Daisyspeler op school

Hoe kan ik daisy gebruiken als scholier?

De daisyspeler wordt door scholieren met dyslexie of taalachterstand gebruikt om teksten tegelijk te beluisteren en te lezen. Dit geeft voor een leerling een gericht moment van lees- en luisteraandacht. Het actief meelezen tijdens het luisteren verhoogt de leessnelheid, het concentratievermogen en het tekstbegrip.

 

Wat betekent daisy voor het leerproces?

Daisyspeler op school

Tom Braams, onderwijspsycholoog en schrijver van onder andere “Kinderen met Dyslexie” en “Dyslexie een complex taalprobleem” schrijft hierover het volgende: “De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat vrijwel alle dyslectici veel steun hebben aan hulpmiddelen. Kinderen op de basisschool en voortgezet onderwijs kunnen beter meedoen en raken minder achter als ze schoolboeken op daisy formaat gebruiken….Het gebruik van leeshulpmiddelen leidt er toe dat kinderen meer (mee)lezen en daardoor beter vooruitgaan met lezen.”

 

Extra Cito faciliteiten voor dyslectische leerlingen

Bij een leerling, waar aan de hand van een psychologisch onderzoek is vastgesteld dat er sprake is van dyslexie, is er in veel gevallen recht op een ingesproken CD-rom. Raadpleeg de school voor meer informatie over de mogelijkheden van het gebruik van daisy tijdens de Cito.

 

Daisy tijdens het examen

Volgens het officiële Examenbesluit art. 55 (afwijking wijze van examineren) mogen leerlingen daisy gebruiken tijdens examens. Lees meer over de wet- en regelgeving op de website van de overheid.

 

Bekijk alle daisyspelers in Optelec's assortiment

Telefoon: 088-6783555

Door op verzend te klikken bevestigt u de Privacy policy te hebben gelezen en begrepen.