie 2 niet is geslaagd, zal JAWS naar de WindowsAccessBridge DLL zoeken in de mappen die zijn opgegeven in de PATH omgevingsvariabel.

 

Andere wijzigingen

• In Adobe Acrobat Reader is een gemeld probleem opgelost waarbij het virtueel venster leeg was na het openen van een PDF-document en de Adobe-opties voor "Beveiligde modus inschakelen bij opstarten" en "Uitgebreide beveiliging inschakelen" waren geselecteerd.

• Problemen Opgeloste waarbij Fusion en ZoomText (snelkoppelingen voor hulpprogramma's) in de Startmenu zoekopdrachten bleven staan, zelfs na het verwijderen van de software.

• Bekende problemen opgelost waarbij het soms nodig was om JAWS te configureren om de Classic instellingen te gebruiken voor sommige Retail versies van Office 2016 en 2019 om bepaalde functies zoals spellingcontrole en auto-aanvullen goed te laten werken.

• Als de cursor op een revisie in een document staat, zoals ingevoegde of verwijderde tekst, evenals een opmerking, zal bij het indrukken van INSERT + TAB extra informatie worden uitgesproken over de gereviseerde tekst.

• Net als in Word zal als u de cursor verplaatst naar tekst die automatisch is gecorrigeerd in een bewerkbaar bericht in Outlook, zal JAWS nu een melding geven over het Office commando ALT + SHIFT + F10 om het menu te openen met de opties voor Auto Correctie.

• In de Outlook-agenda, zijn problemen opgelost met JAWS en de planningsweergave.

• In de meest recente updates van Outlook 365 zijn de problemen opgelost met de ALT + 1 - 4-opdrachten waarbij de berichtkoppen niet werden voorgelezen, en braille niet werkte zoals je dat zou verwachten in de velden Aan, CC en BCC.

• In toepassingen zoals Microsoft Office of de Windows Mail-app, wanneer u INSERT + 5 indrukt op de cijferrij om de voorgrond- en achtergrondkleuren te controleren, zegt JAWS nu "standaard" als er geen specifieke tekst- of achtergrondkleuren zijn ingesteld.

• Een gemeld probleem opgelost waarbij de instelling voor het toestaan van web specifieke toetsaanslagen niet werkte in Chrome. Als deze optie is ingeschakeld in het Instellingencentrum of in de Snelle-instellingen, zullen JAWS toetsaanslagen die ook worden gedefinieerd als sneltoetsen op bepaalde websites zoals Facebook rechtstreeks worden doorgegeven aan de webtoepassing in plaats van de JAWS-opdracht uit te voeren.

• Bij het opstellen van een bericht in Gmail met Chrome, is een probleem opgelost waarbij Lees-Alles (INSERT + PIJL OMLAAG) niet werkte.

• Irrelevante "klikbaar" meldingen verwijderd bij het lezen van verschillende webpagina's in Chrome.

• De Help van het toetsenbord en de beschrijvingen bij Commando's Zoeken bijgewerkt voor de INSERT + A toetsaanslag dat wanneer u tweemaal snel in Chrome of Firefox drukt, het adres van de huidige webpagina wordt weergegeven in het virtueel venster. Merk op dat je in alle browsers op ALT + D kunt drukken om de focus naar de adresbalk te verplaatsen om een webadres in te voeren.

• Als u een element tegenkomt op een webpagina met een gedefinieerde ARIA-besturingselementenrelatie, zal JAWS standaard niet langer melden "gebruik JAWStoets + ALT + M om naar het besturend element te gaan". In de meeste gevallen is de doellocatie van de relatie direct naast het element, of deze biedt geen bruikbare informatie.

• Wanneer domeinspecifieke scripts zoals die voor Google Docs worden geladen en INSERT + Q tweemaal snel wordt ingedrukt om informatie in het virtueel venster weer te geven, is een gemeld probleem opgelost waarbij de verkeerde configuratie informatie werd weergegeven.

• Als de focus zich in een webdialoogvenster in Chrome bevindt en u een actie uitvoert die een tweede dialoogvenster opent, is een probleem opgelost waarbij de focus niet automatisch in het nieuwe dialoogvenster werd geplaatst.

• Verschillende problemen opgelost met JAWS en de teksteditor van Notepad ++. Enkele belangrijke verbeteringen zijn: lezen van geselecteerde tekst met INSERT + SHIFT + PIJL-OMLAAG, suggesties voor automatisch aanvullen in spraak en braille, correct lezen van regelnummers en correct lezen van spaties en tabs wanneer per teken wordt genavigeerd.

• Verbeterd hoe JAWS werkt met de PuTTY- en SecureCRT SSH- en Telnet-applicaties. Commando-uitvoer wordt nu goed weergegeven en het volgen van de cursor is veel nauwkeuriger.

• Een probleem opgelost dat werd geïntroduceerd door een wijziging in de april Update, waarbij groepsnamen in het Windows Startmenu en de Windows Verkenner niet correct werden weergegeven in braille.

• De Liblouis braille-vertaler die door JAWS en Fusion wordt gebruikt is bijgewerkt naar versie 3.9.0.

• Een gemeld probleem opgelost in Thunderbird 60 waarbij JAWS in sommige berichten tekst oversloeg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbeteringen in JAWS en Fusion (april 2019)

Het volgende is een lijst met verbeteringen die zijn gemaakt tussen de maart 2019 update en de april 2019 update.

Verbeterde kopnavigatie bij het gebruik van de cijferrij

Jarenlang konden gebruikers 1 tot en met 6 op de cijferrij gebruiken om naar specifieke koppen op webpagina's te gaan. Bijvoorbeeld 1 voor koppen op niveau 1, 2 voor koppen op niveau 2, 3 voor koppen op niveau 3, enzovoorts. Maar met deze manier van navigatie kon u alleen naar koppen gaan die gelijk of lager waren dan het niveau waarmee u navigeerde. Als u bijvoorbeeld probeerde te navigeren naar een niveau 3 maar de volgende kop was een niveau 2, zou JAWS melden: "Geen koppen meer op niveau 3 in deze sectie," en JAWS sprong niet voorbij de kop op niveau 2.

 

Vanaf de update van april 2019 kunt u nu naar elk opgegeven kopniveau op een pagina gaan, en als het onder een ander hoger kopniveau staat, zal de kop op het hogere niveau ook worden vermeld, zodat u weet dat de nieuwe kop tot een andere sectie behoort. Als u bijvoorbeeld probeert om naar een kop op niveau 3 te navigeren waarbij u over een kop op niveau 2 springt, zal JAWS de kop op niveau 2 eerst melden voordat hij de kop op niveau 3 meldt zodat u weet dat u naar een nieuwe sectie bent genavigeerd. U kunt er ook voor kiezen dat JAWS een geluid afspeelt als u naar een nieuwe sectie navigeert of u kunt ook terugschakelen naar het vorige gedrag waarbij de navigatie is beperkt tot de huidige sectie.

 

Om te bepalen hoe JAWS door koppen navigeert bij het gebruik van de nummers 1 tot en met 6, open het Instellingencentrum (INSERT+6 op de cijferrij), typ "kopnavigatie" in het zoekvak, selecteer de optie "Kopnavigatie middels 1-6", en druk dan op de SPATIEBALK om de instelling te kiezen die u wilt. Of open Snel-instellingen (INSERT+V) vanuit uw browser en configureer de instelling "Kopnavigatie".

 

Ondersteuning voor MathType inhoud tijdens het lezen in Office 365 Word documenten

U kunt nu JAWS of Fusion gebruiken voor het lezen en bestuderen van wiskundige problemen in Word documenten die zijn aangemaakt met de MathType software van Design Science. Om deze functie te kunnen gebruiken moet u het volgende doen:

•             Zorg er voor dat u de april 2019 release van JAWS of Fusion gebruikt samen met Microsoft Word van Office 365.

•             Installeer MathType van Wiris.com en activeer de software als een proef of daadwerkelijke licentie.

•             Zorg er voor dat in het Instellingencentrum het selectievakje "Gebruik Accessibility stuurprogramma voor schermopname" is geselecteerd.

Als u een wiskundige vergelijking of formule tegenkomt in een document, leest JAWS het probleem en zegt dan "Wiskundige inhoud". U kunt dan op INSERT+SPATIEBALK drukken gevolgd door het GELIJKTEKEN om het JAWS Wiskundevenster te openen zodat u de vergelijking in meer detail kunt bestuderen.

Als het Wiskundevenster eenmaal is geopend kunt u door afzonderlijke onderdelen van een vergelijking navigeren zoals variabelen, termen, coëfficiënten, exponenten, enz. Als u door de verschillende componenten navigeert, kunt u met Pijl Omlaag in een onderdeel één niveau omlaag en dan met Pijl Rechts en Links binnen dat niveau van de vergelijking navigeren. Met Pijl Omhoog gaat u dan weer één niveau omhoog. Daarnaast als u een brailleleesregel gebruikt en het braille in JAWS is ingesteld op Engels Verenigde Staten of Universeel Engels braille graad 1 of graad 2, zal de wiskundige vergelijking of formule worden weergegeven in Nemeth Braille. Door het indrukken van Escape wordt het Wiskundevenster gesloten en keert u terug naar het document.

Zie ons MathType demonstratiedocument voor voorbeelden hoe JAWS en Fusion studenten toegang kunnen krijgen tot wiskundige inhoud.

Bezoek de Design Science website voor meer details over MathType.

 

Gemakkelijke toegang tot beantwoorden of verbreken van een Skype gesprek met de Bureaublad toepassing versie 8.42 of hoger

In Skype voor Bureaublad 8.42 en later, bieden JAWS en Fusion nu sneltoetsen voor het beantwoorden of verbreken van een gesprek vanuit elke toepassing en ook kan de focus worden gezet op het Skype hoofdvenster. Merk op dat deze sneltoetsen alleen beschikbaar zijn in de Skype voor Bureaublad toepassing. Zij zullen niet werken in de Skype voor Windows 10 universele app van de Microsoft winkel of in de Skype voor Bedrijven app.

Om een binnenkomende oproep te beantwoorden, druk INSERT+SPATIEBALK, y gevolgd door PIJL OMHOOG.

Om een gesprek te beëindigen, druk INSERT+SPATIEBALK, y gevolgd door PIJL OMLAAG.

Om de focus direct op het Skype hoofdvenster te zetten, druk INSERT+SPATIEBALK, Y gevolgd door S.

 

Andere aanpassingen

• Bij het uitvoeren van de maandelijkse updates van JAWS, ZoomText en Fusion, wordt de sneltoets van het bureaubladpictogram dat werd gebruikt om de toepassing te starten, niet langer verwijderd tijdens het updateproces.

• In de Amazon Kindle-app ondersteunt JAWS en Fusion nu het lezen en navigeren binnen in tabellen.

• Er is een probleem opgelost waarbij u het toetsenbord niet kon gebruiken om te communiceren met de bedieningselementen in het dialoogvenster Weergaveopties in de Amazon Kindle-app.

• Als Wijzigingen bijhouden is ingeschakeld in een Word-document, kunt u nu INSERT + SHIFT + R gebruiken om revisies in voetnoten, eindnoten en opmerkingen weer te geven naast het hoofddocument.

Merk op dat deze opdracht alleen revisies bevat in het actieve deelvenster. Als u bijvoorbeeld INSERT + SHIFT + R indrukt in het documentvenster, worden revisies in het hoofddocument weergegeven, terwijl u met deze toetsaanslag vanuit een voetnoot alleen revisies in voetnoten weergeeft.

• Als een woorddocument meer dan 150 revisies bevatte, is een probleem opgelost waarbij het aantal revisies niet juist werd gemeld bij gebruik van INSERT + SHIFT + R.

• De optie "Document en webpagina automatisch lezen na laden" in het Instellingencentrum is nu standaard ingeschakeld in PowerPoint. Wanneer u een presentatie start en naar de volgende of vorige dia gaat, begint JAWS automatisch de huidige dia te lezen.

• In Excel geven JAWS en Fusion nu in zowel spraak als Braille aan of een cel een gegevenstype bevat.

• Een probleem opgelost waarbij het indrukken van INSERT + E de standaardknop in een Chrome-dialoogvenster niet melde.

• Een gemeld probleem opgelost waarbij het aria-required attribuut niet werd weergegeven zoals verwacht in Internet Explorer tijdens het navigeren met de virtuele cursor.

• Gemelde problemen opgelost waarbij JAWS en Fusion niet consequent elementen voorlazen die de aria-describedby" of title attributen gebruiken tijdens het navigeren met tab door een pagina.

• Als u zich in een tabel in een Google Docs-document bevindt en u drukt op INSERT + SPATIEBALK, Q om de snelle navigatiemodus te activeren, kunt u nu met de pijltoetsen naar elke cel gaan. U kunt ook CTRL + PIJL OMHOOG / OMLAAG gebruiken om naar de bovenkant of onderkant van de huidige kolom te gaan, CTRL + PIJL LINKS / RECHTS om naar het begin of einde van de huidige rij te gaan en CTRL + HOME / END om naar het begin of einde van de tabel te gaan.

• Gebruikers van de Focus Blue Brailleleesregels kunnen nu op een selectieknop drukken, samen met de linker of rechter NAV-modusknop om spraak in of uit te schakelen voor de bijbehorende NAV-tuimelschakelaar. Indien ingeschakeld, leest JAWS de tekst terwijl u navigeert per lijn, zin of alinea. Deze instelling is standaard uitgeschakeld voor beide NAV-tuimelschakelaars.

• Aanvullende informatie toegevoegd aan foutmeldingen van het installatieprogramma, zoals wanneer u een ongeldige taalcode opneemt bij gebruik van het argument /language in een opdrachtregel.

• U kunt nu op INSERT + F8 drukken in de toepassing Skype voor Desktop om een ​​lijst met JAWS-toetsaanslagen specifiek voor Skype weer te geven. U kunt vervolgens de actie selecteren die u wilt uitvoeren en op ENTER drukken.

• De optie "Vraag om te bevestigen wanneer JAWS wordt afgesloten" is toegevoegd aan de pagina Instellingen Voor Starten van de Opstartwizard en in het JAWS contextmenu bij Opties/algemeen in het dialoogvenster Algemene Instellingen.

• Wanneer u Braille gebruikt in een WPF-app (Windows Presentation Foundation), bevat JAWS nu de naam en het type van het huidige venster op de brailleleesregel om het voor Braille-gebruikers gemakkelijker te maken om te weten wanneer een nieuw venster wordt geopend.

• In Microsoft Teams zijn problemen opgelost met het lezen van chatberichten en het verwijderen van extra spraak die werd gehoord bij een poging om deel te nemen aan een vergadering.

• De benodigde wijzigingen aan JAWS toegevoegd om Gaaiho Doc, Nuance Power PDF en Nuance Power PDF Reader te ondersteunen zodra deze producten door Nuance zijn uitgebracht.

• Verbeterd hoe JAWS binnenkomende tekst leest bij verbinding met externe sites met behulp van SecureCRT of andere SSH-software zoals Windows TelNet.

• Ondersteuning toegevoegd voor de nieuwste Remote Desktop Terminal Services-client van Microsoft.

• Als gevolg van problemen met de Research It opzoekbron "Weather" wordt deze standaard niet meer weergegeven in het dialoogvenster Research It (INSERT + SPATIEBALK, R) totdat een oplossing wordt gevonden. Bovendien is de opzoekbron voor zoeken naar Amazon-producten ook verwijderd vanwege aanhoudende problemen die we nog steeds onderzoeken.

 

Verbeteringen in ZoomText en Fusion (april 2019)

De volgende items zijn aanvullingen en oplossingen die zijn doorgevoerd in de april updates van ZoomText 2019 en Fusion 2019.

• ZoomText prestaties en -stabiliteit zijn verbeterd bij gebruik met Excel (beschikbaar in Office 365, Office 2016 en Office 2013).

• Er zijn wijzigingen aangebracht in ZoomText om problemen op te lossen waarbij ZoomText traag zou worden en een herstart vereiste na enkele uren gebruik. Dit was merkbaar in Outlook en andere Office-toepassingen.

• Bij het uitvoeren van de maandelijkse updates van ZoomText en Fusion, wordt de sneltoets van het bureaubladpictogram dat werd gebruikt om de toepassing te starten, niet langer verwijderd tijdens het updateproces.

• U merkt betere prestaties wanneer u focus accentueringen en verschillende echo-opties gebruikt bij het werken met Outlook 2016.

• Probleem opgelost waarbij het indrukken van ALT + TAB de opgeslagen instellingen voor de huidige applicatie zou veranderen.

• Probleem opgelost in ZoomText en Fusion waarbij de sneltoets CAPS LOCK + CTRL + S niet de instellingen van de toepassing zou opslaan. Dit is waargenomen bij het gebruik van Chrome, Internet Explorer, Verkenner, Kladblok, en andere toepassingen.

• De prestaties zijn verbeterd bij het gebruik van de ZoomText Finder in Word 2010.

• Verschillende problemen opgelost met betrekking tot installatie en taalondersteuning van internationale versies van Fusion.

• Problemen opgelost met de spraak van JAWS-in Fusion na het reageren op een Windows UAC-melding.

 

 

 

 

 

 

 

Verbeteringen in ZoomText  en Fusion 2019 januari update

 

Toevoegen/Verwijderen Vocalizer Expressive Stemmen

Dit nieuwe hulpprogramma dat is opgenomen in de nieuwste releases van JAWS, ZoomText en Fusion biedt een oplossing voor het op een eenvoudige manier beluisteren en installeren of verwijderen van de Vocalizer Expressive 2-stemmen die door alle drie de producten worden gebruikt. Dit voorkomt de noodzaak om iets van externe pagina's te downloaden en maakt het hele proces veel eenvoudiger voor alle producten. En onthoud dat wanneer stemmen voor één product zijn ingesteld, het niet nodig is ze opnieuw voor de andere producten te installeren.

 

Vanuit het Fusion en ZoomText paneel, klik op het tabblad Lezer en klik op het pijltje onder de knop Spraakmenu en klik dan op Stemmen toevoegen/verwijderen om het Vocalizer Expressive Stemmen toevoegen/verwijderen dialoogvenster te openen.

 

Dit dialoogvenster bevat:

• Taal specifieke lijst van momenteel beschikbare Vocalizer Expressive 2 Premium-stemmen.

• Mogelijkheid om zoveel stemmen te selecteren en te installeren als u wilt, rechtstreeks vanuit de lijst.

• Bekijk welke stemmen al zijn geïnstalleerd terwijl u de lijst doorneemt.

• Luister naar een voorbeeld van de stem die op dat moment de focus heeft in de lijst voordat u besluit of u deze wilt selecteren om te worden geïnstalleerd.

Om een voorbeeld af te spelen, druk gewoon op ALT+P terwijl u op de naam van de stem staat in de lijst.

• Optie om één of meerdere stemmen te verwijderen.

• Optie om alle stemmen te verwijderen.

• Optie om alleen de compact stemmen te verwijderen die eerder zijn geïnstalleerd.

 

Opmerking: Als u een stem verwijdert die momenteel in gebruik is, blijft FusionZoomText en JAWS met die stem spreken totdat u het programma of de computer herstart. Nadat het opnieuw is opgestart, wordt standaard het volgende profiel gebruikt, of wordt teruggeschakeld naar Eloquence als er geen andere Vocalizer Expressive-stemmen beschikbaar zijn.

 

Nadat u een premium stem hebt geïnstalleerd, wordt een profiel gemaakt voor elk van die nieuwe individuele stemmen die verder kunnen worden aangepast via het dialoogvenster Stem aanpassen. U kunt ook gemakkelijk schakelen tussen alle nieuwe stemmen door te drukken op CTRL+INSERT+S voor het openen van het Selecteer een stemprofiel dialoogvenster, dan de eerste letter van de stem in te drukken die u wilt gebruiken, en dan op ENTER drukken.

 

Als je ontdekt dat er eerder diverse compacte stemmen zijn geïnstalleerd, kun je ook alle compacte stemmen verwijderen. Dit is vooral handig voor gebruikers van Fusion of ZoomText 2018 of later die standaard tientallen compacte stemmen installeert. Als je al deze stemmen en talen niet nodig hebt, kun je eenvoudig alle compacte stemmen in één keer verwijderen.

Werkbalk geeft nu visueel aan of een functie in of uitgeschakeld is.

In de werkbalk van Fusion en ZoomText wordt nu visueel aangegeven wat de huidige staat van de functie is. Wanneer de functie ingeschakeld is, zal in de normale kleurweergave een oranje/bruine kleur worden aangeven. Zie onderstaande voorbeeld. Vergrotingsfactor, Muis en Focus staan in onderstaande voorbeeld ingeschakeld.

Sneller in en uitschakelen van Fusion en ZoomText

Fusion en ZoomText reageert nu sneller op het in en uitschakelen.

Verbeteringen in browser Microsoft Edge

De ZoomText Zoeker navigeert nu wel correct naar een zoekresultaat, bij gebruik van de functie vorige en volgende resultaat.

De ZoomText Zoeker komt niet meer op resultaten, die niet voldoen aan de zoekopdracht.

Overige verbeteringen

In het Windows 10 1809 Klembord geschiedenis functie, zal ZoomText en Fusion nu wel goed navigeren tussen knoppen en andere elementen.

In Windows 10 Instellingen, zal de muisecho nu wel de tekst onder de muisaanwijzer uitspreken.

 

Verbeteringen en oplossingen in alleen ZoomText 2019

Verbeteringen in Microsoft Office 2016 en Office 365

Word: De AppReader functie vorige en volgende zin commando, werkt nu wel correct bij lezen van zinnen die een komma bevat.

Excel: Het volgen en de Focusmarkering werkt nu wel correct bij het openen en verlaten van de suggestielijst van contacten.

Excel: Bij gebruik van F2 om een cel te bewerken, zal ZoomText nu de melding Cel Bewerken geven.

Outlook: De AppReader functie vorige en volgende zin commando, werkt nu wel correct bij lezen van zinnen die een komma bevat.

Verbeteringen in Skype

Muisecho werkt nu in alle Skype menu’s en dialogen.

Verbeteringen in browser Google Chrome

De AppReader functie leest nu alinea’s die links bevatten, zonder onverwachte pauzes of herhalen van zinnen.

Muisecho werkt nu meer betrouwbaar in de werkbalk van Chrome en in webpagina’s zelf.

De Focusmarkering kon blijven hangen in het scherm, na het sluiten van “Google Chrome aanpassen en beheren ” menu. Dit is opgelost

Bij gebruik van meerdere monitoren kon de Focusmarkering buiten de Chrome browser en op het andere scherm terecht komen. Dit probleem is opgelost.

Overige verbeteringen

In Windows 10 Instellingen, zal de muisecho nu wel de tekst onder de muisaanwijzer uitspreken.

Notepad: Volgen van de ZoomText tekstcursor reageert nu sneller.

CMD: In de virtuele command line opdrachtprompt (en andere commandline applicaties en emulators) is het volgen van de tekstcursor verbeterd.