Bijeenkomst 'Aan het werk blijven met een visuele beperking'

Tijdens de ZieZo beurs in het Beatrixgebouw in Utrecht wordt er op vrijdag 16 maart tussen 09.30 en 13.00 uur  een bijeenkomst gehouden met het thema 'Aan het werk blijven met een visuele beperking'.

Mensen worden ouder en moeten steeds langer werken. Als gevolg daarvan kunnen steeds meer werkenden problemen krijgen met hun gezichtsvermogen. Werkgevers staan voor de uitdaging deze werknemers binnen hun organisatie te houden. Tijdens deze bijeenkomst leert u hoe u een werknemer met verminderd gezichtsvermogen zo kunt ondersteunen dat hij of zij de werkzaamheden kan blijven uitvoeren. Dat levert uiteindelijk winst op voor werkgever en werknemer.

De bijeenkomst is interessant voor onder andere werkgevers, Arbo, verzekerings -en bedrijfsartsen, reïntegratiebedrijven en klantmanagers. Maar deze bijeenkomst is ook zeker interessant voor werkenden die geconfronteerd worden met problemen met hun gezichtsvermogen.

Programma

09.30 - 10.15 uur
Leveranciers van hulpmiddelen en werkplekaanpassingen voor blinden en slechtzienden brengen u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

10.15 - 10.20 uur
Korte pauze

10.20 - 10.50 uur
Wim (Cap Gemini) en Stefan (scholengemeenschap) vertellen hoe zij er in slaagden om hun werk te behouden nadat ze een visuele beperking kregen.

10.50 - 11.20 uur
Gerard en Mark, die zelf ook een visuele beperking heeft, zijn Arbo werkplekspecialisten voor alle ministeries. Zij laten u zien hoe werkgevers werkplekaanpassingen kunnen realiseren.

11.20 - 11.40 uur
U staat er niet alleen voor. Expertise centra, Visio en Bartimeus, vertellen hoe zij werkgever en werknemer kunnen begeleiden in het proces van reïntegratie op de eigen werkplek.

11.40 - 12.10 uur
Wat moeten werkgevers en werknemers doen om het proces van de Wet Poortwachter zo goed mogelijk laten verlopen? Angelo Wiegmans van BedrijfPlus, verzekeringsdeskundige Wet Poortwachter, WIA en ZW, vertelt waarom het altijd loont om te investeren in het aan het werk houden van werknemers met een visuele beperking. Hij laat ook werknemers zien waarom het loont om u niet af te laten keuren maar aan het werk te blijven.

12.10 - 13.00 uur
Netwerklunch

Meer info en aanmelden

U dient zich voor deze bijeenkomst aan te melden. Dit is mogelijk via Roos Hoelen, themacoördinator Werk bij de Oogvereniging, roos.hoelen@oogvereniging.nl , 06-20915820.

12-02-2018

Telefoon: 088-6783555

Door op verzend te klikken bevestigt u de Privacy policy te hebben gelezen en begrepen.