Dyslectisch of slechtziend: Superboek.nl laat je lezen met je oren.

logo Superboek.nl

Vele kinderen in Nederland kampen met een leesbeperking door slechtziendheid, blindheid of dyslexie
In Nederland zijn er veel kinderen met een leesbeperking door blind- of slechtziendheid of dyslexie. Zij hebben vaak moeite met het leestempo op school en zijn minder snel toe aan de boeken die hun klasgenoten lezen. Ook ontstaat er vaak een taalachterstand. Want wie leest, die leert. Met Superboek.nl kunnen kinderen met een leesbeperking wél hetzelfde lezen als hun vriendjes. En ook gewoon wegdromen bij een spannend, grappig of ontroerend verhaal.

Streaming, op daisy-cd of in braille
De nieuwe site Superboek.nl ontsluit een collectie van ruim 9.000 gesproken boeken. Streaming via de site en de gratis app Daisylezer (te downloaden via Itunes). Of te leen op daisy-cd, speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep. Voor de zeer slechtziende kinderen zijn de 2.000 populairste boeken ook in braille beschikbaar.

Gratis voor kinderen met een leesbeperking
De site Superboek.nl heeft een eenvoudige opzet en is helder vormgegeven. Een speels ‘Superboek’ geeft de site een jong en herkenbaar gezicht. En de site kan zichzelf ook voorlezen. Het aanbod is verdeeld in vier leeftijdscategorieën tot en met 15+ en makkelijk vindbaar op onderwerp of titel.

Stichting Aangepast Lezen
Superboek is een initiatief van Stichting Aangepast Lezen en opgezet in samenwerking met het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken. Zij willen het geschreven woord toegankelijk maken voor mensen met een leesbeperking. Literatuur, romans maar ook tijdschriften en kranten zijn beschikbaar via aangepastlezen.nl. Superboek.nl is een nieuw initiatief, speciaal ontwikkeld voor jonge lezers en hun ouders.

Kijk voor meer informatie op Superboek.nl en aangepastlezen.nl

31-12-2013

Telefoon: 088-6783555