Support

Terug naar FAQ overzicht

FoxLinq: Zelfstandig opstarten van de TV nadat u deze heeft uitgezet.

Wanneer de TV, direct na uitschakeling, weer gelijk inschakelt, heeft dit te maken met de CEC instelling op de TV.
De HDMI-aansluiting van uw TV reageert op het signaal dat uit de FoxLinq komt en schakelt de TV weer automatisch in naar
de betreffende HDMI-aansluiting: dit noemt men de ‘CEC’ (Consumer Electronics Control).

Het betreft een code, die meestal alleen op de eerste HDMI-aansluiting actief is. Bij de nieuwere TV toestellen komt deze ook
voor op de andere (HDMI) aansluitingen. Deze CEC functie kan in de instellingen van de TV worden uitgezet. (Dit is nodig bij
gebruik van de Foxlinq: deze geeft altijd een videosignaal af. Daardoor is de TV in de veronderstelling dat er een actief beeldsignaal
is en zal zichzelf (naar de betreffende HDMI-poort) inschakelen.


Mocht u de instelling niet kunnen wijzigen, neemt u dan contact met uw TV-leverancier.

Telefoon: 088-6783555

Door op verzend te klikken bevestigt u de Privacy policy te hebben gelezen en begrepen.